Palestina: Voldelig halvår for Israels regjering

Publisert 06. jul 2023
Israels militæraksjon de siste dagene markerer et voldelig halvår for Israels regjering. 2023 ser ut til å bli det dødeligste året på Vestbredden siden FN begynte å registrere ofre i 2005. Israelske styrker har ustraffet brukt uberettiget dødelig vold, tvangsflyttet palestinere og ødelagt deres hjem.

Siden Benjamin Netanyahu kom tilbake til makten sent i fjor, har forholdene i det okkuperte palestinske territoriet forverret seg raskt. Minst 152 palestinere, inkludert 28 barn, er blitt drept på Vestbredden, like mange som ble drept i løpet av hele fjoråret, da tallet var rekordhøyt. Flertallet av de drepte ble skutt av israelske styrker med skarp ammunisjon.

– Utvidelse av bosettinger, riving av hjem og vold utført av israelske styrker og bosettere øker de menneskelige lidelsene og skaper ytterligere spenninger på Vestbredden. Tredjestater må kreve at israelske myndigheter respekterer og beskytter palestinernes rettigheter, overholder bestemmelsene i okkupasjonsloven og gjeldende regler om bruk av dødelig makt. Den pågående volden må stanses umiddelbart, sier Caroline Ort, Flyktninghjelpens landdirektør for Palestina.

Denne uken ble minst 12 palestinere, inkludert minst fire barn, drept og over 100 såret under Israels militæraksjon i Jenin flyktningleir. Mer enn 3500 flyktninger har lagt på flukt og blitt internt fordrevet etter at israelske luftangrep og bulldosere gjorde store skader på hjem, veier og annen sivil infrastruktur.

– Mindre enn 48 timer med israelske angrep på Jenin-leiren har forårsaket død, fordrivelser og ødeleggelse. Å bruke luftangrep på en overfylt flyktningleir er hinsides et akseptabelt nivå for bruk av makt, sier Ort.

– De uendelige syklusene av vold i det okkuperte palestinske territoriet er et tydelig tegn på det internasjonale samfunnets kollektive svikt i å beskytte palestinere og sikre at de som står bak blir holdt til ansvar.

Dette året er også på vei til å overgå 2022s rekordår for bosetterangrep og rivning av bygninger utført av Israel på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Minst 447 palestinske strukturer, inkludert 61 som ble finansiert gjennom internasjonal bistand, ble revet eller beslaglagt av israelske styrker i løpet av årets seks første måneder. Antallet inkluderer boliger, vann- og sanitæranlegg, landbruksstrukturer og en skole. Til sammenligning ble 391 strukturer revet i samme periode i fjor.

Israel, som okkuperingsmakt, har et ansvar for livene og velferden til palestinerne og må sørge for beskyttelse av palestinerne. Enhver som bryter med folkeretten må holdes ansvarlig og få strafferettslige følger.