Snapshots from a drought destroying lives

Somalia: Over én million mennesker drevet på flukt hittil i år

Publisert 24. mai 2023
En kombinasjon av konflikt, alvorlig tørke og ødeleggende flom har tvunget mer enn én million mennesker i Somalia til å flykte fra hjemmene sine så langt i år.

Tall fra FNs høykommissær for flyktninger og Flyktninghjelpen viser at 430 000 mennesker ble drevet på flukt på grunn av konflikt, 408 000 mennesker på grunn av flom og ytterligere 312 000 mennesker ble tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av tørke mellom 1. januar og 10. mai i år. Aldri før er det registrert så mange internt fordrevne i Somalia på så kort tid.

– Dette er alarmerende tall. Allerede sårbare mennesker tvinges til å forlate det lille de har og sette kursen mot det ukjente, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Somalia Mohamed Abdi.

– Vi frykter det verste for månedene som kommer, ettersom årsakene til den rekordstore strømmen av fordrevne fortsatt er høyst tilstede, sier Abdi.

Mange av de som er tvunget på flukt ankommer steder som allerede er overfylt av mennesker på flukt. Dette er en enorm belastning på allerede knappe ressurser og fører til økt risiko for utkastelser, familieseparasjon og kjønnsbasert vold.

Mat, husly og beskyttelse er det mest presserende nå.

– De humanitære behovene i Somalia fortsetter å vokse. Vi jobber sammen med humanitære organisasjoner for å bistå, men når tallet på fordrevne stiger for hver dag som går, er behovene overveldende. Det er en stor tragedie å være vitne til hvordan dette rammer Somalias mest sårbare grupper, inkludert kvinner, barn, eldre og mennesker som lever med funksjonsnedsettelser. De er de minst ansvarlige for klimakrisen, men er blant dem som er hardest rammet, sier FNs høykommissær for flyktningers representant i Somalia, Magatte Guisse.

Mer enn 3,8 millioner mennesker er nå på flukt i Somalia, noe som forverrer en allerede alvorlig humanitær situasjon. Rundt 6,7 millioner mennesker mangler trygg tilgang på tilstrekkelig mat og over en halv million somaliske barn er alvorlig underernært. Likevel har hjelpeorganisasjoner så langt mottatt bare 13 prosent av pengene som kreves for å levere sårt tiltrengt nødhjelp.

– Vi oppfordrer internasjonale giverland til å trappe opp finansieringen for å bedre beskytte og bistå de som bærer byrden av denne krisen. Uten en oppskalering av hjelpearbeidet  vil vi aldri se slutten på den menneskelige tragedien som utspiller seg i Somalia, sier Guisse.