Revidert Nasjonalbudsjett: Uttalelse fra Flyktninghjelpens politiske rådgiver Helene Sandbu Ryeng

Publisert 11. mai 2023
I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, har Flyktninghjelpen følgende kommentarer:

Flyktninghjelpen er glad for at regjeringen leverer på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand, slik de lovet. Det sender et viktig signal til resten av verden at nå er ikke tiden for å kutte i bistandsbudsjetter.

Samtidig er vi skuffet over at Norge i revidert nasjonalbudsjett må ta penger fra de aller fattigste inkludert barn som trenger utdanning for å betale for flyktningutgifter i Norge. Det er bare stusslig. Vi har aldri vært rikere enn nå, og likevel så fattige.

Globalt brukte de store bistandslandene i fjor mer penger på flyktningutgifter i egne land enn på livreddende nødhjelp. Det er trist at Norge bidrar til denne trenden i en tid hvor behovene øker nesten daglig.

Flere har i dag uttrykt bekymring for hva økt oljepengebruk vil si for økonomien i Norge. Da er det verdt å minne om hva Statsministeren sa til Stortinget tidligere i år; at penger brukt utenfor Norge ikke er inflasjonsdrivende i Norge. Inflasjon er dermed ikke et argument for å kutte i bistanden som går til mennesker i nød utenfor Norges grenser.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Helene Sandbu Ryeng på +47 99406730 eller helene.ryeng@nrc.no