Fulle lastebiler i Torkham. Tusenvis av afghanere er på vei tilbake til Afghanistan fra Pakistan. Foto: Maisam Shafiey/Flyktninghjelpen

Afghanere som returnerer fra Pakistan etter utkastelse har ingen steder å gå, advarer hjelpeorganisasjoner

Publisert 02. nov. 2023
Flyktninghjelpen, Dansk Flyktninghjelp og IRC advarer om den raske økningen i antall afghanere som returnerer fra Pakistan, og oppfordrer giverland til å bidra med ekstra støtte for å møte nødhjelpsbehovene og unngå en ny krise. Videre oppfordrer de tre organisasjonene nabolandene til å fortsette å gi beskyttelse og trygghet til alle sårbare afghanske flyktninger inntil situasjonen i hjemlandet deres er tilstrekkelig trygg, stabil og muliggjør frivillig retur.

De tre humanitære organisasjonene har observert en dramatisk økning i antall personer som vender tilbake til Afghanistan fra Pakistan etter at Pakistan kunngjorde at alle afghanere uten gyldige dokumenter må forlate landet innen 1. november eller risikere deportasjon. Det daglige antallet ankomster, som nå varierer mellom 9 000 og 10 000 enkeltpersoner, utgjør en betydelig kontrast til gjennomsnittet på omtrent 300 personer om dagen før kunngjøringen den 15. september 2023. Så mange som 1,7 millioner mennesker kan bli rammet.

Forholdene de ankommer til i Afghanistan er bekymringsfulle. Mange har gjennomgått krevende reiser som strekker seg over flere dager, vært utsatt for hardt vær, og har ofte blitt tvunget til å gi fra seg eiendelene sine i bytte mot transport.

Hjelpearbeidere i områdene folk vender tilbake til rapporterer om kaotiske scener og en desperat situasjon for de som har returnert. For mange var det å forlate Pakistan ikke et valg, men en nødvendig hasteavgjørelse. – Jeg er stresset og bekymret for hva jeg skal gjøre nå. Vi pleide å selge te i Pakistan, men hva kan vi gjøre her? Det er ingen jobbmuligheter i Afghanistan, og jeg har ingen eiendom eller hus her, sa en deportert afghaner i Nangarhar-provinsen i Afghanistan.

De tre organisasjonene er dypt bekymret for situasjonen og mulighetene for gjenintegrering av de som vender tilbake fra Pakistan til det afghanske samfunnet, spesielt med vinteren i anmarsj.

Neil Turner, Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan, uttalte:

– Den nylige økningen i antall afghanere som vender tilbake fra Pakistan har overveldet den skjøre infrastrukturen i Afghanistan og et allerede hardt presset hjelpeapparat. Folk ankommer i en elendig tilstand, ofte etter å ha solgt det lille de hadde for å betale for reisen. Vi er dypt bekymret for deres helse og livssituasjon.

Zia Mayar, Dansk Flyktninghjelpens midlertidige landdirektør i Afghanistan, uttalte:

–Våre team er til stede og observerer fortvilelsen blant de som vender tilbake til et land som allerede står overfor enorme utfordringer, uten noe hjem eller land å vende tilbake til. Det afghanske folket trenger mer støtte i en tid der støtten avtar betydelig. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å handle raskt for å håndtere denne pågående krisen.

Salma Ben Aissa, IRC’s landsdirektør i Afghanistan, uttalte:

–Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. Med en eksisterende befolkning på over seks millioner internt fordrevne som lever under kritiske forhold, står de afghanerne som vender tilbake fra Pakistan overfor en dyster fremtid, spesielt de som har bodd i Pakistan i flere tiår. Vi trenger øyeblikkelig internasjonal støtte for å kunne tilby ly, mat og helsetjenester til disse sårbare menneskene.

Dessverre har Afghanistan, som fortsatt lider etter tiår med konflikt, nylige ødeleggende jordskjelv og en ødeleggende økonomisk krise, lite å tilby. Dette etterlater de som vender tilbake med begrensede muligheter for å gjenoppbygge livene sine. Det afghanske folket trenger langsiktige og bærekraftige løsninger, inkludert nødvendig utviklingsstøtte som internasjonale givere for tiden ikke støtter.

 

Til redaksjonen:

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

  • Flyktninghjelpens globale mediateam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62329
  • Christian Jepsen, regional medierådgiver for Asia og Latin-Amerika: christian.jepsen@nrc.no, +254 706248391 (WhatsApp)