Flyktninghjelpen - medieuttalelse

Gazastripen-Israel: En humanitær pause må lede til vedvarende våpenhvile

Publisert 22. nov 2023
Uttalelse fra generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland i forbindelse med den humanitære pausen på Gazastripen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å gi nødhjelp til de som trenger det på Gazastripen under den fire dager lange humanitære pausen. En pause på fire dager er dessverre ikke nok til å møte de enorme nødhjelpsbehovene etter seks uker med kamper, blodbad og ødeleggelser. Den humanitære pausen som ble avtalt mellom væpnede grupper på Gazastripen og Israel må åpne for en varig våpenhvile. 

– Flyktninghjelpen og lokale samarbeidspartnere har gitt nødhjelp til internt fordrevne og jobber for å utvide arbeidet. Vi trenger uhindret tilgang til nødhjelp og sikkerhetsgarantier over hele Gazastripen for å bistå den langsiktige gjenoppbyggingen. 

En varig våpenhvile er nødvendig for å hindre flere sivile dødsfall og sikre nødhjelp til mennesker med store behov.  

Vi setter pris på avtalen om at flere av gislene vil bli løslatt og oppfordrer om at alle gisler må bli løslatt umiddelbart. 

– Gisler eller tilgang til nødhjelp må aldri bli brukt som et forhandlingskort under politiske eller militære forhandlinger. Det setter farlig presedens. Sivile må aldri utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse eller bombeangrep som ikke skiller sivile og militære mål. Nødhjelp skal aldri brukes for politiske eller strategiske mål.  

 Vinteren nærmer seg, og det vil bli en katastrofe å gjenoppta denne konflikten. Små hjem huser nå et høyt antall mennesker med lite mat, vann og stor risiko for smittsomme sykdommer. Barn er traumatiserte, og mange går en fremtid i møte uten foreldre og søsken. De trenger akutt og langsiktig hjelp. Dette kan kun sikres gjennom en langvarig våpenhvile. 

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:  

  •  Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329.   
  • Ahmed Bayram, medierådgiver i Midtøsten: ahmed.bayram@nrc.no, +962 7 9016 0147.