Myrområder i Sør-Irak. Foto: Fareed Baram/Flyktninghjelpen

Irak: Klimaendringer fører til tap av avlinger og flukt

Publisert 27. nov. 2023
Klimaendringer hindrer Irak i å få økonomien på beina igjen i lokalsamfunn som allerede er rammet av konflikt, og øker risikoen for at folk igjen drives på flukt fra sine hjem. 60 prosent av bøndene som er spurt sliter med vannmangel og reduserte avlinger, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

– Klimaet i Irak endrer seg raskere enn folk klarer å tilpasse seg, sier Anthony Zielicki, fungerende landdirektør for Flyktninghjelpen i Irak. – For de 1,2 millioner menneskene som fortsatt er på flukt, og de millionene som har returnert hjem eller bosatt seg andre steder, blir veien tilbake til stabilitet etter mange års konflikt ødelagt av ekstrem tørke, sier Zielicki.

Ifølge en ny undersøkelse fra Flyktninghjelpen oppgir 60 prosent av bøndene at de dyrker mindre jord eller må bruke mindre vann på grunn av ekstrem tørke. Været har også gjort det vanskeligere å komme til og bruke markeder, økt de sosiale spenningene i lokalsamfunn og skapt større risiko for at folk må forlate sine hjem for andre gang.

– Som en organisasjon dedikert til å støtte mennesker tvunget på flukt, ser vi det som helt nødvendig å slå alarm. Irak har tatt positive steg for å sette klimaendringer på den nasjonale dagsordenen. Klimaendringenes påvirkning på Irak krever rask iverksetting av konkrete tiltak for å begrense skadevirkningene og tilpasse seg endringene, sier Zielicki.

I områder der tiår med konflikter har ført til betydelig ødeleggelser av infrastrukturen, har stigende temperaturer og vannmangel bidratt til økende forskjeller i tilgangen til vann mellom lokalsamfunnene. Sammenhengen mellom klima, konflikt og flukt blir stadig tydeligere i Ninewa nord i Irak. I byen Ba'aj vurderer 24 prosent av de som ble spurt, å forlate hjemmene sine på grunn av tørke.

– Alle naboene mine har dratt, sier Abu Rashid, en bonde fra Ninewa, til Flyktninghjelpen. – For bare ti år siden jobbet 35 personer på gården min. I år hadde jeg ikke engang råd til å gi mat til min egen familie. Nå har jeg en annen dagjobb for å få endene til å møtes. Hvis dette fortsetter, må også jeg flytte snart. Du vet hva vi har måttet leve gjennom, verden vet hva vi har levd gjennom. I dag har kuleregnet stoppet, men vi er fortsatt redde for å miste hjemmene våre.

Før klimatoppmøtet COP28 i Dubai denne uken, ber Flyktninghjelpen giverland og finansinstitusjoner om å øke støtten til klimatilpasning. Flyktninghjelpen ber også den irakiske regjeringen ta konkrete skritt for å effektivisere overvåkning, regulering og fordeling av landets vannressurser.