Flyktninghjelpen - medieuttalelse

Det israelske ultimatumet til Gaza må reverseres

Publisert 13. okt 2023
Uttalelse fra generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland i forbindelse med Israels forflytningsultimatum til sivile i Gaza.

– Kravet fra det israelske militære om at 1,2 millioner sivile i det nordlige Gaza må forflytte seg til de sørlige områdene innen 24 timer, uten sikkerhetsgarantier og uten forsikringer om at de kan vende tilbake, er å anse som en tvangsflytting og dermed en krigsforbrytelse. Kravet må reverseres.

– Den kollektive avstraffelsen av ufattelig mange barn, kvinner og eldre som hevn for terrorhandlingene utført av væpnede menn er ulovlig i henhold til internasjonal lov.

– Mine kollegaer i Gaza bekrefter at det er svært mange mennesker i de nordlige områdene som ikke kan forflytte seg på en trygg måte da de er under konstant ild.

– Tap av sivile liv som en følge av bevisst eller uvilkårlig bruk av vold er en krigsforbrytelse som de ansvarlige må svare for. Vi frykter at Israel feilaktig vil hevde at palestinere som ikke kan flykte fra det nordlige Gaza er å anse som direkte deltagende i kamphandlingene og dermed et mål.

– USA, Storbritannia, EU og andre vestlige og arabiske stater som har innflytelse på den israelske politiske og militære ledelsen, må kreve at den ulovlige og umulige forflytningsordren umiddelbart blir opphevet.

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt: 
• Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329