Nødfinansiering trengs for å hjelpe ofre for flomkatastrofen i Libya

Publisert 12. sep 2023
Uttalelse fra Dax Bennet Roque, Flyktninghjelpens landdirektør for Libya, om det dødelige uværet som har feid over Libyas nordkyst:

–  Teamet vårt i Libya rapporterer om en katastrofal situasjon for noen av de mest fattige samfunnene langs nordkysten. Hele landsbyer er rammet av flommen og dødstallene fortsetter å stige. Mange familier har mistet alle eiendelene sine og redningsarbeidere leter etter savnede. Titusenvis av mennesker er drevet på flukt uten utsikter til å kunne reise hjem. 

– I flere år har mennesker over hele Libya vært rammet av konflikter, fattigdom og fordrivelse. Flomkatastrofen vil bare forverre situasjonen for disse menneskene. Sykehus og krisesentre vil bli overbelastet av den store fluktbølgen forårsaket av uværet. 

– Flyktninghjelpen er på bakken i Benghaziog vi vil samarbeide med lokale partnere for å gi sårt tiltrengt nødhjelp, husly, mat og drikkevann til mennesker som er rammet. Vi ber om rask respons og umiddelbar finansiering fra internasjonale givere slik at vi kan nå ut med nødhjelp til de berørte områdene.  

– Nødhjelpsoperasjoner i Libya har vært kronisk underfinansiert i flere år. Nå er tiden inne for å vise solidaritet med befolkningen og hjelpe dem med det lange gjenoppbyggingsarbeidet som venter.  

Til redaksjonen:  

  • Stormen Daniel slo inn 10. september og har ført til skade og ødeleggelser i byene Benghazi, Abyada, Shahat og Derna. 
  • Hele landsbyer er rammet og stormen har ødelagt infrastruktur og veier i tillegg til to demninger i nærheten av byen Derna.  
  • Det er forventet at dødstallet på 2,000 omkomne vil stige etter hvert som redningsarbeidet fortsetter.  
  • Bistanden til Libya har avtatt gjennom årene og kun en fjerdedel av den nødvendige finansieringen til den humanitære responsen er dekket.  

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt: 

  • Flyktninghjelpens globale mediateam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329.