Humsa Al-Fuqa på Vestbreddens 'Område C' etter at Israel rev ned over 70 bygninger i 2020. Foto: Flyktninghjelpen

Nytt forslag for å sikre palestinske rettigheter på den okkuperte Vestbredden

Publisert 11. sep. 2023
30 år etter Oslo-avtalen ble signert, fortsetter Israel å systematisk hindre palestinsk tilstedeværelse og utbygging på Vestbredden. Flyktninghjelpen publiserer i dag en alternativ utbyggingsplan som kan sikre palestineres rettigheter, men det vil kreve internasjonalt press.

I en ny rapport foreslår Flyktninghjelpen å etablere en alternativ og selvstendig byggeprosess forvaltet av og for palestinere på Vestbredden. En slik prosess vil gi palestinere større kontroll over deres territorium. På denne måten kan de prioritere bygging av skoler, hjem, arbeidsplasser og offentlige tjenester istedenfor å være avhengig av nødhjelp for å dekke deres grunnleggende behov.

I dag blir 99 prosent av palestinske søknader om byggetillatelse avvist av Israel.

– Den eneste praktiske løsningen på den katastrofale situasjonen er et alternativt, rettighetsbasert planleggingssystem, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.
– Å få på plass et rettferdig system for palestinere i det okkuperte territoriet vil ikke være lett, men det er fullt mulig. Det krever modig diplomati fra det internasjonale samfunnet, inkludert fra Israels allierte, og en oppfølgingsplan som ivaretar palestineres menneskerettigheter, sier Egeland.

Det ulovlige planleggingsregimet pålagt av Israel i det såkalte Område C – som utgjør 60 prosent av territoriet på den okkuperte Vestbredden – skaper en umulig livssituasjon for palestinere. Regimet annekterer ulovlig land, tvinger palestinere på flukt fra sine hjem, og hindrer enhver framtidig mulighet for en fungerende palestinsk stat.

– Bosettingene utvider seg og tvinger oss stadig lenger fra våre nabosamfunn (...) Når bosettingene blir større, blir lokalsamfunnene våre mindre. Hvis det fortsetter slik så går vi mot helvete, forteller palestinske Mohammad fra Vestbredden til Flyktninghjelpen.

I henhold til Oslo-avtalen skulle Israel overføre den administrative kontrollen over Område C til palestinske myndigheter over en periode på 18 måneder fram til 1998. Over 25 år senere har overføringen fremdeles ikke skjedd.  

– I dag bor palestinere på den okkuperte Vestbredden i underutviklede områder hvor de kan bli drevet på flukt fra sine hjem når som helst. De har ikke mulighet til å bygge hjem for familiene sine eller skoler for barna sine fordi Israel har innført et generelt forbud mot bygging. Samtidig fortsetter israelske myndigheter arbeidet med å utvide sine egne ulovlige bosettinger, sier Egeland.

Flyktninghjelpen oppfordrer Norge og andre giverland, FN og humanitære organisasjoner til å utnytte deres samlede politiske innflytelse for å håndheve folkeretten. Den forbyr Israel å annektere palestinsk territorium, frata palestinere utviklingsmuligheter og tvangsfordrive palestinere fra områder de okkuperer.