Flyktninghjelpen - medieuttalelse

100 dager med helvete i Gaza

Publisert 15. jan. 2024|Oppdatert 14. jan. 2024
Uttalelse fra generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen:

– I løpet av de siste 100 dagene har befolkningen i Gaza vært utsatt for en av de verste humanitære krisene noen sivilbefolkning har opplevd i dette århundret. Ingen andre steder i verden har så mange mennesker vært fanget under så kraftig bombardement så lenge. 

– I de fjorten ukene siden Hamas’ avskyelige angrep på israelske sivile, etterfulgt av Israels vilkårlige bombing av Gaza, har 1.200 israelere og utenlandske statsborgere, og over 23.000 palestinere mistet livet. Mer enn 10.000 palestinske barn er drept – flere enn noen annen konflikt i nyere tid.

 Israels bombing har jevnet sivile områder med jorden, og forårsaket at 85 prosent av befolkningen i Gaza, rundt 2,1 millioner palestinere, er drevet på flukt. Sivile fikk et ultimatum om å flytte fra nord til sør, men så ble også disse sørlige områdene utsatt for bomberegnet. Ingen steder er trygge i Gaza. 

– Vinteren og spredningen av smittsomme sykdommer forverrer nå konsekvensene av Gazas ødelagte helsevesen. Helsevesenet er ikke lengre i stand til å forhindre nye massive tap av liv. 

– Mange av mine egne kolleger i Flyktninghjelpen og deres familier er nå hjemløse. De har gått fra å være hjelpearbeidere til selv å bli avhengige av nødhjelp. De er nå blant talløse fordrevne på gatene i det sørlige Gaza og er tvunget til å improvisere et sted å sove.    

– Flyktninghjelpen har gjentatte ganger fordømt Hamas’ massedrap på sivile den syvende oktober og fortsetter å kreve en umiddelbar løslatelse av alle gisler. Vi må nå se et enstemmig globalt krav om å stanse Israels brutale bombardement i Gaza som gjør Gaza ulevelig og risikerer en regional konflikt.  

– Israel fortsetter å begrense og blokkere vår livreddende humanitære hjelp over Gazas grensepasseringer. Dagens nødhjelpsforsyninger er bare en dråpe i et hav av udekkede behov. Hundretusener av palestinere mangler tilgang til helsehjelp, mat og rent vann.

 I over tre måneder har lidelsene blant uskyldige palestinere i Gaza blitt kringkastet internasjonalt, men verdens ledere har fremdeles ikke klart å begrense de enorme sivile tapene. Dette til tross for alle løftene fra de land som bidrar med våpen og støtte til de israelske angrepene.  

 På denne 100. dagen av krigføring i, på og fra Gaza, må vi konkludere med at: 

  • bombardementet fremdeles er vilkårlig;  
  • sivile har fortsatt hverken beskyttelse eller fluktmuligheter fra krigshandlingene;
  • det er fremdeles ingen reell mulighet for å utføre en effektiv humanitær respons;  
  • helsevesenet har nærmest kollapset; 
  • forsyninger av vann, mat, elektrisitet og andre livsnødvendigheter er fullstendig utilstrekkelig; 
  • sivile blir utsultet.  

 Skjebnen til den beleirede befolkningen i Gaza, som nå også risikerer hungersnød, er en skamplett for Israel og de nasjonene som fortsetter å bidra med våpen og politisk støtte. 

– En umiddelbar og varig våpenhvile er det eneste håpet for en slutt på de enorme tapene av menneskeliv, og for en gjenopptagelse av livreddende nødhjelp over hele Gaza. Norske myndigheter bør støtte hjelpearbeidet i form av en større tilleggsbevilgning.  

 Verken livene til uskyldige sivile på begge sider eller nødhjelpsarbeidet må brukes som forhandlingskort.