117 millioner mennesker tvunget på flukt globalt: – En total svikt i beskyttelsen av sivile

Publisert 13. jun. 2024
Uttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om de nye globale tallene på mennesker på flukt:

– Aldri tidligere i nedskrevet historie har så mange mennesker i så mange land vært på flukt fra konflikt, vold og forfølgelse. Hvert år i mer enn ti år har vi dokumentert nye rekordtall for både flyktninger og internt fordrevne. Dette er mennesker som er tvunget på flukt av brutaliteten til væpnede menn, sviktende diplomati for konfliktløsning og en global svikt i beskyttelsen av sivile. Nye kriger og kriser kommer i tillegg til de allerede eksisterende, uløste krisene. Dette har resultert i en ny rekord med over 117 millioner mennesker på flukt i verden i dag.

– Hvor lenge vil nasjonale, regionale og globale ledere unnlate å iverksette avgjørende tiltak for å beskytte sivile? Fra Sudan til Ukraina og fra Burkina Faso til Gaza blir sivile fordrevet fra hjemmene sine og deretter ofte glemt av omverden. Behovene deres blir neglisjert i flere år eller til og med tiår.

– I store deler av Europa og Nord-Amerika sentreres politiske argumenter om en stadig mer avskrekkende politikk som har som formål å avvise dem som har måttet flykte i desperasjon. Mange rike land fremmer en politikk som går ut på å holde flyktninger – eller til og med sende dem – langt unna. På denne måten unndrar disse landene seg sitt ansvar, mens millioner av mennesker forblir fanget i umenneskelige situasjoner.

– Mer enn to tredjedeler av verdens flyktninger oppholder seg i naboland. En håndfull nasjoner er vertskap for majoriteten av alle mennesker på flukt. Noen få land, som Iran, Libanon, Tyrkia og Uganda, er vertskap for millioner av flyktninger til tross for begrensede ressurser. Samtidig gjør andre rikere land alt de kan for å unngå å ta sin del av ansvarsfordelingen.

– Årets tall representerer nok en gang en svikt i internasjonal solidaritet og koordinering. Samtidig som antallet mennesker som trenger hjelp øker, ser vi at midler til både det humanitære- og utviklingsarbeidet synker. Store kriser – som i DR Kongo, Sudan eller den sentrale Sahel-regionen – fortsetter å gå upåaktet hen, både i mediene og blant givere.

– Dette kan ikke fortsette. Vi trenger en fornyet innsats for å gi sivile den beskyttelsen de har krav på. Vi må sikre at den økonomiske støtten står i forhold til omfanget av de menneskelige lidelsene som dette rekordtallet representerer.

– I hvor mange flere år kan disse tallene vokse mens store deler av verden fortsetter å se en annen vei?

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

  • Flyktninghjelpens globale medieteam: media@nrc.no, +47 905 623 29