En militæroffensiv i Rafah vil føre til grusomme lidelser

Publisert 06. mai 2024
Uttalelse fra Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, etter Israels ulovlige evakueringsordre:

– Israels militæroffensiv i Rafah kan bli det dødeligste kapittelet i denne konflikten og føre til grusomme lidelser for de rundt 1,4 millioner fordrevne menneskene i området. 

– Evakueringsordren som ble sendt fra Israel i dag til tusenvis av mennesker, der de har fått beskjed om å flytte til kystområdet Al-Mawasi, er mer enn alarmerende. Kapasiteten i området er allerede sprengt og det er stor mangel på helt nødvendige tjenester. Al-Mawasi har ikke kapasitet til å huse det store antallet mennesker som i øyeblikket har søkt tilflukt i Rafah.

– Mangelen på garantier for folks sikkerhet og rett til å returnere, som er nødvendig i henhold til internasjonal humanitærrett, gjør at Israels relokaliseringsdirektiv utgjør en ulovlig tvangsforflytting.

– Rafah har blitt siste tilfluktssted for hundretusener av familier som er fratatt enhver form for trygghet. De har ingen andre steder å dra og står nå overfor en trussel om langvarig fordrivelse og død. Mine kolleger i Flyktninghjelpen og mange andre hjelpeorganisasjoner jobber utrettelig i overfylte bosettinger, men vi er ikke i stand til å opprettholde denne innsatsen. Hjelpesystemet er dømt til å bryte sammen, noe som vil etterlate de som flykter fra de fremrykkende israelske styrkene, sårbare overfor sult og lidelse.

– Israels allierte har i månedsvis konsekvent mislyktes i å stanse de vilkårlige angrepene i Gaza. Nå mislykkes de igjen i å forhindre Israel i å gjennomføre en uforsvarlig militæroffensiv i tett befolkede Rafah. Israels allierte, som leverer våpen som gir næring til konflikten, må nå bære ansvaret for sin manglende evne til å sikre respekt for grunnleggende prinsipper innen folkeretten.

– Vi ber Hamas og Israel om å umiddelbart inngå en avtale som kan avslutte blodbadet og forhindre nye kamper. Historiens dom vil være hard for de mennene som fortsatte en krig som drepte utallige kvinner og barn. Partene i konflikten må gjøre mer for å beskytte sivile og sikre dem trygg tilgang på nødhjelp under denne offensiven. Både Israel og ikke-statlige væpnede palestinske grupper må gå med på en umiddelbar og varig våpenhvile. Det er den eneste måten å redde liv, frigi gisler og sikre at tilstrekkelig hjelp når frem til befolkningen i Gaza.

Til redaksjonen:

  • Over 110.000 palestinere har blitt drept eller såret så langt, og tallet fortsetter å stige.
  • Ifølge FN er det i dag nær 1,4 millioner internt fordrevne i Rafah (UNRWA).

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt: