Foto: Ahmed Bayram

Kamphandlinger på grensen i Sør-Libanon øker lidelsene for flyktninger og lokalsamfunn som allerede lever i dyp krise

Publisert 25. apr. 2024
Mer enn seks måneder med kamphandlinger har ført til store lidelser blant flyktninger og lokalsamfunn i Sør-Libanon. Alle aspekter ved livet har blitt påvirket av konflikten langs grenseområdet – som forverres av de mange krisene Libanon allerede står overfor – advarer Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland, som er på besøk i landet.

De siste 48 timene har angrepene i Sør-Libanon intensivert, og det er rapportert om flere drepte og skadde sivile. Utvekslingen av eksplosiver over grensen i sør har rammet sivile på begge sider, drevet mer enn 90.000 sivile fra landsbyer på flukt og krevd mer enn 70 sivile liv. Israelske angrep på landsbyer sør i landet har ført til omfattende skader på jordbruksland, som igjen har ødeleggende konsekvenser for bøndenes eneste inntektskilde.

– Jeg er tilbake i Libanon og denne gangen har jeg møtt lidende lokalsamfunn over hele landet.  Konflikten i Gaza og dens bredere konsekvenser har forsterket spenninger i en situasjon som er på randen av å bryte sammen. Det kan rett og slett ikke fortsette slik, sier Egeland.

– Folk som flykter fra landsbyer i sør på søken etter trygghet, ender i stedet opp i overfylte bosettinger. Levebrødene deres har blitt ødelagt, men vi har ikke nok midler til å hjelpe dem. Det er en følelse av desperasjon her. Større internasjonal solidaritet trengs umiddelbart for å støtte de sivile som er fanget i kryssilden.

Fiendtlighetene har forsterket dype kriser i Libanon. Landet har i årevis vært tilfluktssted for både syrere som flykter fra konflikten i hjemlandet, og palestinske flyktninger, og er et av landene i verden som huser det største antallet flyktninger per innbygger. Siden den økonomiske krisen som startet i 2019, har valutaen mistet 90 prosent av sin verdi. Dette har satt motstandskraften til både flyktninger og vertssamfunn på prøve. Den siste tiden har mediekampanjer, politiske uttalelser og diskriminerende tiltak mot flyktninger bidratt til å øke spenningen.

Den libanesiske, syriske og palestinske befolkningen i landet har alle blitt hardt rammet av den økonomiske krisen. I tillegg til dette har humanitær bistand blitt kuttet, noe som har ført til økt lidelse blant de mest sårbare – blant både flyktninger og libanesiske statsborgere. Ytterligere kutt i matforsyningen, medisinsk hjelp og vann- og sanitærtjenester har blitt varslet til familier som allerede overlever på et absolutt minimum.

– Libanon har et akutt behov for internasjonal støtte og hjelp til å håndtere de mange krisene landet står overfor. Landet har, i motsetning til langt rikere land andre steder, vist stor sjenerøsitet ved å ta imot syriske og palestinske flyktninger gjennom flere tiår. Det må ikke bli overlatt til å bære flere humanitære forpliktelser alene, sier Egeland.

Flyktninghjelpen oppfordrer partene i konflikten og internasjonale meklere til å gjøre mer for å unngå en eskalering av krigen og for å oppnå fred og stabilitet i regionen. Alle parter må overholde internasjonal humanitærrett, unngå vilkårlige angrep og beskytte sivile og sivil infrastruktur.

– Vi etterlyser en umiddelbar stans i kamphandlingene. Folk må kunne vende tilbake til hjemmene og jobbene sine, bønder til jordene sine og barn til skolene sine. Familier og barn blir fanget i midten av en regional krise her. Dette er lokalsamfunn som allerede har gjennomgått store lidelser, og som må få den støtten de trenger, sier Egeland. 

Til redaksjonen:

  • Bilder fra besøket kan lastes ned til fri bruk her.
  • Minst 70 sivile har blitt drept i Libanon, og hundrevis er skadet i kamphandlingene de siste seks månedene (OCHA).
  • Det libanesiske pundet har mistet mer enn 90 prosent av sin verdi (Reuters).
  • Over 90.000 mennesker har blitt fordrevet til overfylte tilfluktssteder, mens mange skoler og sykehus forblir stengt (OCHA).
  • 168.000 palestinske flyktninger i Libanon er avhengige av UNRWA for kontantstøtte for å bedre matsikkerheten og for å dekke grunnleggende levekostnader (UNRWA).
  • Over halvparten av Libanons befolkning og over 90 prosent av de syriske og palestinske flyktningene lever i dag under fattigdomsgrensen (Verdensbanken) (Lebanon crisis response plan).
  • Flyktninghjelpen bistår familier i Sør-Libanon, Beirut og Libanonfjellene som har blitt fordrevet på grunn av krigshandlingene langs grensen mot Israel. Flyktninghjelpen gir nødhjelp i form av mat og kontantstøtte til folk fra grenseområdene.

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt