Revidert nasjonalbudsjett 2024

Publisert 14. mai 2024
Uttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024.

– Det er positivt at regjeringen øker støtten til sivilbefolkningen i Gaza og Ukraina, men det er viktig at denne økte støtten kommer som friske midler. Vi kan ikke la flyktninger og generøse vertssamfunn i land som Libanon og Jordan ta deler av regningen.

– Rekordmange 75,9 millioner mennesker er på flukt innad i eget land, viser en fersk rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC), og gapet mellom behov og tilgjengelige midler øker stadig. Norges store olje- og gassinntekter gir oss et ekstra ansvar og en mulighet til å bidra mer.

– Vi ber nå Stortinget sikre økt støtte til neglisjerte kriser, slik som i Sudan, Sør-Sudan og Sahel hvor millioner av mennesker lider i stillhet.

For intervju eller mer informasjon, vennligst kontakt: