Cash distribution in Umbada, Sudan.
Utdeling av kontanter i Umbada, Sudan. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Åpenhet og ansvar

Oppdatert 02. jul. 2024
Gjennom å være åpne og lære av våre erfaringer, kan vi gi best mulig hjelp til mennesker på flukt.

Det er viktig for oss å vise åpenhet overfor menneskene vi hjelper, de ansatte som jobber for oss, vertsmyndighetene der vi jobber, givere som støtter arbeidet vårt – og publikum generelt. Derfor har vi innført en policy som beskriver hva slags informasjon vi deler og hvordan.

Vi sikter mot størst mulig åpenhet. Vi sørger for at detaljer om hvordan vi jobber, og om hvordan vi bruker pengene vi får inn, er tilgjengelige og synlige. I de tilfellene hvor vi holder igjen informasjon, er det basert på saklige grunner som sikkerhet og privatliv, eller vår evne til å gi hjelp.

Les vår åpen informasjon-policy.

Åpenhet

I tillegg til å på eget initiativ etterstrebe økt åpenhet har vi også spesifikke forpliktelser i henhold til rammeavtalen (Global Partnership Agreement) med Utenriksdepartementet (UD).

Les mer om våre forpliktelser til åpenhet.

Åpenhetsloven

Hvert år publiserer vi en årsrapport i henhold til den norske åpenhetsloven. Les rapporten fra juni 2023 til juni 2024 her.

International Aid Transparency Initiative

Flyktninghjelpen har undertegnet International Aid Transparency Initiative (IATI), som skal gjøre det lettere å finne, bruke og forstå informasjon om internasjonal hjelp. Hvert kvartal publiserer Flyktninghjelpen informasjon gjennom IATI.

Antikorrupsjon

Korrupsjon, tyveri og dårlig ledelse er vanlig i mange av landene hvor vi opererer. I Flyktninghjelpen er vi klar over at det kan forekomme korrupsjon selv i de beste kontrollsystemer.

Rundt den 30. juni hvert år publiserer vi en oversikt over korrupsjonssakene som ble avsluttet foregående år.

Les mer om antikorrupsjonsarbeidet vårt her.

Læring

Vi gjør vårt ytterste i å hele tiden lære av erfaringene vi gjør, slik at vi kan utvikle hjelpearbeidet vårt.

Retningslinjene våre for læring er at:

  1. Læring er deltagerbasert og involverer forskjellige mennesker, team og aktiviteter.
  2. Vi kan lære av all erfaring, både suksesser og nederlag.
  3. Vi har et åpent og transparent forhold til læringsprosessen vår.
  4. Læring er alle ansattes ansvar. Derfor skaper vi en kultur og et rom for refleksjon og læring.

For å lære må vi samle informasjon om hvor godt hjelpearbeidet vårt fungerer. Dette gjør vi gjennom overvåkning og evaluering.

Når informasjonen er samlet inn, anvender vi lærdommen når vi planlegger og starter opp hjelpearbeid, og når vi utvikler strategier og planer. Ved å lære, kan vi gi best mulig hjelp og støtte til mennesker på flukt.