Bouchara (27), en trebarnsmor fra Aleppo-provinsen mottar et id-kort fra Ali, som jobber i et av Flyktninghjelpens rettshjelpsteam som oppsøker syriske flyktninger i Bekaa dalen i Libanon. Libanon 2014. Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen.

En stemme for mennesker på flukt

I Norge jobber vi for mennesker på flukt ved å forsvare deres rettigheter, spre kunnskap og sette humanitære kriser på dagsorden.

Flyktninghjelpen driver ikke hjelpearbeid for flyktninger i Norge. Vi gir humanitær hjelp til mennesker på flukt i områdene der krisene utspiller seg.

Samtidig er det viktig at deres menneskerettigheter respekteres og at humanitære kriser får oppmerksomhet også i Norge. Vi gir verdens flyktninger en stemme i Norge og står urokkelig ved deres side, nå som før. 

Kunnskap om kriser

En av Flyktninghjelpens viktigste oppgaver i Norge er å spre kunnskap.

Vi forteller om hvem flyktningene er, hvor de kommer fra, hvor de drar og hva de flykter fra. Vi har oppdaterte fakta om den humanitære situasjonen i krisene vi arbeider i. Vi forklarer hvordan det som skjer i Norge i dag, er tett forbundet med det som skjer ute i verden.

Vi holder foredrag, gir intervjuer, arrangerer frokostseminarer og er aktive i sosiale medier. Hvert år gir vi ut flere rapporter, inkludert det årlige Flyktningregnskapet med oversikt over fluktsituasjonen i verden.

Forsvarer FNs flyktningkonvensjon

Både i Norge og internasjonalt er Flyktninghjelpen en sterk pådriver for at makthavere skal gi mennesker på flukt bedre beskyttelse og tilgang på den hjelpen de trenger.

Vi forsvarer FNs flyktningkonvensjon og andre internasjonale lover som ivaretar fordrevnes menneskerettigheter og humanitære behov. Vi mener at alle land, inkludert Norge, må følge FNs anbefalinger når de utformer sin politikk for mennesker på flukt.

Vi er også en forkjemper for å styrke rettighetene til mennesker som flykter i eget land, og til de som må flykte på grunn av klimarelaterte naturkatastrofer. Større prioritet av utdanning for barn i kriser er en annen sak vi setter høyt.

Verdifulle støttespillere i Norge

I Norge har vi mange av våre viktigste støttespillere. Helt siden vi sendte våre første nødhjelpspakker til et Europa i ruiner i 1946, har nordmenn vist sitt engasjement for humanitær hjelp gjennom å støtte Flyktninghjelpen.

For tiden opplever vi et historisk engasjement for flyktninger over hele Norge. Vi får hele tiden nye faddere, næringslivspartnere og andre ivrige støttespillere som samler inn penger til mennesker på flukt.

Det er inspirerende for arbeidet vårt. Det gir håp.


 

Vil du også støtte Flyktninghjelpen? Les mer om hvordan du kan bli næringslivspartner eller fadder, eller starte din egen aksjon i sosiale medier!