They and their families obtained an provisional document with the support of NRC

Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Foto: Flyktninghjelpen/Fernanda Pineda

Forskjellen vi gjør

Flyktninghjelpen hjelper mange millioner mennesker hvert år. Hver enkelt av dem har sin egen historie.

I 2022 hjalp våre 15.000 hjelpearbeidere nær 10 millioner mennesker i 40 land.

I 2022 ga vi hjelp til

9.814.690

personer i nød i 40 land

Rent vann

3.434.957

personer fikk vann- og sanitærhjelp

Matsikkerhet

2.157.025

personer fikk mathjelp

Husly

1.774.465

personer fikk husly

Rettshjelp

1.557.302

personer fikk rettshjelp

Utdanning

1.247.366

personer fikk utdanning

Leirdrift

547.445

personer fikk hjelp i flyktningleire

Annen hjelp

1.326.048

personer fikk annen hjelp

 

Redder liv

Når en krise inntreffer, kan en hel landsby flykte fra sine hjem på få dager. Våre nødhjelpsteam, og vår beredskapsstyrke NORCAP, er raskt på plass for å sikre at de rammede har mat, vann og tak over hodet. Vi kommer forberedt og jobber døgnet rundt om vi må, for å gi de som trenger det en hjelpende hånd.
 

Kanchhi Gole (30) had to run through a combined landslide and earthquake with her then three-month-old daughter Phurba (1) when the earthquake hit Nepal in April last year. (2015) Her husband was in the fields. They lost everything. Since then they have been living in Selang IDP-camp. 
"The landslide burried everything. It was so scary. Our home was destroyed. This place is safer. There are aftershocks, but we are not really scared. We are just worried that the snow will bury us, because the roof is not strong enough to hold the weight of the snow", she says. 
NORCAP experts working with IOM have distributed tents and tarps, and blankets to help shield against the cold. But the IDPs would like corrugated iron sheets for their roofs, to keep the snow out. 
"We don't have enough warm clothes. I only have two sets of clothes for my daughter. We are suffering, but at least we are alive. There is no other option", she says. (Photo: NORCAP/Kishor Sharma)
Photo: NORCAP/Kishor Sharma
– Jordraset begravde alt. Det var så skremmende. Vi lider, men vi har hvert fall livet i behold.
Kanchhi Gole måtte flykte da et jordskjelv rammet Nepal i april 2015. Hun bor nå i Selang-leiren i Nepal.

Beskytter verdigheten

Menneskene vi jobber med har styrke, stolthet og ressurser. De fleste både kan og vil klare seg selv. Men noen ganger, når en person har mistet alt, kan det være vanskelig å beholde verdigheten og selvtilliten. Vi jobber for at de og familiene deres skal få den hjelpen akkurat de trenger. 

Omar has four boys and three girls.
He used to have a grocery shop back in Syria. I learned carpentry here in Zaatari Refugee Camp with Norwegian Refugee Council.

He said; "Now I have some experience here in NRC maintenance site, and I am thinking to become a carpenter." 

"Now I can afford all my family's needs, and I feel like I am useful again when I have something to do and got paid for it."

25th February, 2016.
Photo: Alisa Reznick
Photo: Alisa Reznick
– Nå som jeg har opparbeidet meg erfaring her på Flyktninghjelpens byggeplass, vurderer jeg å bli snekker. Jeg føler meg nyttig igjen.
Syvbarnsfaren Omar hadde en dagligvarebutikk i Syria. Nå bor han i Zaatari-leiren i Jordan

Fra å støtte en far på jobbjakt til å hjelpe et barn med å bearbeide traumer: vi står side om side med flyktningene idet de gjenvinner tryggheten og håpet. Uansett alder, kjønn, religion, politikk eller funksjonsevne.

 

Forsvarer rettigheter

"Before of having refugee document, we were as prisoners in our home because of the fear to be deported. Now we are able to go out and my husband go to work every day"

Estado de Barinas, Venezuela
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Photo: Fernanda Pineda/NRC
– Før vi fikk dokumentasjon på at vi var flyktninger, var vi fanger i vårt eget hjem. Vi var redde for å bli tvangsutsendt. Nå kan vi gå ut, og min mann kan gå på jobb hver dag.
Kelly, flyktning fra Colombia som bor i Barinas, Venezuela

Etter å ha forlatt alt de eier, opplever mange mennesker på flukt vansker med å få innfridd sine rettigheter. Med vår støtte får de vite hva de har rett på. Vi står ved deres side når de hevder retten til et trygt hjem, når de får papirene som beviser hvem de er, og når de benytter retten til å jobbe.

 

Bygger en ny fremtid

Barna vi hjelper sliter ofte med å takle vonde opplevelser med krig og flukt. Vi gjør det vi kan for at de skal få barndommen tilbake. Barn får skolegang, og ungdommer får yrkesopplæring. Vi jobber også for at de voksne skal få trygge rammer til å komme seg på bena igjen.

Jelena has had a tough life. She has live it the village Zolotarivka in eastern Ukraine her whole life, with a husband with drinking problems, a daughter and a son. Some years ago her son, who provided the whole family was killed in an accident. After that she has been living in this house with her daughter (28). During the shelling that lasted for 15 days, between 12th and 25th of July 2014, her house was hit by a rocket, and damaged so badly that it could not be rebuilt. The kitchen was the only room that was not completely demolished. The rest of the house had to be rebuilt.
When she returned and saw the damage, she said: “I want to die, they have destroyed my home and my life”.
Jelena has been moving around to stay with different friends for 18 months since the grenade hit. NRC has provided her with building materials, and the local community has given her some money to pay for the workers to help rebuild the house.
Now Jelena is looking forward to have her home rebuilt. She hopes that she can move in before winter. She says: “finally I have hopes in my life, I can get back to the life I had before”.


Quotes jelene (transcript from video interview)
This used to be my home. In the night between 13th and 14 of July it got destroyed. When I came home from the bomb shelter I was overwhelmed by emotions. I did not want to live, because I had no place to live anymore.
This used to be my home. In the night between 13th and 14 of July it got destroyed. When I came home from the bomb shelter and saw all these horrors. I was overwhelmed by emotions. I did not want to live, because I had no place to live anymore. Thanks to the NRC who helped me so much, I now have a hope. I hope that it will be rebuilt and I am waiting until it is rebuilt, so that I can live at home. 
I am very thankful to NRC for their great help. Of course you helped very much and now the hope is emerging that I will live in my home. Thank you very much.
Photo: Ingrid Prestetun/NRC
– Jeg ville dø. De hadde ødelagt hjemmet mitt, livet mitt ... Takket være Flyktninghjelpen som hjalp meg, har jeg håp igjen.
Jelena fra Øst-Ukraina måtte flykte i eget land da huset hennes ble bombet. Zolotarivka, Ukraina

Slik støtter vi mennesker på flukt i å bygge seg en fremtid. Vi utstyrer dem med verktøyene de trenger på veien.