Ledelse

Endret 16. jan 2019
Flyktninghjelpens øverste ledelse arbeider fra hovedkontoret i Oslo.
LEDERGRUPPEN

 

Jan Egeland
Generalsekretær
Les biografi og CV
info@nrc.no

 

Geir Olav Lisle
Leder for organisasjonsutvikling og assisterende Generalsekretær
geir.lisle@nrc.no

 

Magnhild Vasset
Leder for feltoperasjoner
magnhild.vasset@nrc.no

 

Harriet Rudd
Leder for samfunnsavdelingen
harriet.rudd@nrc.no

 

Benedicte Giæver
Leder for beredskapsstyrken/NORCAP
benedicte.giaever@nrc.no

 

Ole Solvang
Leder for partnerskap og policy
ole.solvang@nrc.no

 

Marianne Irion
Leder for risikohåndtering
marianne.irion@nrc.no

 

Camilla Waszink
Sjef for Generalsekretærens kontor/Stabssjef
camilla.waszink@nrc.no

Oppdatert januar 2020
STYRET
 
Flyktninghjelpen er en helnorsk stiftelse underlagt norsk lov om stiftelser.

For henvendelser til styret, kontakt info@nrc.no.


Harald Norvik
Styreleder
Norsk næringslivsleder

Hege Marie Norheim
Seniorrådgiver i Spencer Stuart

Walter Kälin
Jurist, internasjonale menneskerettigheter

Kiran Aziz
Jurist/Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Sturla Stålsett
Professor, Det teologiske menighetsfakultetet

Joséphine Goube
Administrerende direktør i Techfugees

Claus Sørensen
Special Representative at the Danish Representation to the EU

Amira Malik Miller
Strategic Advisor on sustainability and development with the City of Stockholm

Anne Huser
Styremedlem valgt av de ansatte
Rådgiver institusjonelle donorer

Muktar Koshin
Styremedlem valgt av de ansatte
NRC Somalia

Sofia Janjua
Styremedlem valgt av de internasjonalt ansatte
Regional Programme Advisor at NRC’s Middle East Regional Office

Oppdatert november 2020

Organisasjonskart:

Les billedteksten Organisasjonskart oppdatert juli 2020.

Land- og regionkontorer

Les billedteksten Flyktninghjelpens land- og regiondirektører. Oppdatert juli 2020.