Ledelse

Oppdatert 29. mar 2023
Flyktninghjelpens øverste ledelse arbeider fra hovedkontoret i Oslo.

      

Organisasjonskart:

Organisasjonskart oppdatert juli 2020.