Ledelse

Endret 16. jan 2019
Flyktninghjelpens øverste ledelse arbeider fra hovedkontoret i Oslo.
LEDERGRUPPEN


Jan Egeland

Generalsekretær
Les biografi og CV
info@nrc.no


Geir Olav Lisle
Leder for organisasjonsutvikling og assisterende generalsekretær
geir.lisle@nrc.no


Magnhild Vasset
Leder for feltoperasjoner
magnhild.vasset@nrc.no


Harriet Rudd
Leder for samfunnsavdelingen
harriet.rudd@nrc.no


Benedicte Giæver
Leder for beredskapsstyrken/NORCAP
benedicte.giaever@nrc.no


Ole Solvang
Leder, avdeling for partnerskap og policy
ole.solvang@nrc.no

Oppdatert november 2017
STYRET
 
Flyktninghjelpen er en helnorsk stiftelse underlagt norsk lov om stiftelser.

For henvendelser til styret, kontakt info@nrc.no

 

Harald Norvik
Styreleder
Norsk næringslivsleder

Hege Norheim
Seniorrådgiver i Spencer Stuart

Lisa Cooper
Grunnlegger og daglig leder, Leadership Foundation

Sturla Stålsett
Professor, Det teologiske menighetsfakultetet 

Walter Kälin
Jurist, internasjonale menneskerettigheter

Claus Sørensen 
Special Representative at the Danish Representation to the EU.

 

Kiran Aziz
Jurist/Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring


Joséphine Goube 

Administrerende direktør i Techfugees
 

Jeremy Francis
Styremedlem valgt av de ansatte
Leder for Support, NRC Jordan

Anne Huser
Styremedlem valgt av de ansatte
Rådgiver institusjonelle donorer

Robert Inzikoa
Varamedlem valgt av de ansatte
HR rådgiver

Oppdatert mai 2018

Organisasjonskart:

Les billedteksten Organisasjonskart oppdatert august 2018.

Land- og regionkontorer

Les billedteksten Flyktninghjelpens land- og regiondirektører. Oppdatert januar 2019.