Ledelse

Endret 13. jan 2022
Flyktninghjelpens øverste ledelse arbeider fra hovedkontoret i Oslo.
LEDERGRUPPEN

 

Jan Egeland
Generalsekretær
Les biografi og CV
sg-office@nrc.no

Geir Olav Lisle
Leder for organisasjonsutvikling og assisterende Generalsekretær
geir.lisle@nrc.no

Magnhild Vasset
Leder for feltoperasjoner
magnhild.vasset@nrc.no

Sean Nicholson
Leder for samfunnsavdelingen
sean.nicholson@nrc.no

Benedicte Giæver
Leder for beredskapsstyrken/NORCAP
benedicte.giaever@nrc.no

Ole Solvang
Leder for partnerskap og policy
ole.solvang@nrc.no

Marianne Irion
Leder for risikohåndtering
marianne.irion@nrc.no

Camilla Waszink
Sjef for Generalsekretærens kontor/Stabssjef
camilla.waszink@nrc.no

Oppdatert juni 2021
STYRET
 
Flyktninghjelpen er en helnorsk stiftelse underlagt norsk lov om stiftelser.

For henvendelser til styret, kontakt sg-office@nrc.no.


Styreleder – Harald Norvik (født 1946) er en norsk næringslivsleder, og ledet Statoil fra 1988 til 1999. Før han tok over som leder av Statoil var han administrerende direktør i Astrup Høyer og styremedlem i Aker. Han har vært personlig sekretær til statsministeren og statssekretær i Olje- og Energidepartementet. Norvik har vært styremedlem i flere internasjonale og norske selskaper. Han er for tiden styreleder i Imatis, Rock Energy og Kraft Bank, og styremedlem i ConocoPhillips, Arundo og Umoe. Norvik er norsk statsborger og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Nestleder – Hege Marie Norheim (født 1967) er Direktør for HR, bærekraft og kommunikasjon hos Freyr Battery Norway. Hun har tidligere jobbet som konsulent hos Spencer Stuart Executive Search og som leder bærekraft i Statoil. Før dette ledet Norheim Hydros avdeling for global kommunikasjon og PR, og senere ledet hun selskapets investeringer i partneropererte felt. Norheim har vært statssekretær og rådgiver ved statsministerens kontor, samt statssekretær i Finansdepartementet. Hun har vært styremedlem i en rekke private- og statseide selskaper innen flere sektorer. Norheim er norsk statsborger og har en mastergrad fra Norges Handelshøyskole innen økonomi og administrasjon.

Walter Kälin (født 1951) er nåværende utsending for Chair of the Platform on Disaster Displacement og tidligere utsending for Nansen Initiative on disaster-induced cross border displacement (2012 – 2015). Han har også vært representant for FNs generalsekretær for menneskerettigheter for internt fordrevne, medlem av FNs menneskerettighetskomité, og spesialrapportør for FNs Menneskerettskommisjon på situasjonen for menneskerettigheter i Kuwait under okkupasjon av Irak. Kälin er sveitsisk statsborger og professor emeritus for internasjonal rett og sveitsisk statsrett ved universitetet i Bern.

Kiran Aziz (født 1986) er jurist med spesialisering innen skatt, menneskerettigheter og bedrifters samfunnsansvar, og var ferdig utdannet ved Universitetet i Oslo i 2012. For tiden jobber hun hos KLP Asset Management med ansvarlige investeringer. Hun har tidligere jobbet som foreleser og forsker ved BI, og hos Ernst & Young i fem år, innen internasjonal skatt med hovedsakelig multinasjonale selskaper i sin kundeportefølje. Aziz er for tiden styremedlem for den internasjonale juristkommisjon Norge (ICJ-Norway) og So Central, og hun er medlem av World Economic Forum's Global Shaper-gruppe. Hun har tidligere vært styremedlem i den norske advokatforeningens komité for internasjonal rettshjelp, samt styremedlem av Røde Kors i syv år. Kiran Aziz er født i Pakistan, og er norsk statsborger.

Sturla J. Stålsett (født 1964) er professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Før dette jobbet han som generalsekretær for Kirkens Bymisjon og som konsulent og regional representant for Latin-Amerika-avdelingen i Kirkens Nødhjelp. Stålsett er også ordinert prest i den norske kirke. Han har publisert en rekke akademiske bøker og artikler innen sosialt arbeid, utvikling og religionens rolle i samfunnet og global politikk. Stålsett har vært styremedlem av Frivillighet Norge og leder av Stålsett-utvalget om tros- og livssynspolitikk. Sturla Stålsett er norsk statsborger og har en doktorgrad innen teologi fra Universitetet i Oslo.

Joséphine Goube (født 1988) er administrerende direktør i Sistech, en europeisk veldedighetsorganisasjon som støtter profesjonell inkludering av flyktningkvinner. Tidligere kjent som administrerende direktør for Techfugees, en internasjonal ideell organisasjon som koordinerer teknologisamfunnet for å skape teknologi for og med flyktninger og gir støtte til EU-kommisjonens arbeid med EUs blåkort som ekspert, har Josephine blitt nominert som en av topp "30 under 30 Social Entrepreneurs" av Forbes tre år på rad og i 2017 ble hun hedret som "Digital Women" of the year i Frankrike i 2017. Fra 2012 til 2016 var Josephine direktør for strategisk partnerskap i Migreats, en London-startup spesialisert på visumsøknader til Europa. Ms. Goube er fransk statsborger og har en dobbel mastergrad i Strategic Urban Development fra Sciences Po Paris, Frankrike og en MSc i Urban Development fra London School of Economics i England.

Claus Sørensen (født 1951) er spesialrepresentant ved Danmarks representasjonskontor i EU. Fra 1999 – 2015 hadde Sørensen flere topplederstillinger innen EU kommisjonen, inkludert Generaldirektør for humanitær hjelp og samfunnssikkerhet (ECHO) og Generaldirektør for kommunikasjon. Claus Sørensen ble en del av kommisjonen i 1990 og var essensiell i arbeidet med å etablere EURO, EU-utvidelsen med Sverige, Østerrike og Finland, samt arbeidet med miljø- og sosiale utfordringer. Sørensen er karrierediplomat i det danske utenriksdepartementet. Hans første stilling som diplomat var for den danske delegasjonen til OECD i Paris. I 1988-89 var han handel- og finansrådgiver ved det danske representasjonskontoret til EU i Brussel. Sørensen er dansk statsborger og har en mastergrad i økonomi fra Aarhus Universitet.

Amira Malik Miller (født 1978) er en svensk-sundanesisk nødhjelp- og utviklingsarbeider, med bred erfaring fra programledelse, policyutvikling og strategidesign. Hun jobber for tiden som avdelingssjef for eksterne relasjoner og påvirkning hos Islamic Relief Sweden og sitter i styret til CONCORD Sverige. Før dette jobbet Malik Miller som strategisk rådgiver innen bærekraft og utvikling for Stockholm by og har tidligere hatt flere stillinger relatert til humanitær bistand, internasjonal utvikling og internasjonal politikk ved SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), det svenske utenriksdepartementet, UNICEF og internasjonale ideelle organisasjoner. Hun har jobbet med mange av de komplekse humanitære og beskyttelseskrisene i Afrika, Midtøsten og sentral Asia. Malik Miller er svensk statsborger og har en mastergrad i utviklingsstudier fra School of Oriental and African Studies (SOAS) i London.

Muktar Koshin (født 1989) er styremedlem valgt av nasjonalt ansatte i NRC og jobber for tiden som Country Finance Coordinator-Compliance for NRC i Somalia. Koshin begynte å jobbe for NRC i 2016. Han har tidligere jobbet for flere ideelle organisasjoner blant annet Dahabshiil Bank International i Nairobi, Kenya. Hans ekspertise består av blant annet compliance, revisjon, mikrofinansiering og økonomisk utvikling. Koshin har en MSc i økonomi og en mastergrad i Peace, Governance and Development fra Universitetet i Nairobi og FNs Universitet for fred (Upeace). Han er også medlem av Institute of Global Internal Auditors. Koshin er somalisk og ble i 2019 anerkjent av Obama-stiftelsen som Obama 2019-stipendiat.

Sofia Janjua (født 1976) er styremedlem valgt av internasjonalt ansatte ved NRC, og jobber for tiden som Regional Program Advisor ved NRCs Midtøsten kontor. Janjua har jobbet periodisk for NRC siden 2007 i Aserbajdsjan, Pakistan, Jemen, Irak, Myanmar og Jordan. Janjua har også erfaring fra arbeid innen flere ideelle organisasjoner de siste femten årene, blant annet ved CARE International UK, Medecins du Monde, og Islamic Relief. Janjua har en Bachelor with Honors i tysk og russisk fra University of Manchester og en MSc i Development Studies fra School of Oriental and African Studies (SOAS) i London. Janjua er britisk statsborger.

Eirik Christophersen (født 1969) er varamedlem av styret valgt av ansatte på hovedkontoret, og jobber som seniorrådgiver med ansvar for norsk flyktningpolitikk. Han har jobbet med kommunikasjon og påvirkning i Flyktninghjelpen siden 1996, både i samfunnsavdelingen og i media- og påvirkningsseksjonen. Han har vært utsendt til FNs befolkningsfond i Liberia og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats i Eritrea gjennom Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP. Eirik var medforfatter og redaktør av boken «75 år for mennesker på flukt – Flyktninghjelpen 1946-2021». Han er norsk statsborger og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Oppdatert mars 2022

Organisasjonskart:

Les billedteksten Organisasjonskart oppdatert juli 2020.