Afghanistan

Farger sine liv

Afghanske barn og unge på flukt bruker farger og kunst til å skape seg et nytt liv og en lysere fremtid.

Dette freds- og kunstprosjektet gir psykososial støtte til afghanske barn og unge på flukt. Prosjektet ble startet og drives av Flyktninghjelpen i Iran og Afghanistan, i samarbeid med CREART – en uavhengig spansk humanitær organisasjon som har spesialisert seg innen kunst for fred og utdanning. 

- Hvis det finnes et universelt språk som gjør det mulig å knytte kulturer sammen og overskride tid, – må dette være kunstens språk. Det vekker følelser, gjør tanker synlige og favner de følsomme aspektene, sier Chené Gómez i CREART.

Han kan vanskelig se for seg et samfunn uten kunst, og enda vanskeligere å tenke seg en barndom uten kunst.

- Når barn får muligheten – er det som oftest sine interesser, ønsker og redsler de kommuniserer gjennom kunstneriske uttrykk.

Hvis det finnes et universelt språk som gjør det mulig å knytte kulturer sammen og overskride tid, – må dette være kunstens språk. Det vekker følelser, gjør tanker synlige og favner de følsomme aspektene.
CHENÉ GÓMEZ, CREART
Les billedteksten SILHUETTER: På et tre meter langt lerret har barn laget et veggmaleri ved bruk av maling og pensler og egne kropper til å utarbeide og skape formene til maleriet. Etter tur la barna seg ned på lerretet i forskjellige posisjoner (med armene ut til siden, sittende, sovende, hvilende) mens de andre barna tegnet silhuetten rundt dem med fargeblyanter. Silhuettene av kroppene skapte et område av overlappende former på lerretet, og de lukkede feltene ble fargelagt med sterke farger.

- Kunst hjelper barna til å konstruere alternative "visjoner" og "versjoner" – ikke bare av daglige opplevelser, men også av konflikter og ulike virkeligheter.

Gjennom arbeid med kunst utvikler barn evner, slik som utholdenhet, nysgjerrighet, kreativitet, selvtillit og tålmodighet.
- I tillegg får de en trygghet som lar dem møte livet og konflikter med en aktiv, kritisk og ærbødig holdning, forklarer Gómez.

Fra et psykopedagogisk ståsted bidrar kunst til utvikling av tenkning og fremmer bruken av intellektuelle evner, slik som analyse, forståelse og løsing av problemer.

I følge Gómez, er kunst med på å bygge opp barns evner til å uttrykke seg, og skaper en atmosfære for fysisk, mental og emosjonell bedring. I tillegg styrkes vår identitet gjennom erfaringen av å representere oss selv og verden gjennom kunstneriske uttrykk.

- Kunst kan brukes på områder knyttet til mental og fysisk helse, i tillegg til emosjonell og sosial velvære for flere deler av befolkningen. Det er derfor tydelig at kunst har en helbredende og terapeutisk effekt på barn og ungdom, spesielt når det gjelder sårbare barn som lever på flukt og som daglig møter vanskelige utfordringer, sier han.