AFGHANISTAN

– Vi svikter jentene

Over tre millioner afghanske barn skal IKKE begynne på skolen denne høsten. De aller fleste er jenter.

Barna, som ble sett på som nøkkelen til Afghanistans fremtid, er i ferd med å bli konfliktens store taper. Siden 2001 har det vært satset stort på utdanning, særlig for jenter. Nå ser vi at, for første gang siden 2002, andelen barn som ikke får utdanning øker. Anslagsvis 3,7 millioner barn, nesten halvparten av alle barn i skolealder, er utenfor skolen. Og det er jentene som rammes hardest. 60 prosent av barna som ikke går på skole er jenter.

Brutte løfter

På grunn av tilstedeværende sikkerhetsstyrker, muligheten for angrep, mangelen på kvinnelige lærere samt mangelen på jentedoer, lar mange foreldre være å sende døtrene sine på skolen.

Dette er et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt løftet til afghanske jenter.
ANTHONY NEAL, som leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan

– Jenters utdanning har blitt hyllet som en av få suksesshistorier om internasjonal støtte til Afghanistan. Og det er virkelig gjort store fremskritt, men nå ser vi at stadig flere jenter faller utenfor skolen, ikke bare fordi de er utrygge, men fordi det er for lite penger. Dette året måtte vi skrinlegge flere skoleprosjekter for barn på flukt, ganske enkelt fordi vi mangler penger. Dette er et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt løftet til afghanske jenter, sier Anthony Neal, som leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan.

Once, hundreds of girls and boys were attending in Onas Sarshakhli Primary School in Trinkot and still there are some around 300 girls and boys gathering in the coordidor of the school to get education. The Sarshakhli village was collapsed to the Taliban and they used this school as their base to fight against the Afghan military forces. Now, they have been pushed back but the school still remain the same. Thousands of girls and boys would have studied here if there was enough funding for rebuilding this school. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten I RUINER: Barneskolen Onas Sarshakhli utenfor provinshovedstaden Tirin Kot i det sørlige Afghanistan ligger bokstavelig talt i ruiner. Nå er frontlinjene endret, og Taliban har forlatt området, men skolen ligger i ruiner, akkurat slik soldatene forlot den. Om lag 300 elever og et titalls lærere har likevel vendt tilbake.

Alarmerende situasjon

– Hjelpeorganisasjoner, som Flyktninghjelpen, jobber med å bygge og rehabilitere skoler, utdanner lærere og distribuere læremateriell for å sikre barna utdanning. Men hjelpen strekker ikke til. En svært liten del av den humanitære hjelpen går til utdanning i kriseområder, sier Neal.

For inneværende år har Flyktninghjelpen så langt klart å finansiere 40 prosent av arbeidet med å skaffe barn utdanning i Afghanistan.

–Dette er langt fra nok til å dekke behovene i de hardest kriserammede områdene. Og for Chora-distriktet i Uruzgan har vi ingenting, sier Neal.

– Situasjonen er fortvilet, og når det gjelder penger til arbeidet med å gi psykososial støtte til jenter og gutter som har flyktet fra de mest konfliktrammede områdene er situasjonen enda verre. Her har vi kun klart å finansiere 20 prosent av virksomheten, sier Neal, og legger til: – Her i Uruzgan-provinsen er Flyktninghjelpen den eneste internasjonale aktøren som gir støtte og hjelp til utdanning.

View of Shamali Sola primary school that was occupied by militans than by the Afghan forces and completely destroyed. This was the school in Nachin village and as the school is closed, hundreds of girls and boys are deprived from education. 

There is too much need for education funding but resources are very much limited in Uruzgan province, there are very few local NGOs who are working in Uruzgan province with very less sources and funding to support building schools. NRC is the only international actor on the ground providing support and assistance protecting education. 

“We are expecting more funds for Uruzgan province to be able support and reopen schools like this. There are tens of this school and a little funding can change the life of thousands of girls and boys forever,” Said Turyalay Saheem, NRC’s education coordinator. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten NACHIN: Barneskolen Shamali Sola i landsbyen Nachin ble først okkupert av militære grupper og senere tok de afghanske regjeringsstyrkene over skolen, som er fullstendig ødelagt. Skolen er nå steng og hundrevis av jenter og gutter er uten utdanningstilbud.

Skoler tas over av militante

Når sikkerheten på skolen og på skoleveien trues, er det jentene som først rammes. Skoler, lærere og elever er i økende grad blitt mål for væpnede angrep og utsatt for trusler. I 2018 ble om lag 700 skoler stengt som følge av at væpnede grupper, regjeringssoldater eller internasjonale militære styrker angrep, ødela eller okkuperte skolebyggene. Dette førte til at mer enn 325.000 barn mistet muligheten til utdanning.

– Det er ikke uvanlig å se at skoler blir brukt av væpnede styrker. Når det nå nærmer seg presidentvalget forventer vi flere angrep på skoler ettersom mange skoler benyttes som valglokaler. De tre siste årene har vi arbeidet iherdig for å trygge skoler og beskytte skolebarn og lærere, og dette arbeidet vil vi videreføre, sier Neal.

Det er ikke uvanlig å se at skoler blir brukt av væpnede styrker.
ANTHONY NEAL, leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan

Så mange fikk hjelp i Afghanistan i 2018

80.541
mennesker fikk utdanning
131.414
mennesker fikk matsikkerhet
35.392
mennesker fikk husly
99.461
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
110.287
mennesker fikk rettshjelp
28.648
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

En rapport fra Flyktninghjelpen i fjor viser at mer enn halvparten av barna ikke føler seg trygge på skolen. 12 prosent av barna hadde opplevd angrep på skolen. Mange hadde også gått glipp av eksamener eller perioder med skolegang på grunn av angrep eller trusler fra væpnede grupper.

Angrep på jenteskoler

Globalt ser vi at angrep på skolejenter øker samtidig som utdanning for jenter er blitt et politisk stridstema flere steder.

Den internasjonale paraplyorganisasjonen GCPEA, som arbeider for å beskytte skoler, elever og lærere mot angrep, har i rapporten «Utdanning under angrep 2018» dokumentert et økende antall angrep på jenteskoler, jenter og kvinnelige lærere samt kidnappinger.

I Afghanistan var én av fire rapporterte angrep på skoler rettet mot jenteskoler.
RAPPORTEN Utdanning under angrep 2018, Den internasjonale paraplyorganisasjonen GCPEA

Jenter og kvinnelige lærere har blitt gjenstand for direkte angrep i minst 16 land siden 2013, blant dem Afghanistan, viser rapporten.

I 18 av de 28 verste landene er jenter og kvinnelige lærere blitt utpekt som direkte mål for angrepene. Ekstremistgrupper har bombet eller satt fyr på jenteskoler, og de har truet, skadet eller drept jenter og kvinnelige lærere. I Afghanistan var for eksempel én av fire rapporterte angrep på skoler rettet mot jenteskoler.

This is Charamgar secondary school some 5KM on the northern side of Trinkot, Uruzgan Province. This school was occupied and used as a checkpoint by the Taliban for almost six months in 2015/16, but the school remain shut for whole academic year.  When the the Taliban were moved back and school resumed again, all the roofing, boundary walls and gates were either destroyed or was stolen. 

NRC stepped forward and started doing some basic security upgrading to this and some three other schools in and around Trin Kot. The work includes; Iron sheets for the roofing of schools, installing emergency gates, main gates, building boundaries walls, grill work, windows repairing, glasses and blast films for the windows. NRC also established a schools-based Protection Committee (SBPCs) for each school with support and participation of PED, Community shura.

The school activities are closely monitored and checked by the community people, PED and the community has also been accountable to protect the schools from future expected incidents and they are also encouraging the families to get their children to school.

Repairing work and studies continues in this school and currently around 15 staff are teaching some 600 students in two different shifts.

“We feel more safe and secure now after building the boundary walls and installing the gates. Now, we have bigger yard and students can play inside the school building. The boundary is also keeping safe from any attack and flying bullets,” said Nida Mohammad, the Chramgar school principle.
Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten GÅR TO SKIFT: Reparasjonsarbeid og studier fortsetter på denne skolen i Charamgar. For tiden underviser rundt 15 ansatte rundt 600 studenter i to forskjellige skift.

Tilgang, men mangler penger

Uruzgan-provinsen i den sørlige delen av Afghanistan er en av provinsene som er hardest rammet.

– For at vi skulle operere i Chora-distriktet måtte vi forhandle med alle parter i konflikten. Vi har oppnådd både tillit og aksept, og har klart å skaffe oss humanitær tilgang i et område hvor hjelpearbeidere tidligere slet med å nå frem med hjelp. Da er det ekstra nedslående, når det ikke finnes vilje eller evne til å finansiere hjelpearbeidet vårt, sier Neal.

I Charamgar, rundt fem kilometer nord for Tirin Kot, ble ungdomsskolen okkupert og brukt som militært anlegg av Taliban i nesten seks måneder i 2015/16, men skolen forble stengt i hele studieåret. Da Taliban trakk seg tilbake var skolen ribbet for det meste. Tak, vinduer og dører var enten ødelagt eller fjernet.

Students are attending the mid-year exams in Charmgar secondary school in Trin Not, Uruzgan. The school was cleared from the Taliban and NRC is rebuilding it. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten TRYGGERE SKOLE: Rehabiliteringen av skolen i Chaarmgar er ikke ferdig, og elever og lærere improviserer for å gjøre det beste ut av den vanskelige situasjonen.

Gjenåpner skoler

Flyktninghjelpen satte så i gang med å oppgradere skolen, samt tre andre skoler i det samme området. Det ble blant annet lagt på nye tak og satt inn nye dører og vinduer. For å bedre sikkerheten ble det også anlagt murer rundt skolen og satt inn porter. Flyktninghjelpen opprettet også en lokal komité som skulle ivareta sikkerheten til ved skolene.

Det siste er særlig viktig forteller Nida Mohammad, rektoren ved skolen i Chramgar.

– Vi føler oss tryggere nå etter at vi fikk satt opp skoleporter og murer rundt skoleområdet. Nå har vi fått en større skolegård hvor barna kan leke og føle seg tryggere. De høye og solide murene gir også beskyttelse mot angrep og geværkuler, sier han.

Dette gjør vi for å beskytte jenter

Flyktninghjelpen har som mål at like mange jenter som gutter skal få utdanning. I Afghanistan forsøker vi å fjerne hindrene for jenters deltakelse ved å:

  • Utdanne kvinnelige lærere.
  • Bygge egne latriner for jenter.
  • Gjøre skolen til en trygg og god arena ved å bygge murer rundt skolegården og sette inn porter.
  • Henstille væpnede grupper om å fjerne kontrollposter og militære installasjoner i nærheten av skoler.
  • Samarbeide nært med foreldre, skole og lokalsamfunn for å skape trygge rammer for både gutter og jenter, slik at flere får muligheten til å delta i undervisningen.