The only government services available in the camp for Nada's daughters, including schooling and food distribution, are inaccessible. The school in the camp requires children to provide documentation to enroll and government assistance is only distributed to those with IDs.  

NRC has found that, in displacement camps alone, about 45,000 children, or one in every five children, are now estimated to be missing birth certificates.

Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Irak

Manglet ID-papir, ble nektet fødselshjelp

Da Eman fra Mosul i Irak skulle føde, ble hun nektet tilgang til sykehuset fordi hun har mistet identitetspapirene sine.

Jeg hadde store smerter og dro til sykehuset i Mosul, men jeg fikk ikke komme inn, forteller Eman.

Over ett år etter at krigen tok slutt i Irak, mangler tusenvis av mennesker som Eman identitetspapirene sine. Noen mistet dem under flukten fra krisehandlinger, andre har aldri fått papirene utstedt. De som mangler ID-papirer ekskluderes fra samfunnet og får ikke tilgang på mat, helsetjenester og andre velferdsgoder.

Les også: 45.000 barn risikerer å bli statsløse i Irak.

Hvorfor identitetspapirer er så viktig

En av de mest grunnleggende menneskerettighetene er retten til å bli anerkjent og registrert som et individ. Denne rettigheten er avgjørende for å kunne benytte seg av andre rettigheter, som retten til en nasjonalitet og bevegelsesfrihet, og tilgang til en rekke grunnleggende tjenester som skole, helsehjelp og husly.

Fødselsattester skaper en permanent registrering av et barns eksistens. De kan gi beskyttelse, garanterer barns juridiske rettigheter og gir barna juridiske bevis for sine familiebånd, slik at de får det som tilhører dem.

Fødselsattester gir barn tilgang til medisinsk behandling og vaksinasjoner som de trenger for å holde seg friske. Barn som ikke er registrert har ofte ikke tilgang på helsetjenester, eller må betale mer for slike tjenester enn et barn som er registrert.

Hvis en katastrofe inntreffer og barn skilles fra sine familier, kan en gjenforening være nesten umulig uten skikkelige identitetspapirer. Men med fødselsregistrering er offentlige tjenestemenn bedre i stand til trygt å forene familier og gjøre rede for alle barn.

Ingen helsehjelp uten dokumenter

Eman dro til et annet sykehus i håp om at de skulle ha forståelse for situasjonen, men de ville heller ikke hjelpe. Eman er gift, men mannen er savnet, og hun har ingen papirer som beviser identiteten hennes eller ekteskapet. Mannen forsvant i 2017, under militæroperasjonene for å gjenerobre Mosul fra IS. Eman flyktet fra kampene og har ikke hørt fra ham siden.

De ansatte på sykehuset spurte henne ut om ektemannen, og om graviditeten var et resultat av en affære.  

– De truet med å beholde barnet mitt på sykehuset frem til faren dukket opp dersom jeg ville føde der. For Eman var dette uaktuelt. Hun dro hjem, hvor hun fødte uten uten lege eller jordmor til stede.

Datteren fikk aldri fødselsattest. Nå er hun nesten to år gammel, men har ikke fått noen vaksiner. Hun lider av bronkitt og nyrestein, men får ikke medisinsk hjelp.

Da Eman hørte om et sykehus i Hamam Al-Alil flyktningleir i Mosul, hvor de tilbyr helsehjelp til mennesker uten identitetspapirer, forsøkte hun å dra. Hun ble stoppet ved en kontrollpost. Hun hadde ikke identitetsdokumentene hun trengte for å få komme forbi.

Faseeh has not left his camp for two years now. "When ISIS attacked, we fled to Kirkuk. We didn't take anything with us but what we were wearing. We had nothing. My brothers and I can't leave the camp, they don't let us go home to Hawija," he said.

Freedom of movement is severely limited when lacking civil documents, restricting IDPs from returning to home, but also traveling between cities and towns. Iraqis without documentation are also at increased risk of arbitrary arrest or detention at checkpoints.

* Name was changed for protection concerns.
Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Les billedteksten Faseeh (navnet er endret av anonymitetshensyn) har ikke vært ute av leiren han flyktet til for to år siden. Myndighetene tillater ikke at noen uten identitetsdokumenter forlater leiren. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Barn blir ikke vaksinert

I byen Hawija, midt i Kirkuk nord i Irak, blir ikke barn som mangler fødselsattest vaksinert, forteller Salah, en medisinsk assistent i Helsedirektoratet.

Familier som mangler papirer er avhengige av vaksinasjonskampanjer ledet av lokale klinikker og ikke-statlige organisasjoner for at barna skal vaksineres.

– Mangel på vaksinasjon har ført til nye utbrudd av sykdommer som meslinger, som ikke var et problem før IS. Utbruddet av disse sykdommene startet med barna som ble født under IS’ styre, fordi de aller fleste av dem mangler fødselsattester.

Rundt 8 prosent av irakere på flukt som bor utenfor leirer for mennesker på flukt mangler identitetspapirer, mens hele 10 prosent av irakiske familier som bor i leir mangler disse. Ifølge en ny studie som ble gjennomført av Flyktninghjelpen og våre partnere, er hovedårsaken de høye kostnadene forbundet med utstedelse, oppdatering eller fornyelse av papirene. En annen hindring er overfylte kontorer og manglende forståelse av prosessen man må gjennom.

Iraks lovverk og internasjonale forpliktelser

Den irakiske grunnloven sier at «alle som er født med en irakisk far eller en irakisk mor skal anses som en iraker» og at alle «irakere er like for loven, uten diskriminering basert på kjønn, rase, etnisitet, nasjonalitet, bakgrunn, farge, religion, sekt, tro eller mening, eller økonomiske eller sosiale status». Den sier også at «en som er født iraker kan ikke få statsborgerskapet inndratt av noen som helst grunn» og at «enhver person som har fått statsborgerskapet sitt inndratt har rett til å kreve å få det tilbake.»

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter bekrefter enhver persons rett til en nasjonalitet. Irakiske myndigheter har forpliktet seg til å tilpasse seg internasjonale standarder i denne saken, og har signert den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) og barnekonvensjonen, som sier at hvert barn har retten til å bli registrert ved fødselen, erverve nasjonalitet og bevare sin identitet.

Ikke tillatt å forlate leiren

Syvbarnsmoren Hana bor i en leir i Kirkuk. Da hjembyen Mosul var under IS’ kontroll stanset de all utstedelse, fornyelse og oppdatering av identitetsdokumentasjon. Tre av barna hennes mangler fødselsattester. Dette byr på store problemer for familien.

Toåringen hennes lider av astma. – Han ble syk etter at vi flyktet til leiren. Det kan være veldig kaldt å bo i telt her om vinteren. Sønnen min trenger helsehjelp, og jeg kan ikke engang ta ham med til sykehuset som ligger like ved leiren.

Myndighetene tillater ikke at noen uten identitetsdokumenter forlater leiren.

– Under IS’ kontroll var det ikke noe system som kunne utstede offisielle dokumenter som fødselsattester. Vi fikk kun vaksinekort for de nyfødte barna, forklarer Hana.

Les billedteksten Toåringen til Hana lider av astma. – Han ble syk etter at vi flyktet til leiren. Det kan være veldig kaldt å bo i telt her om vinteren. Sønnen min trenger helsehjelp, og jeg kan ikke engang ta ham med til sykehuset som ligger like ved leiren. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Risikerer å bli sparket ut av skolen

På skolen i leiren Hamam Al-Alil i Mosul bekrefter rektor Ibrahim at barn trenger identitetspapirer for å få lov til å registrere seg på skolen.

Det er mange papirløse barn i leiren. Ibrahim ønsker alle barna, også dem uten papirer, velkommen på skolen. Han understreker at de risikerer å bli sparket ut av skolen av myndighetene når som helst.

– Siden de ikke har dokumentene de trenger, får ikke barna mine gå på skolen. De har mistet fremtiden og drømmene sine, sier Nada, en skilt kvinne og syvbarnsmor som bor i leiren. Som så mange andre har hun ikke råd til å betale for transporten og avgiftene for å utstede nye dokumenter.

Flyktninghjelpen anslår at rundt 45.000 barn i leirer bare i Irak mangler fødselsattest eller andre identitetspapirer, noe som setter dem i høy risiko for å bli dømt til et liv i utkanten av det irakiske samfunnet.

Hana deler Nadas bekymring for barnas fremtid. – Uten utdanning får ikke barna mine noen fremtid. Det er den eneste måten de kan oppnå drømmene sine på, men nå blir disse drømmene tatt fra dem også.

Flyktninghjelpen tilbyr juridisk assistanse

I Mosul informerer Flyktninghjelpen irakere på flukt om hvordan de kan skaffe identitetspapirer, om registrering og om tilgang til aktuelle tjenester og eiendomsrett, i tillegg til at vi gir individuell rådgivning og hjelp.

Vi hjelper dem som mangler identitetspapirer ved å gjennomføre informasjonsmøter i grupper, juridisk rådgivning, ved å produsere offentlig informasjonsmateriale og veiledning om hvordan man kan anskaffe identitetspapirer i Irak, og ved å koordinere i samarbeid med relevante myndighetsorganer for å hjelpe lokale og irakere på flukt til å anskaffe identitetspapirer og juridiske dokumenter som de har mistet.

Støtt vårt arbeid