SOMALIA

Satser på kvinnelige entreprenører

Konflikter og naturkatastrofe har formet livet til det somaliske folket de siste 30 årene. Nå tar kvinnene grep. Gjennom egen næringsvirksomhet skaper de trygghet for sine familier, økonomisk vekst og stabile lokalsamfunn.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fremdeles ustabil etter år med konflikt mellom regjeringsstyrker og forskjellige ikke-statlige væpnede grupper. Om ikke det var nok, ble landet i 2017 rammet av sin verste tørke på 20 år - en katastrofe som landet fortsatt lider under.

2,6 millioner internt fordrevne

Resultat er millioner av internt fordrevne i de sørlige og sentrale områdene i landet. Totalt er 2,6 millioner somaliere på flukt i eget land, ifølge det FN-ledede Protection and Return Monitoring Network. Mange har mistet levebrødet og blitt avhengig av humanitær hjelp for å overleve.

Hawo Buyo (38), er mor til ti barn og bor i Baidoa-leiren for internt fordrevne i Sør-Somalia. Hun og familien har blitt tvunget til å flykte to ganger.

- Vi flyttet til denne bosettingen i Baidoa på grunn av volden i hovedstaden Mogadishu. Samtidig ble landet rammet av alvorlig tørke, forklarer hun.

Hawo Buyo, 38, is a businessperson and a mother of ten children living in Baidoa, Somalia. Her family has been displaced from Mogadishu and then Dhuxuley due to conflict and droughts. “We moved to Baidoa in this IDP settlement because we were displaced by conflicts in conflicts and severe droughts due to conflict.”
Les billedteksten Hawo Buyo (38) er bedriftseier og mor til ti barn. Hun bor i Baidoa, i Sør-Somalia, hvor hun driver en virksomhet som selger alt av utstyr til hjemmet.

Nye forretningsidéer gir nytt håp

For å hjelpe familier med å takle traumer og stress mer effektivt, deltar Flyktninghjelpen i et støtteprogram kalt Building Resilient Communities in Somalia (BRCiS).

En del av programmet er jobbskaping, der kvinner får opplæring og økonomisk støtte til å starte egen virksomhet.

Alle kvinnene er eneforsørgere og virksomhetene er familiens eneste inntektskilde.

Les billedteksten Fadumo Sharif (29) er mor og bedriftseier fra Dollow i sør-vestlige Somalia.

Fadumo Sharif (29) bor i en leir for internt fordrevne i Dollow, nær grensen til Etiopia.

- Tidligere levde familien av å samle og selge ved. Det var en veldig slitsom jobb, og jeg klarte ikke å gi barna mine tre måltider om dagen, forklarer hun.

Alt dette endret seg, da hun begynte i jobbskapingsprosjektet.

- Jeg fikk opplæring i næringsvirksomhet og et tilskudd tilsvarende 5.500 norske kroner for å investere i egen virksomhet, fortsetter Fadumo.

Hjelp til selvhjelp

-Jeg forstod at jeg måtte satse på noe som var mer lønnsomt enn vedsalg. Jeg satte derfor opp en kiosk og startet en liten butikk. Salget går bra, og barna kan gå på skole. Vi går ikke sultne til sengs lenger og vi klarer å betale vannregningen.

Jobbskapingsprosjektet er utviklet for å utdanne og styrke næringsdrivende kvinner og deres familier. Flyktninghjelpens Charles Obayi, leder av prosjektet, forklarer tankene bak.

-Samarbeidet med kvinnene og de tilbakemeldingene vi har fått viser at vi både bidrar til å beskytte kvinnene og styrke deres posisjon i familien og lokalsamfunnet, forklarer han, og viser til at mødrene i stor grad bruker de økte inntektene på mat og utdanning til barna. 

Les billedteksten Jawahir Adan (38), til venstre i bildet, ekspederer en av kundene i butikken.

En annen av kvinnene i prosjektet, den 38 år gamle seksbarnsmoren Jawahir Adan, hadde tidligere en liten gatebod. Hun klarte ikke å forsørge familien og hun kunne ikke betale for barnas skolepenger.

- Smart å satse på kvinner

Med støtte fra Flyktninghjelpen har hun nå klart å utvide virksomheten. Nå eier og driver hun både en detaljhandel og grossistbutikk. Familienes levestandard har økt og hun tjener nok penger til å sende alle barna sine på skole.

Jawahir mener at næringsstøtte til kvinner er den beste hjelpen man kan gi.

- Det er smart å satse på kvinner. De fleste av kundene våre er kvinner, og kvinne vet best hva kvinne trenger. Derfor er det veldig gunstig å satse på forretningskvinner.

Fakta om prosjektet

• Totalt har 128 kvinner fått opplæring og støtte som en del av jobbskapingsprosjektet.

• Det er finansiert av EUs generaldirektorat for internasjonalt samarbeid og utvikling (DEVCO).

• Prosjektet er en del av Building Resilient Communities in Somalia (BRCiS) som er et humanitært konsortium som hjelper somaliske samfunn å takle traumer og stress.

• Andre BRCiS-tiltak inkluderer bygging av vannsystemer for bønder, birøkt og diverse selvbergingsprosjekter.

• BRCiS jobber i tråd med Flyktninghjelpens globale strategi for å fremme varige løsninger for internt fordrevne i Somalia.