Aden, Yemen. NRC’s education assistant Malka Mohammed (26) speaking with a young girl.
Flyktninghjelpen

Vi hjalp 8,5 millioner mennesker i fjor

Med hjelp av gode støttespillere ga Flyktninghjelpen hjelp og beskyttelse til 8,5 millioner flyktninger og internt fordrevne i 2018, fordelt på 31 land i fire verdensdeler.

I fjor ga Flyktninghjelpen hjelp til 8,5 millioner mennesker i nød i områder hvor mange mennesker er drevet på flukt. Få vet hvor farlig og vanskelig det er å gi humanitær hjelp til mennesker som lever omringet av konflikt. Jeg er stolt av å jobbe med så dedikerte kolleger i verdens verste fluktkriser, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Seks kjerneområder

Flyktninghjelpen har spesialisert seg på seks hovedaktiviteter. Matsikkerhet var det området som ga hjelp til flest mennesker i 2018, og hadde også den største økningen fra året før. Totalt fikk 2,7 millioner mennesker utdelt mat eller hjelp til å livnære seg selv. Rent vann og bedring av sanitærforhold var den nest største aktiviteten, og hjalp 2,5 millioner mennesker. Husly, rettshjelp og utdanning fulgte på de neste plassene og hadde alle en økning fra året før. Leirdrift hadde en nedgang fra 2017.

 

Grafikken viser hvor mange mennesker vi hjalp i 2018, fordelt på hovedaktiviteter.

Så mange hjelper Flyktninghjelpen i noen av verdens verste kriser:

SØR-SUDAN:1.226.000
Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan har vært kritisk i flere år etter at det brøt ut borgerkrig i 2013. Fredsavtalen i september 2018 har gitt håp, men freden er skjør, og mange tør ikke vende tilbake. I 2018 bidro Flyktninghjelpen til matsikkerhet for 930.000 mennesker. Flyktninghjelpen bistår også mange sørsudanere i nabolandet Uganda.

JEMEN: 706.000
2018 var et katastrofeår for Jemen, og FN betegner det som verdens verste humanitære krise i dag. Økonomisk kollaps har ført til stans i lønnsutbetalinger og forårsaket økte matvarepriser i landet. Over 20 millioner mennesker, to tredjedeler av Jemens befolkning, er i nød, og det er utbredt fare for sultkatastrofe. Flyktninghjelpen har sørget for at en halv millioner mennesker får mat, og gitt rent drikkevann til over 200.000.

SOMALIA: 658.000
Somalia har gjennomgått en av Afrikas mest langvarige humanitære kriser og konfliktnivået økte igjen i 2018. Flyktninghjelpen har bidratt til matsikkerhet og rent vann for 270.000 internt fordrevne, og har også gitt utdanning, rettshjelp og bygget boliger til tusenvis av mennesker. Flyktninghjelpen hjalp i tillegg somaliske flyktninger i Kenya og Etiopia.

DR KONGO: 643.000
DR Kongo har i flere år vært blant landene i verden med flest internt fordrevne. I 2018 økte antallet mennesker rammet av sult med 70 prosent fra året før. I tillegg brøt det ut ebola på slutten av året. Flyktninghjelpen bidro med matsikkerhet for over en halv million mennesker, bygget boliger til over 340.000 og ga utdanning til mer enn 200.000. Flyktninghjelpen bisto også kongolesiske flyktninger i Uganda.

ETIOPIA: 545.000
Etiopia undertegnet i juli 2018 en fredsavtale med nabolandet Eritrea, og det er en positiv utvikling på flere områder i Etiopia. Til tross for dette hadde landet millioner av internt fordrevne på grunn av etnisk baserte konflikter. Etiopia er i tillegg vertsland for et stort antall flyktninger fra Eritrea, Somalia og Sør-Sudan. Flyktninghjelpen skaffet bolig til 200.000 og rent vann til nesten 300.000 flyktninger og internt fordrevne i Etiopia i 2018.

SYRIA: 482.000
Over seks millioner er fortsatt internt fordrevet i Syria, og enda flere har flyktet til andre land. Til tross for at kampene i Syria er færre er det fortsatt utrygt for de fleste å vende tilbake. Flyktninghjelpen har hjulpet flere hundre tusen internt fordrevne over hele Syria med tilgang til utdanning, mat, rettshjelp, husly og rent vann. Flyktninghjelpen bistår også flere hundre tusen syriske flyktninger i Jordan og Libanon.

 

Grafikken viser hvor mange mennesker vi har hjulpet siden 2011.