Faduma Abdinor Mohamed, 39, was pregnant with her youngest child when both her father and husband were killed during armed attacks. 

The compounding impact of drought left Faduma unable to feed and water her livestock, leaving her struggling to feed her children. When one of her sons became seriously ill, she sold her four surviving goats to pay for his medicine. She does not own any land but earned some money by working on other people’s farms. When the drought deteriorated, it was not possible to find any more work.

Eventually, the combined pressure of conflict and drought forced Faduma to move to Baidoa, an urban centre with greater access to humanitarian assistance.

“Children adapt to the place where they grow up and spend time.  I want my children to learn, to help their parents and build a future … and get an education that can give them opportunities everywhere. That is why I brought them here.”

With help from her brother, who lives in Mogadishu, Faduma is able to send her four oldest children to school, but she continues to struggling to provide enough for them enough to eat. 

“Last night we got something to eat from others. My children didn’t eat anything this morning. I had nothing to cook.”

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Somalia

– Jeg flyktet for å redde barna mine

Faduma Abdinor Mohamed (39) mistet både faren og mannen sin da de ble drept i den væpnede konflikten i Somalia. Det var likevel tre år med tilbakevendende tørke som til slutt gjorde at hun måtte flykte.

Vi møter Faduma i Goomir, en leir for internt fordrevne rett utenfor byen Baidoa, i det sørlige Somalia. Faduma bygde selv huset de bor i av greiner og tøyrester. På fanget har hun den yngste datteren, to år gamle Ikhalas, som har et stygt brannsår på den ene foten etter at hun tråkket i bålet mens moren holdt på å lage mat. Faduma behandler såret med lokale urter fordi de ikke har råd til å gå til lege.

For fire år siden ble faren til Fadumar skutt og drept av væpnede grupper. Året etter ble mannen hennes også drept da han havnet i kryssild mens han gjette dyrene sine. Faduma var gravid med Ikhalas da han døde.

Faduma Abdinor Mohamed, 39, was pregnant with her youngest child when her husband was killed during armed attacks. The compounding impact of drought left Faduma unable to feed and water her livestock, leaving her without enough to feed her children. When one of her sons became seriously ill, Faduma
sold her four surviving goats to pay for his medicine. Faduma was previously earning a small amount of money working on other people’s farms, but the worsening drought has depleted resources and left her without any opportunities to work. Eventually, the combined pressure of conflict and drought forced
Faduma to take her children to Baidoa, an urban area with better access to humanitarian assistance. 

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Faduma var gravid med sin yngste datter, Ikhalas, da mannen hennes ble drept for tre år siden. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Tilbakevendende tørkekatastrofer

Fadumas familie eide ikke egen jord og hun jobbet derfor for andre bønder for å forsørge de seks barna sine. Hun hadde en flokk geiter, som var en viktig ressurs og bidro til at familien fikk tilgang til mat.

I 2017 ble Somalia igjen rammet av en alvorlig tørke. I likhet med millioner av somaliere mistet Faduma mange av husdyrene sine. Bare fire av geitene hennes overlevde de tøffe forholdene. Men da sønnen ble alvorlig syk, måtte Faduma selge også disse for å skaffe penger til medisiner.

Klimaendringene på Afrikas horn har ført til hyppigere og mer langvarige tørke de siste årene. 2019 ble nok et år med lite nedbør og mange ødelagte avlinger. Da det ikke lenger var mulig å dyrke jorda, kunne ikke Faduma lenger forsørge familien og måtte ta den vanskelige beslutningen om å flykte inn til byen Baidoa.

Somalia er et farlig og krevende land å drive hjelpearbeid. Faduma bodde i et av mange områder der konflikten gjør det umulig for Flyktninghjelpen og andre hjelpeorganisasjoner å gi nødhjelp. Derfor flykter mange mennesker til områder nærmere byene for å få humanitær hjelp.

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Faduma strever med å skaffe mat til barna. Hun er avhengig av gaver hun får fra naboene i leiren for å kunne ha noe å lage mat av. Mange dager har de ingenting å spise. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Store udekkede behov

I 2019 ble 188.000 drevet på flukt internt i Somalia på grunn av konflikt, og ytterligere 479.000 ble fordrevet på grunn av katastrofer som tørke og flom, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpens Internal Displacement Monitoring Centre.

South West State er blant de mest utsatte områdene for effektene av klimaendringer, og Baidoa huser neste flest internt fordrevne i landet. I april 2020 hadde byen 330.000 internt fordrevne fordelt på 483 bosetninger. Mange av disse har kommet på grunn av tilbakevendende tørke og konflikt.

Da regntiden startet i april i år ble mer enn 80.000 mennesker fordrevet på grunn av flom i Baidoa. De humanitære behovene er enorme, og hjelpeorganisasjoner prøver å støtte flest mulig med begrensede ressurser de har tilgjengelig.

Flyktninghjelpen leverer rent vann til leiren der Faduma bor. I andre leirer har Flyktninghjelpen også gitt økonomisk støtte til nyankomne, slik at de kan bygge midlertidig husly, kjøpe mat og dekke andre grunnleggende behov. På grunn av det store antallet internt fordrevne som kommer til Baidoa hver uke, er ikke tilgjengelige ressurser tilstrekkelig til å dekke de store behovene.

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Faduma har selv bygget hytta familien bor i. I likhet med de andre hyttene i leiren, er den bygget av greiner og stoff. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Ønsker at barna skal være trygge

Faduma sier at hun sliter med å skaffe nok mat til barna sine, spesielt fordi hun ikke har en mann som kan hjelpe til med å forsørge dem.

– Vi har mange problemer og ingen familie til å hjelpe oss. I går kveld fikk vi litt mat av noen andre som bor i leiren, men i dag har ikke barna mine spist noe. Jeg hadde ingen mat å gi dem, sier hun.

Likevel angrer ikke Faduma på at hun besluttet å flykte fra hjemstedet. Hun vil ikke at barna hennes skal vokse opp med den samme volden og konflikten hun har levd med i mange år.

– I Somalia har vi et uttrykk som sier:" En slange ser ut som miljøet den lever i. " Barn tilpasser seg omgivelsene sine. Jeg vil at barna mine skal gå på skole og få muligheten til et annet liv enn det jeg hadde. Derfor kom vi hit, sier hun.

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Faduma er eneforsørger for de seks barna sine etter at mannen ble drept. Hun bor sammen med de fire yngste barna: Abdirahman (7), Ikhalas (2), Saynab (5) og Abdirahim (9). De to eldste sønnene går på skole i en annen by og er bare hos moren i helgene. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Hardt rammet av klimaendringer og nå kommer Covid-19

Somalia er på størrelse med Frankrike og har den lengste kystlinjen på det afrikanske kontinentet (3,333 km). Dette gjør landet sårbart for en rekke ulike klimaendringer, som blant annet tørke og flom. Siden slutten av april har deler av landet blitt rammet av kraftig regn og flom, noe som har tatt minst åtte menneskeliv og ødelagt boliger og infrastruktur. Tusenvis blir drevet på flukt i en tid da stabilitet og tilgang til rent drikkevann er viktigere enn noen gang når Covid-19 er på frammarsj. Mange vil slite med effektene av langvarig tørke samtidig som de rammes av koronaviruset og det forventes at mange fortsatt vil bli drevet på flukt.

Per 2. mai har Somalia 671 bekreftede tilfeller av koronavirus, dobbelt så mange som uken før. Det mistenkes at det er et stort antall ubekreftede tilfeller over hele landet, inkludert omkomne.

Flyktninghjelpen i Baidoa har gitt:
  • 28 924 husstander økonomisk støtte til mat og andre grunnleggende nødvendigheter.
  • 6.000 mennesker nødhjelp til å bygge midlertidig husly.
  • 5.362 personer støtte til semi-permanente boliger.
  • 9.642 personer kuponger som de kan bruke til å kjøpe rent vann.

Antallet som får hjelp forventes å øke i takt med med responsen på Covid-19.