Photo: Racha El Daoi/NRC
Libanon

Beirut: Hundretusener ble hjemløse på et øyeblikk

"Hele nabolag er blitt utslettet", forteller Elena Dikomitis, som leder talsmannsarbeidet vårt i Libanon. En massiv eksplosjon rammet Beirut havn på kvelden 4. august og forårsaket omfattende skader i hele hovedstaden.

Minst 130 mennesker er omkommet, flere titalls er fortsatt savnet og mer enn 5.000 har blitt såret. Det er enorme skader på bygninger over hele byen.

– Denne katastrofen kommer på det verst tenkelig tidspunkt for Libanon. Landet har kjempet mot en historisk økonomisk krise i tillegg til utbruddet av koronaviruset, sier Dikomitis.

Kapasiteten til hjelpeapparatet er sprengt. Et veldig høyt antall skadde behandles nå på sykehus som allerede er fulle.

Støtt hjelpearbeidet vårt

– Vi står sammen med folket i Beirut. Vi vil fortsette å være der og gi nødhjelp til syriske og palestinske flyktninger, som er i en stadig mer sårbar situasjon, så vel som det økende antallet libanesere i nød på grunn av den økonomiske kollapsen. Vår viktigste oppgave på kort sikt er å møte de akutte behovene til familier som er berørt av denne forferdelige katastrofen, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å utvide og øke støtten til Libanon i disse ekstremt vanskelige tidene.

Photo: Racha El Daoi/NRC
Det er et akutt behov for å tilby husly og økonomisk støtte til familier over hele byen. Foto: Racha El Daoi / Flyktninghjelpen

Stiller opp etter katastrofen

Vi har ansatte ute på gatene i Beirut som vurderer behovene til mennesker i de mest berørte nabolagene. De mest presserende behovene er blant annet å få reparert boliger og penger til husleie for dem som har fått hjemmet totalt ødelagt. Minst 300.000 mennesker er blitt hjemløse på et øyeblikk. Vi vurderer også andre behov, inkludert skader på vanntanker og toaletter, for å sikre at mennesker kan bo i boliger som er trygge å oppholde seg i.

Det er også bekymring for at matmangelen vil øke fordi havneområdet som ble ødelagt, var dit korn blir levert og omtrent 85 prosent av Libanons kornreserver var lagret der.

– Det er vanskelig å se hvordan denne byen skal kunne komme på fote igjen. Behovet for hjelp er enormt, sier Elena.

Støtt hjelpearbeidet vårt