“What I really feel is that in Syria, where everything is destined for the worst and destruction, there is no other way to save the current generation except education, this generation is facing  unknown destiny, education should be the first step towards the future that’s why I joined NRC and believe in its cause“. Esraa NRC Education team leader
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Syria

Din gave kan gjøre en forskjell for Syria

Med din hjelp kan vi fortsette å gi nødhjelp og langsiktig bistand til mennesker i nød i en tid hvor konflikten er svært intens.

Flyktninghjelpen er en av få organisasjoner som arbeider over hele Syria. Syria-konflikten, som snart har vart i ni år, har drevet mer enn halvparten av landets befolkning på flukt. Per januar 2020 var mer enn 6,1 millioner syrere på flukt i eget land.

Vi ser hvordan gaver fra mennesker som deg gjør en forskjell hver dag. Familiene som Flyktninghjelpen støtter, har opplevd flere år med intens konflikt og har blitt rammet av en rekke utfordringer mens de har vært på flukt. Dine bidrag gir barn, kvinner og menn det grunnleggende for å klare seg i dag, og gir dem et håp for fremtiden.

Støtt vårt arbeid i Syria i dag

NRC staff offload relief kits from delivery trucks to distribute to families in Hazzeh, Eastern Ghouta. These boxes contain the necessities for everyday use (soap, hygiene items, blankets, mattresses, mats, jerry cans, plastic sheets and a plastic washing basin).
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten En ansatt i Flyktninghjelpen losser nødhhjelpsutstyr fra en lastebil for å dele det ut til familier i Hazzeh, i Øst- Ghouta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Hjelp på bakken

Din støtte hjelper oss å gi utdanning, rent vann og tak over hodet til syrere som er rammet av konflikt. I de kalde vintermånedene deler vi ut nødhjelpspakker som inneholder nødvendighetsartikler, som såpe, hygieneartikler, tepper, madrasser, matter og vaskeservanter i plast.

Konflikten har blitt trappet opp i deler av Nord-Syria, noe som forverrer en allerede alvorlig humanitær situasjon. Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner har måttet omprioritere og fordele eksisterende midler og ressurser til dem med mest kritiske og umiddelbare behov.

Vi gjør alt vi kan for å sørge for at vi har tilgang i hele Syria slik at vi kan sikre at folk kan fortsette å leve i sikkerhet og verdighet uansett hvor i landet de bor. I 2019 ga Flyktninghjelpen bistand til 440.000 syrere med behov hjelp.

Folk trenger fortsatt vår hjelp. Din støtte hjelper oss å dekke de umiddelbare behovene til tusenvis av menn, kvinner og barn som blir drevet på flukt hver dag.

Støtt vårt arbeid i Syria i dag

A group of students find joy in the final minutes of summer school in Katarji neighbourhood, part of NRC’s Child Education Program in Transition August 2018.. Katarji was one of many neighbourhoods in Eastern Aleppo affected by the conflict in 2016, 
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten En gruppe elever koser seg ved avslutningen på sommerskolen i Katarji-området i august 2018, som er en del av Flyktninghjelpens utdanningstilbud for barn som har gått glipp av utdanning på grunn av krigen. Katarji var en av mange bydeler i Øst-Aleppo som ble berørt av konflikten i 2016. Foto: Tareq Mnadili / Flyktninghjelpen

Legger grunnlag for fremtiden

Vi kan fortsette å legge til rette for langsiktige løsninger for dem som er drevet på flukt, ved å reparere skoler, gi tilgang til uformell utdanning og opplæring av lærere i 2020. I 2019 gjenoppbygget Flyktninghjelpen 26 skoler og gjennomførte flere profesjonelle opplæringsprogrammer for ungdom slik at de skal kunne jobbe selvstendig.

Vi er en talsmann for rettighetene til mennesker i en sårbar situasjon og kjemper for at humanitære aktører må få gi hjelp til dem som trenger det. Vi fokuserer på å gi hjelp til flyktninger og internt fordrevne syrere slik at de kan leve et verdig liv, enten de befinner seg i Syria eller er har flyktet til et annet land. Flyktninghjelpen krever at mydighetene i andre land øker finansieringen slik at syrere på flukt i hele regionen får et bedre liv.

Jeg har tro på at dagens barn vil skape en bedre fremtid i morgen. De har alle rett til en god utdanning på skoler som er godt tilpasset barns behov, i trygge omgivelser og i sikre bygninger.
Wesam, teamleder for Flyktninghjelpen

Mer enn 90 prosent av Flyktninghjelpens globale budsjett brukes i de krigsherjede landene hvor vi jobber. Vi sørger for at din støtte går til dem som trenger det mest når de har behov for det, uansett hvor de befinner seg.

Private gaver gjør Flyktninghjelpen i stand til å gjøre enda mer.

Støtt vårt arbeid i Syria i dag

Disse hjelper vi
  1. Internt fordrevne syrere
  2. Flyktninger og internt fordrevne som vender tilbake til områdene de flyktet fra
  3. Flyktninger som søker beskyttelse i Syria
  4. Andre utsatte mennesker som er berørt av konflikt og fordrivelse
  5. Syriske flyktninger i nabolandene