Rafsanjan Settlement is situated about 15 kilometres outside of Kerman city in southern Iran. It hosts 5,500 Afghan refugees, making it the largest refugee settlement in the country. Picture: Hamid Sadeghi/NRC
Koronavirus

Drømmer satt på vent i Iran

For en gruppe afghanske flyktninger i Iran, skulle 2020 være året de forberedte seg på en lysere og bedre økonomisk fremtid. Kurs som ble arrangert i flyktningleiren de bodde i, ga håp om at de kunne overvinne utfordringene de har levd med. Men disse drømmene er nå satt på vent på grunn av Covid-19.

I mer enn 40 år har Iran vært et tilfluktssted for afghanske flyktninger. Mange har vokst opp i eksil og Iran er det eneste hjemmet de noen gang har hatt.

Den travle flyktningleiren Rafsanjan, sør i landet, er vertskap for rundt 5.500 afghanere, noe som gjør den til den største flyktningleiren i Iran. De som bor her anses alle som de facto flyktninger av myndighetene i Iran . Til tross for innsatsen fra myndighetene og hjelpeorganisasjoner, kjemper mange av dem fortsatt for å sikre en trygg inntekt, noe som gjør det vanskelig å betale for grunnleggende behov som mat, medisin og helsehjelp.

 

Håp for fremtiden

Alireza (33) forsørger familien på fire personer og støtter også foreldrene og søsknene økonomisk. I storhusholdningen på ti personer er han den eneste som har inntekt.

– Det ville vært mye lettere for oss å få bedre jobber hvis vi hadde fått praktisk utdanning, sier Alireza.

Dette behovet bestemte Flyktninghjelpen seg for å ta tak i i 2018 sammen Technical and Vocational Organization of Iran (TVTO) og startet opplæringskurs for å gjøre afghanske flyktninger i stand til å jobbe innenfor en rekke yrker. Med økonomisk støtte fra DANIDA (Danmarks svar på NORAD), ble 24 voksne afghanere tatt opp på kurset som tilbyr opplæring i arkitektonisk design og avansert rørleggerarbeid.

– Vi ble introdusert for disse kursene i flyktningleiren av Flyktninghjelpen, legger Alireza til.

Kort tid etter at Alizera og de andre studentene fullførte den første runden med grunnleggende opplæring i 2018, lyktes noen med å skaffe jobber i byen Rafsanjan, noe som var et stort fremskritt for dem selv og familiene. Noen innså imidlertid snart at de måtte videreutdanne seg for å få jobb i et konkurranseutsatt marked.

Afghan refugees attend a vocational training course on theories of architectural design at a settlement in Kerman, Iran. The training was funded by the Danish International Development Agency (DANIDA). Photo: Roya Maleki/NRC
Afghanske flyktninger deltar på et yrkesopplæringskurs i arkitektonisk design i en flyktningleir i Kerman, Iran. Opplæringen ble finansiert av det danske internasjonale utviklingsbyrået (DANIDA). Foto: Roya Maleki / Flyktninghjelpen

Tar grep

Alizera fullførte opprinnelig arkitekturkurset slik at han kunne bli ansatt i byggsektoren. Men han og medstudentene fant ut at det var vanskelig å finne arbeid med denne kompetansen. De så at andre beboere hadde lettere for å finne arbeid når de hadde en bredere yrkesutdanning. Derfor gikk Alizera og hans jevnaldrende i dialog med lederen for leiren og

Flyktninghjelpen og kom med forslag til hvordan de kunne bygge videre på kompetansen de hadde.

– Vi lærte teorien og litt praksis i 2018, men mer praktisk utdanning er nødvendig for at vi skal få bedre jobber, sier Alizera.

Flyktninghjelpen fikk midler fra DANIDA for å starte den andre runden med opplæring, og planla å starte opp tidlig i 2020. Disse kursene skulle dekke avansert elektrisk arbeid og sveising. Tolv deltagere skulle delta i syv måneder.

Men programmet stoppet plutselig opp da Covid-19-epidemien brøt ut i landet i februar. De fleste gruppeaktiviteter måtte legges ned umiddelbart.

– Vi ble lovet en andre runde med opplæring på mer avansert nivå og meldte oss på dem, men nå er alt satt på vent på grunn av koronaviruset, forklarer Alireza.

Afghan refugees attend a vocational training course about methods of piping, which included practical exercises in Kerman, Iran. The training was funded by the Danish International Development Agency (DANIDA). Photo: Roya Maleki/NRC
Afghanske flyktninger deltar på et yrkesopplæringskurs om metoder for rørlegging, som inkluderer praktiske øvelser i Kerman, Iran. Opplæringen ble finansiert av det danske internasjonale utviklingsbyrået (DANIDA). Foto: Roya Maleki / Flyktninghjelpen

Koronaviruset i Iran

Iran har et av de høyeste antallet bekreftede tilfeller med koronavirus-smittede i Midt-Østen og Asia. De to første dødsfallene fra Covid-19 skjedde uventet allerede 19. februar 2020, og viruset spredte seg raskt.

Flyktninghjelpen tilpasset raskt programmene sine for å håndtere de umiddelbare behovene til utsatte grupper som står i fare for å bli smittet av Covid-19. Vi har sørget for at husholdninger og helsestasjoner har nødvendige hygienefasiliteter for å beskytte seg mot viruset.

For å overholde anbefalingene om sosial distansering, har yrkesopplæringskursene blitt satt på vent. De avanserte kursene var etterlengtet og ga håp om økt kompetanse og bedre jobbmuligheter. Det var derfor en stor skuffelse at de måtte utsettes før de hadde begynt.

With support from NMFA, NRC is providing thousands of soaps to Afghan families living in settlements in Iran to encourage hand washing, the most effective preventive measure for COVID-19. Distribution is paired with hygiene promotion messaging through different leaflets reinforcing key points provided by the Ministry of Health. Photo: Shahin Shadian/ NRC
Flyktninghjelpens ansatte forbereder utdeling av hygienepakker i provinsen Tehran i Iran. Foto: Shahin Shadian/ Flyktninghjelpen

Planene satt på vent

Forebyggende tiltak mot koronasmittet har forandret hverdagen vår dramatisk og kan skape en følelse av at livet har blitt satt på vent. Uten å vite når tiltakene kan oppheves, er det umulig for millioner av mennesker over hele verden å planlegge for månedene fremover. Dette er en følelse som deles av de afghanske flyktningene som kjemper for å få endene til å møtes og hadde sett frem til å videreutdanne seg.

Når krisesituasjonen knyttet til Covid-19 i Iran stabiliseres, vil Flyktninghjelpen forsøke å gjenoppta noen av utdanningsaktivitetene, inkludert TVTO-kursene. Foreløpig er det viktigste å beskytte mennesker med forebyggende tiltak som sosial distanse og å unngå unødvendige samlinger. Vi informerer om viktigheten av vann-, sanitær- og hygieneaktiviteter (WASH), og deler ut såpe, hygienesett og informasjon om forebyggende koronavirus-tiltak.

Vi ser frem til å starte opp igjen med TVTO-kurset og andre utdanningsaktiviteter i Iran som krever at mennesker er samlet, så snart verden begynner å få kontroll med koronavirus-pandemien.

***

I 2019 støttet Flyktninghjelpen over 91.000 sårbare mennesker i Iran, inkludert afghanske flyktninger og iranere som er rammet av naturkatastrofer. 5.332 personer har kunnet delta i være yrkesopplæringsprogrammer i 2019.

Les mer om arbeidet vårt i Iran