A severe lack of funding is hampering humanitarians from saving lives. 

The military response alone cannot respond to the needs of the displaced who are in precarious situations due to insecurity. Displaced people need urgent assistance. They need shelters, food, water, education, but as long as the response will be mainly security-oriented, the needs will not be met. 

The funding of the humanitarian response is falling short. Aid organisations have scaled up their capacity in the country and stand ready to respond to the skyrocketing needs but their work is being severely hampered by the lack of commitment from donor governments. In 2019, not even half of the funds for the humanitarian response were allocated.

Date: 21 January 2020
Location: Kaya - Center North Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Burkina Faso

Fem ting du bør vite om krisen i Burkina Faso

"Vi har ikke mat, vi har ikke tak over hodet, vi har absolutt ingenting. Vi ber om hjelp." Fatoumata (67) er en av over en halv million mennesker som er drevet på flukt som følge av voldshandlinger i Burkina Faso det siste året.

Mandag 20. januar 2020 begynte væpnede menn å skyte på et marked i Nagraogo, i Centre-Nord-regionen i Burkina Faso, og drepte 36 mennesker. 4. januar ble 14 mennesker drept da en skolebuss kjørte på en veibombe. I bussen var det barn på vei hjem på skoleferie.

Krisen forverres

Disse to dødelige angrepene som har funnet sted de siste ukene, viser hvordan sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso har blitt forverret i løpet av kort tid. Likevel er den humanitære krisen i landet lite kjent og får lite oppmerksomhet.

Les billedteksten Burkina Faso - verdens raskest voksende fluktkrise

Familier blir tvunget til å reise fra landsbyene umiddelbart og må forlate alle eiendelene sine når de søker sikkerhet i byer langt unna. De har et akutt behov for hjelp i form av mat, vann, husly og utdanning. Her er fem ting du bør vite om Burkina Fasos voksende humanitære krise.

1. Verdens raskest voksende fluktkrise

Ifølge tall fra FN, var det rundt 50.000 internt fordrevne i Burkina Faso ved utgangen av 2018. Ett år senere, ved utgangen av 2019, hadde dette tallet mer enn tidoblet seg til 560.000.

Denne økningen på 1000 prosent i løpet av ett år gjør krisen i Burkina Faso til verdens raskest voksende fluktkrise. Tallet forventes å øke til svimlende 900.000 innen april 2020.

Selv om en økning i vold og utrygghet også er blitt observert i nabolandet Mali og Niger, er antall internt fordrevne i Burkina Faso mer enn antallet i Mali (204.015) og Niger (136.554) til sammen.

2. Mennesker sulter på grunn av mangel på mat

Usikkerheten i landet har ført til en nedgang på mellom 20 og 70 prosent i landbruksproduksjonen i berørte områder.

Verdens matvareprogram (WFP) anslår at 1,2 millioner mennesker (av en befolkning på 19 millioner) nå har behov for matvarehjelp i Burkina Faso. Dette tallet forventes å øke til 1,8 millioner når den mest kritiske perioden kommer i juni.

3. Helsestasjoner stenges

I en tid der det mer enn noen gang er behov for helsestasjoner og sykehus, ble 95 helsestasjoner stengt fra desember 2019 og 135 fungerte bare med minimumskapasitet. Stengningene fører til at nesten 1,2 millioner mennesker risikerer å miste tilgangen til grunnleggende helsehjelp.

4. Sårbare barn mister skoletilbudet

Usikkerheten har også rammet landets utdanningssystem. Ifølge tall fra UNICEF, var 2.087 skoler blitt stengt per juni 2019, og 330.000 barn hadde ingen eller begrenset tilgang til utdanning.

Dette er alvorlig, ikke bare fordi det kan skade barns utvikling, men også fordi ungdom som ikke går på skolen har en høyere risiko for å bli utnyttet seksuelt og å bli rekruttert av væpnede grupper.

5. Den humanitære responsen er lav

Til tross for omfanget av krisen, har den humanitære responsen blitt begrenset på grunn av manglende finansiering. I 2019 ble bare 89 millioner dollar bevilget, mens behovet var anslått til å være 187 millioner dollar. Dette førte til at humanitære organisasjoner ikke var i stand til å gi hjelp til mange av de som var berørt. FN anslår at det i år vil være behov for 295 millioner dollar fordi krisen utvikler seg så raskt.

Flyktninghjelpen er til stede i Burkina Faso, og tilbyr midlertidig husly i leirer for internt fordrevne. Vi tilbyr også utdanning i krisesituasjoner ved å rehabilitere klasserom slik at elevene kan gå trygt på skolen.

Det er imidlertid behov for mere penger for å dekke de enorme behovene, og giverland må øke innsatsen for å møte denne humanitære krisesituasjonen.