The family are struggling to repair the damage, and are having to rely on the help of their children in the hope of moving back in.

“My husband is trying to repair our shelter with the help of our 10 and 8-year-old sons, Mahmoud and Adnan. They are removing nails, replacing the timber and covering the roof so the tent doesn’t flood anymore. They work as if they were adults,” says Intisar, 36, a Syrian refugee who lives in Arsal.

As harsh weather conditions sweep across Lebanon, thousands of Syrian refugees have been left vulnerable in the hill town of Arsal. The Lebanese government opposes the creation of formal refugee camps, so many refugee families have resorted to living in informal tented settlements.

Photo: Racha El Daoi/NRC
Libanon

Flommen ødela teltet de bodde i

Intisar* (36) og familien måtte rømme teltet på grunn av en vinterstorm. Nå prøver mannen hennes og de to sønnene på åtte og ti år å reparere teltet.

På grunn av tøffe værforhold som herjer i Libanon, har tusenvis av syriske flyktninger havnet i en sårbar posisjon i fjellbyen Arsal. Den libanesiske regjeringen er imot opprettelsen av formelle flyktningleirer, så mange flyktningfamilier er nødt til å bo i uformelle teltleirer.

Teltet ble oversvømt

Intisar og familien hennes, som flyktet til Libanon i 2013, bor i en av disse bosetningene. De har ikke skikkelige vegger som kan beskytte dem mot vinterstormene, og teltet deres ble oversvømt i uværet. Derfor ble familien tvunget til å evakuere.

– Familien min og jeg sover i teltet til noen slektinger fram til gulvet i teltet vårt tørker opp. Alle madrasser, tepper og puter er gjennomvåte. Vi prøver å tørke dem utendørs, men det har nesten ikke vært sol, forklarer Intisar.

– Jeg er konstant bekymret for regn og vind. For kort tid siden var vinden så sterk at teltet nesten falt ned over hodene våre. Regnet strømmet inn fra tak og vinduer og oversvømmet hele teltet.

Intisar and her family , who fled to Lebanon in 2013, live in one of those settlements. Without proper walls to protect them from the stormy winter weather, their tent flooded. The family was forced to evacuate. 

“My family and I are sleeping in a relative’s tent until the floor dries,” Intisar explains. “All our mattresses, blankets and pillows are soaking wet. We are trying to dry them outside but there is barely any sun.”

“I’m constantly worried about the rain and wind. The other day the wind was so strong that the tent almost collapsed on our heads. The rain was pouring in from the ceiling and window, leaving the whole tent flooded.” 

Refugees represent over a quarter of Lebanon’s total population. This has created a huge strain on the country’s infrastructure and public services. Refugees cannot legally work, and frequently struggle to meet their essential needs. Seventy-three percent of Syrian refugee households live below the national poverty line.

Since fleeing Syria, Intisar’s family have had to rely on their eldest son, Majd, to make ends meet. Majd is now 18 and been working since he was just 14. He is often separated from his family for long periods of time to avoid transport costs. 

“Majd breaks my heart,” says Intisar, tearfully. “His childhood was taken from him and he had to quit school to provide for us. No child should have to take responsibility for their family.”

Living in informal settlements, especially in wintry conditions, can have a significant impact on refugees’ health. Intisar’s family is unfortunately no exception.

“It is very distressing to live like this. I’m constantly worried about my family and the health of my children. The most challenging part of life here is when your child becomes sick and you can’t take him or her to a doctor to get treatment. My son and daughter both need medication that we can’t afford,” says Intisar.

Photo: Racha El Daoi/NRC
Les billedteksten Insitar reparerer skadene i hjemmet deres etter det siste uværet. Foto: NRC Libanon

Barna hjelper til med reparasjonene

Familien sliter med å reparere skadene, og er avhengig av at barna hjelper til for at de skal kunne flytte inn igjen.

– Mannen min prøver å reparere boligen vår sammen med sønnene våre Mahmoud* og Adnan* på ti og åtte år. De fjerner spiker, skifter ut tømmeret og dekker til taket slik at teltet ikke skal bli rammet av flom igjen. De oppfører seg som om de var voksne, forteller Intisar bekymret.

“My husband is trying to repair our shelter with the help of our 10 and 8-year-old sons, Mahmoud and Adnan. They are removing nails, replacing the timber and covering the roof so the tent doesn’t flood anymore. They work as if they were adults,” says Intisar, a 36-year-old Syrian refugee in Arsal.

As harsh weather conditions sweep across Lebanon, thousands of Syrian refugees have been left vulnerable in the hill town of Arsal. The Lebanese government opposes the creation of formal refugee camps, so many refugee families have resorted to living in informal tented settlements.

Photo: Racha el Daoi/NRC
Les billedteksten Ti år gamle Mahmoud hjelper til med å reparere skadene inne i familiens hjem. Foto: NRC Libanon

Kjemper for å få endene til å møtes

Flyktninger utgjør mer enn en fjerdedel av den totale befolkning i Libanon. Dette har ført til en enorm belastning på landets infrastruktur og offentlige tjenester. Flyktninger kan ikke arbeide lovlig og sliter derfor med å skaffe inntekt nok til å dekke de grunnleggende behovene. 73 prosent av syriske flyktningfamilier lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Siden flukten fra Syria har Intisars familie vært nødt til å stole på sin eldste sønn, Majd, for å få endene til å møtes. Majd er nå 18 år og har jobbet siden han var bare 14 år gammel. Han må ofte være borte fra familien i lengre tid for å unngå transportkostnader.

– Majd knuser hjertet mitt. Barndommen hans ble tatt fra ham og han måtte slutte på skolen for å forsørge oss. Ingen barn skal måtte ta ansvar for familien sin, sier Intisar med tårer i øynene.

Helsebekymringer

Å bo i uformelle bosettinger, spesielt vinterstid, kan ha en stor negativ effekt på flyktningenes helse. Intisars familie er dessverre ikke noe unntak.

– Det er en stor påkjenning å leve på denne måten. Jeg er konstant bekymret for familien min og helsen til barna mine. Det aller vanskeligste er når barnet ditt blir syk og du ikke kan ta ham eller henne til lege for å få behandling. Sønnen og datteren min trenger begge medisiner som vi ikke har råd til, sier Intisar.

Lebanon has the highest number of refugees per capita in the world, amounting to over a quarter of the country’s total population. This has created a huge strain on its infrastructure and public services. 

Under Lebanese law, Syrians and Palestinians are not considered refugees, but “guests” granted temporary hospitality. The Lebanese government opposes the creation of formal camps, and its building codes and policies restrict the construction of permanent shelters. Many concrete homes previously built for refugees have had to be destroyed. 

Photo: Racha El Daoi/NRC
Les billedteksten Den uformelle teltleiren i byen Arsal, hvor familien nå bor. Foto: NRC Libanon

Flyktningfamiliene som bor her i Arsal, havner i en stadig mer sårbar situasjon etter hvert som vintertemperaturene synker. Flyktninghjelpens beredskapsteam med støtte fra European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), har besøkt området for å vurdere skadene slik at vi kan skaffe nødhjelpsmateriell som trevirke, presenninger, madrasser, tepper og hygieneprodukter til familier som har behov for det.

– Mitt eneste ønske for fremtiden er at Syria skal bli trygt igjen slik at familien min og jeg kan reise tilbake, avslutter Intisar.

Les mer om vårt arbeid i Libanon

* Navnene er endret for å beskytte flyktningene.