With support from the Norwegian government, NRC is providing thousands of soaps to Afghan families living in settlements in Iran to encourage hand washing, the most effective preventive measure for COVID-19. Distribution is paired with hygiene promotion messaging through different leaflets reinforcing key points provided by the Ministry of Health.
Koronaviruset

Flyktninghjelpen trapper opp arbeidet

Flyktninghjelpen jobber døgnet rundt og trapper opp innsatsen for å hindre spredning av koronaviruset til områder med sårbare flyktninger og internt fordrevne.

Det viktigste nå er å øke kunnskapen om viruset og hvordan man kan beskytte seg og hindre spredning. Videre øker vi innsatsen med å sikre vannforsyning og bedre sanitære forhold samt distribusjon av såpe og hygieneartikler.  

– Millioner av mennesker rammet av krig og konflikt bor i overfylte flyktningleirer, der det er svært dårlige hygieniske forhold og sanitæranlegg. Når viruset rammer overfylte leirer og bosettinger i land som Iran, Bangladesh, Afghanistan og Hellas, vil konsekvensene være brutale. Nå kreves det handling, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

84 prosent av verdens 70,8 millioner fordrevne har søkt tilflukt i lav- eller mellominntektsland som har relativt svake helse-, vann- og sanitærsystemer. Vi ser også at flyktninger og internt fordrevne ofte bor i områder hvor offentlige helsetjenester er mangelfulle og overbelastet.

– Jeg var nylig i Colombia og Venezuela og så hvordan våre hardtarbeidende kolleger sørget for rent vann og bedre sanitære forhold til mennesker på flukt som lever under ekstreme forhold. Informasjon om smittespredning var en viktig del av arbeidet, forteller Egeland.

Les billedteksten IRAN: Nå intensiverer vi arbeidet med vann- og sanitæranlegg, samt formidling av informasjon, blant annet i Afghanistan og Iran. Foto: Shahin Shadian / Flyktninghjelpen

Større innsats er nødvendig

– Nå intensiverer vi arbeidet med vann- og sanitæranlegg, samt formidling av informasjon, blant annet i Afghanistan og Iran. Men en større innsats er nødvendig for å sikre at de mest utsatte blir beskyttet. I Iran er vi dypt bekymret for millionene av afghanske flyktninger som bor i områder med ekstremt dårlige sanitære forhold. I Afghanistan har menge internt fordrevne begrenset tilgang til helsetjenester. Støtten til disse må økes betydelig, sier Egeland.

Iran er vertskap for mellom 3 og 3,5 millioner fordrevne afghanere. Én million av disse har de facto flyktningstatus, men de fleste mangler gyldige dokumenter. Irans regjering anslår at det er rundt 800.000 sårbare afghanere som trenger hjelp.

Ifølge tall fra Irans helsedepartement var det per 17. mars 16.169 bekreftet tilfeller og 988 dødsfall registrert i Iran. Viruset har spredd seg til alle provinser i landet.

Vil påvirke de mest utsatte

– Vi er bekymret for at viruset i særlig grad vil ramme flyktninger samt sårbare iranere. Vi er spesielt opptatt av familier som lever under dårlige hygieniske forhold og har underliggende helsemessige utfordringer, sier Egeland.

I kampen mot koronaviruset distribuerer Flyktninghjelpen tusenvis av såpestykker og informasjonsbrosjyrer til afghanske flyktninger. Allerede før virusutbruddet har vi, som en del av våre vanlige aktiviteter, undervist iranske og afghanske skolebarn i hygiene og hvordan man holder seg friske og ungår smitte.

Les billedteksten IRAN: Allerede før virusutbruddet har vi, som en del av våre vanlige aktiviteter, undervist iranske og afghanske skolebarn i hygiene og hvordan man holder seg friske og ungår smitte. Photo: Mani Khaleghi / Flyktninghjelpen

I Iran distribuerte vi i 2019 mer enn 16.400 hygienesett og over 2.500 sett med vannrensende tabletter til flyktninger og mennesker som er berørt av naturkatastrofer.

Afghanistan er underfinansiert

Per 15. mars hadde Afghanistan ti bekreftede tilfeller av personer smittet med koronavirus. Vi er særlig bekymret for mulig spredning av viruset blant de mange som er på flukt i eget land. Begrensede ressurser, manglende tilgang til grunnleggende tjenester, kombinert med daglige grensepasseringer mellom Iran og Afghanistan, øker risikoen for virusspredning i det vestlige Afghanistan.

En nødhjelpsappell fra FN for Afghanistan anslår at det er 9,4 millioner mennesker i nød i landet. Den foreslåtte responsen krever finansiering på 733 millioner amerikanske dollar. I årets tre første måneder er det bare sikret 6,9 millioner, noe som hovedsakelig er tildelt mat-, vann- og sanitærsektorene. Dette fører til at helsesektoren forblir enormt underfinansiert.

Internasjonal solidaritet er nødvendig

– Mens verdens ledere jobber for å unngå et skrekkscenario innenfor sine egne grenser, må de ikke vende ryggen til dem som bor utenfor grensene. Vi må være solidariske med de millioner av mennesker som er på flukt, sier Egeland, og fortsetter:

– Giverland må være generøse og vise fleksibilitet slik at humanitære organisasjoner kan trappe opp arbeidet med å sikre vannforsyning og gode sanitære forhold og styrke innsatsen for å sikre folks helse og iverksette andre nødvendige tiltak for å unngå en katastrofe.

Flyktninghjelpen har økt arbeidet med å informere familier om risikoene forbundet med Covid-19-viruset. Vi er også til stede ved kritiske grenseoverganger.

Lever under umenneskelige forhold

Flyktninghjelpen gir også informasjon i leirer og bosetninger med mennesker som er fordrevet av konflikt og tørke. Noen av disse leirene er i Herat og Badghis-provinsene, vest i Afghanistan, hvor rundt 90.000 mennesker bor under umenneskelige forhold. Mange mangler tilgang til grunnleggende tjenester og hygieneartikler. Gitt at den generelle helsetilstanden for den fordrevne befolkningen allerede er skjør som et resultat av disse forholdene, utgjør en spredning av koronaviruset til disse samfunnene en alvorlig risiko.

Les også: 10 ting du bør vite om koronaviruset og flyktninger

Støtt vårt arbeid