There are hand sanitizers at the main gate, and work with the committees distributing vouchers to people to ensure people sterilize their hands when they come to collect their vouchers and when they leave.

Photo: Nasser Abdulkareem/NRC
Jemen

Frykter konsekvensene av koronaviruset

– Vi er redde for koronaviruset, men vi er også redde for å miste mathjelpen vår om viruset sprer seg i Jemen, sier Ehsan, som er i slutten av femtiårene. Covid-19 fører til frykt blant jemenitter som er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. Flyktninghjelpen tilpasser raskt distribusjonene våre for å sikre at vi kan fortsette å operere trygt midt i krisen.

Ehsan Saeed Al-Aghbari er i slutten av femtiårene, og er far til fem. Før jobbet han som bygningsarbeider og tjente nok til å forsørge familien sin. Men alt endret seg brått for tre år siden.

Mens han gikk hjem i Sanas Azal-distrikt, ble han truffet av en bil. Han ble slått bevisstløs og fraktet til sykehus.

Så snart Ehsan kom til bevissthet igjen dro han hjem. Men skadene hans fra ulykken har fulgt ham siden. Etter to år med rehabilitering sliter han fortsatt med å gå. Dette betyr at han ikke lenger er i stand til å jobbe eller forsørge familien sin. Han er avhengig av humanitær hjelp og andre menneskers raushet for å forsørge familien.

– Jeg er en funksjonshemmet mann og kan ikke jobbe, sier Ehsan. – Jeg er avhengig av hjelpen jeg mottar fra Flyktninghjelpen og det jeg får fra generøse mennesker.

Ehsan Saeed Al-Aghbari, in his late 50s, is the breadwinner for his family of 7. He used to work as a building laborer and managed to make enough money to support his family.
Three years ago, while he was walking in the street on his way back to his house in Sana’a’s Azal district, he had a car accident. He fainted and was taken to hospital.
Once Ehsan recovered consciousness he returned home, “The driver who was responsible for the accident paid the cost of the treatment. I spent two years lying in bed, nowadays I can hardly walk,” Ehsan says.
As a result of the accident he is no longer able to work or provide his family with food and other basics. He depends on humanitarian aid and the generosity of other people to support his family.
“I’m a disabled man and cannot work. Even those who are in a good health can’t find work nowadays,” Ehsan says. “I depend on the aid that I receive from the Norwegian Refugee Council and what I get from generous people.”
When Ehsan heard about measures being introduced to combat COVID-19, he was worried that he would no longer receive food, especially after the closure of schools and Universities and other restrictions being introduced in Yemen.
“Usually the food distribution points are overcrowded. When I heard that the authorities had closed schools, I was worried that we would not be able to receive food.
“I asked my neighbors and they told me that we will continue to receive food aid but that precautionary measures to protect people from coronavirus will be taken.”
Ehsan didn’t believe his neighbours until NRC started to distribute the food vouchers in the capital Sana’a with the support of the World Food Programme.
“Coronavirus is very dangerous and we hear that advanced countries are struggling to fight it so we are scared of this disease which spreads in a dramatic way,” Ehsan adds.
“When I arrived at the distribution point to receive my food voucher, I found the place to be well organised and felt safe. There are had sanitizers at the main gate of the school and there is distance between people in the que.”
Ehsan is an elderly man. He suffers from  a disability and is worried more than others as he heard that the elderly and people with pre-existing health conditions are more at risk of contracting the virus.
“We are scared of Coronavirus but we are also worried that we will lose our food aid if corona spreads in Yemen,” Ehsan says. “I hope that NRC continues to help us with food even if corona hits Yemen.”
“If corona doesn’t kill us, we will starve to death inside our houses. Millions of Yemeni’s will still rely on receiving food aid if corona hits Yemen.”
An estimated 80 per cent of the population – 24 million people – require some form of humanitarian or protection assistance, including 14.3 million who are in acute need, according to United Nations Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs.
Ehsan did not receive proper healthcare when he had his car incident. He does not believe that the health system in Yemen is equipped to treat people with Corona.
“Precautionary measures to protect against corona are very important as the health system in Yemen has already collapsed. We hope that people take the precautionary measures into consideration.”
The delivery of health care services has been strained by fewer functional health facilities (only about 51% are functional) with the others being partially or fully damaged, according to the World Health Organization.

Photo and text: Nasser Abdulkareem/NRC
Les billedteksten Ehsan frykter konsekvensene dersom Covid-19 sprer seg i det krigsherjede Jemen. Foto: Nasser Abulkareem/Flyktninghjelpen

Pandemien

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte Covid-19 for en global pandemi den 11. mars 2020. Land over hele verden sliter med å håndtere viruset, og et utbrudd i et krigsherjet land som Jemen vil være katastrofalt.

Myndigheter og hjelpeorganisasjoner iverksetter tiltak for å forhindre ytterligere katastrofe for den jemenittiske befolkningen. Alle flyvninger til Jemen, inkludert humanitære flyreiser, er innstilt inntil videre. Veitrafikken i Jemen er også begrenset, og alle skoler og universiteter er stengt.

Da Ehsan hørte om tiltakene som ble innført, bekymret han seg for at han ikke lenger ville motta mathjelp.

– Vanligvis er distribusjonspunktene for mat på de lokale skolene overfylt. Da jeg hørte at myndighetene hadde stengt skolene, var jeg bekymret for at vi ikke ville få mat.

– Naboene mine fortalte meg at vi ville fortsette å motta mathjelp, med forebyggende tiltak for å beskytte folk mot viruset, men jeg trodde ikke på det.

Dette endret seg da han så Flyktninghjelpen dele ut matkuponger i hovedstaden Sana, med støtte fra Verdens matvareprogram (WFP).

Forebyggende tiltak

– Da jeg ankom distribusjonspunktet for å motta matkupongen min, syntes jeg det var godt organisert og jeg følte meg trygg. Det er hånddesinfeksjon ved hovedporten til skolen, og det er avstand mellom folk i køen.

NRC’s Yemen team is taking precautionary measures to prevent COVID-19 so both the people we are supporting and our staff can stay safe. During food voucher distributions in Sana’a, our teams make sure the distance between people at queues is at least one meter.

Photo: Nasser Abdulkareem/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpen tar forholdsregler for å forhindre at Covid-19 sprer seg, slik at både menneskene vi hjelper og våre ansatte kan holde seg trygge. Under utdeling av matkuponger i Sana, sørger teamene våre for at avstanden mellom folk i køen er minst én meter. Foto: Nasser Abdulkareem/Flyktninghjelpen

Som en eldre mann som lider av en funksjonshemning, er Ehsan bekymret for det vil bety for hans egen helse om han pådrar seg viruset. Men han er også bekymret for at begrensninger på bevegelse og andre tiltak for å bekjempe Covid-19 vil kutte hans tilgang til hjelp, som han er helt avhengig av for å fø den store familien sin.

– Vi er redde for koronaviruset, men vi er også redde for å miste mathjelpen vår om viruset sprer seg i Jemen, sier Ehsan. – Jeg håper Flyktninghjelpen vil fortsette å hjelpe oss med mat.

– Hvis koronaviruset ikke dreper oss, vil vi sulte ihjel i våre egne hjem. Millioner av jemenitter vil fortsatt trenge mathjelp selv om coronavirus rammer landet vårt.

En sårbar befolkning

Rundt 80 prosent av Jemens befolkning – 24 millioner mennesker – trenger en eller annen form for humanitær hjelp, inkludert 14,3 millioner som er i akutt nød, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Ehsan fikk ikke ordentlig helsehjelp da han ble skadet. Han tror ikke at helsesystemet i Jemen er i stand til å behandle Covid-19-pasienter.

– Forebyggende tiltak for å beskytte mot koronaviruset er veldig viktige ettersom helsesystemet her i Jemen allerede har kollapset. Jeg håper at folk følger disse tiltakene, sier Ehsan.

Helsevesenet er overbelastet fordi det er færre helsefasiliteter enn det pleide å være. Det anslås at bare 51 prosent av helsefasilitetene i Jemen i dag er funksjonelle, mens andre er delvis eller fullstendig skadet av krigen, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Although there are no confirmed case of COVID-19 in Yemen, NRC’s Yemen team uses posters and brochures to raise awareness about COVID-19 at our aid distribution sites so that people can take precautionary measures.

Photo: Nasser Abdulkareem/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpen bruker plakater og brosjyrer for å bevisstgjøre om viruset på våre distribusjonssteder, slik at folk bedre kan ta forholdsregler. Foto: Nasser Abdulkareem/Flyktninghjelpen

Fortsetter å dekke de sårbares behov

Mohammed Al-Afeef fører tilsyn med Flyktninghjelpens utdeling av matkuponger i hovedstaden Sana.

– Vi har plassert hånddesinfeksjon ved hovedporten, og arbeider for å sikre at alle steriliserer hendene sine både når de kommer for å hente kupongene sine og når de forlater området.

– Vi passer også på at det er minst én meter avstand mellom alle i køen, og vi deler de som kommer for å hente kupongene sine opp i mindre grupper og fordeler distribusjonene våre utover flere dager.

– Vi har også teipet opp plakater på veggene ved distribusjonspunktene våre for å øke bevisstheten om viruset og hvordan man kan forebygge det, sier Mohammed. – Distribusjonene våre går bra og som planlagt.

Mohammed Al-Afeef, supervises the distribution of food vouchers in Azal point for NRC in the Capital Sana’a.
“We put hand sanitizers at the main gate, and work with the committees distributing vouchers to people to ensure people sterilize their hands when they come to collect their vouchers and when they leave.
“We also ensure that there is at least one meter between people in the queues, and we divide people coming to receive vouchers in to smaller groups, and organise the distributions over several days.”
 “NRC puts up posters on the walls at distribution points to raise the awareness about coronavirus and how to take precautions,” Mohammed says. “The distribution has gone well and as we planned.”
Mohammed confirmed that the conditions of beneficiaries are very difficult, stating that some families completely depend on this food aid to survive.

Photo: Nasser Abdulkareem/NRC
Les billedteksten Mohammad er glad for at matdistribusjonene kan fortsette på en trygg måte i denne utfordrende tiden. Foto: Nasser Abdulkareem/Flyktninghjelpen

Mohammed bekrefter at forholdene for de som er på flukt er ekstremt vanskelige, og noen familier er helt avhengige av mathjelp for å overleve. Det er viktig for oss å fortsette arbeidet slik at Ehsan og tusenvis av andre kan overleve i denne vanskelige tiden.

Støtt vårt arbeid i kampen mot koronaviruset