Syria

Gleder seg over ny skole

– Nå har skolen fått vinduer og dører, og vi sitter ikke lenger på gulvet. Lærerne er hjelpsomme, og vi gleder oss til hver ny skoledag, forteller Khalil (11).

Slik beskriver han den nye skolehverdagen, etter at Flyktninghjelpen har gjenoppbygget og satt i stand den sønderbombede skolen hans.

For ett år siden lå skolen og deler av nabolaget hans i den tidligere beleirede enklaven Øst-Ghouta i ruiner. Den ni år lange krigen i Syria har i stor grad rammet barna. To av fem skoler er blitt helt eller delvis ødelagt som følge av krigshandlingene, og mer enn to millioner skolebarn er uten skoleplass. Mellom 2011 og 2015 fant over halvparten av alle angrep på skoler i verden sted i Syria.

NRC Secretary General Jan Egland, visited the school in 2018 and after examining the situation closely, he stated:
“We in NRC are seeking international funding to rebuild this school and end civilians suffering in this area and every area that suffered during this war, we should have one perspective; impartiality. We go after needs, we go after helping civilians. we can help them here and we should help them here.”    
Photo: Tareq Mnadili/NRC
2018: Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland ser hvordan krigens brutalitet også rammer skoler og skolebarn i Harasta, Øst-Ghouta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen.

Enorme ødeleggelser

Jan Egeland, Flyktninghjelpens generalsekretær, besøkte området, like etter at kampene om enklaven hadde stilnet. Han ble slått av de enorme ødeleggelsene og historiene som skolebarna fortalte.

– Nå vil vi gjøre alt vi kan for å skaffe penger til å gjenoppbygge de sønderbombede skolene og gjøre slutt på de enorme lidelsene krigen påfører sivilbefolkningen. Vi kan gjøre noe, og vi er forpliktet til å hjelpe, uttalte Egeland den gang, mens han beveget seg rundt i ruinene av det som tidligere hadde vært barnas klasserom.

Noen av barna i Øst-Ghouta hadde i løpet av den tre år lange beleiringen hatt undervisning i bomberom og kjellere, mens andre hadde brukt skolebygningene mellom bombeangrepene.

Reem, 10, from Harasta, Eastern Ghouta
“My name is Reem and I’m from Harasta. I’m 10 years old. I always come to school so that I learn. 
“We didn’t use to come to school, we were afraid of the missiles and used to stay in the basement. Even when I was in the basement I used to study. I had books and I used to study. I studied Arabic and Maths; I only had books for these two subjects with me.
“My two siblings died, it is only me and my parents now.
“My mother doesn’t like if I get low grades so she keeps teaching me so I am always the first in class.
“I used to hide whenever there was a missile launched. I was very scared. One time there was a missile that hit the basement next to us. I was terrified. I am still scared now.
“I hope the situation becomes calm just like here with no bombings or airstrikes hitting us. “I hope we can see the school without any damages or broken walls.”
Photo: Karl Schembri/NRC
2018: Da beleiringen av Øst-Ghouta opphørte begynte barna å vende tilbake til de ødelagte skolene. Reem (10) var en av diss som hadde tatt i bruk et av de få klasserommene som ikke var helt ødelagt. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen.

Gjorde lekser mens bombene falt

Da Flyktninghjelpen fikk tilgang til de tidligere beleirede områdene i Øst-Ghouta i 2018 møtte vi barn som fortalte om krigens redsler, beleiringen, bombene og drepte og skadde slektninger. Noen av dem hadde vendt tilbake til ødelagte skoler og ble undervist i de klasserommene som var minst ødelagt. Les mer om barna som trosset krigen her.

– Vi kunne ikke gå til skolen. Vi var redde for rakettene, og derfor måtte vi gjemme oss i kjelleren. Men selv i kjelleren pleide jeg å gjøre skolearbeid. Jeg øvde på matte og leste arabisk, for det var de eneste bøkene jeg hadde, fortalte tiåringen Reem, fra bydelen Harasta.

Workers are restructuring the school building under NRC supervision- Harasta, Eastern Ghouta

Photo: Tareq Mnadili/NRC
FØR: Flyktninghjelpens ansatte kartlegger ødeleggelsene og hva som skal til for å gjenoppbygge skolen i Harasta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Håpet på hjelp

Men hverken Reem eller de andre barna hadde gitt opp troen på fremtiden og håpet at Flyktninghjelpen skulle gjenoppbygge skolen, som før krigen hadde 725 elever.

– Jeg håper situasjonen roer seg, slik at vi ikke lenger blir truffet av bomber. Jeg håper at vi skal få se skolen vår uten skader og ødelagte vegger. Moren min vil ikke at jeg skal få dårlige karakterer, så hun gir meg ekstraundervisning. Derfor er jeg alltid best i klassen, fortalte Reem.

Og ønsket hennes er nå oppfylt. Skolen hennes er en av flere skoler Flyktninghjelpen har rehabilitert og gjenoppbygget. I tillegg har vi utstyrt klasserommene med pulter og annet skolemateriell. Vi har lært opp og utdannet lærere. Og vi har hatt aktiviteter for både barn og foreldre slik at de skal bli bedre i stand til å takle hverdagen og skolen. I 2019 sørget vi for at nærmere 96.000 barn fikk hjelp til utdanning i Syria.

Støtt vårt arbeid slik at flere barn på flukt får skolegang.

The school after NRC intervention – Harasta, Eastern Ghouta
Photo: Tareq Mnadili/NRC
ETTER: Og slik så skolen i Harasta ut da den nylig var ferdig gjenoppbygget og restaurert. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

– Barna er vår viktigste ressurs

– Selv om klasserommet manglet vinduer og dører og det var søppel spredt overalt, gjorde lærerne det de kunne for å skape trygghet og et godt læringsmiljø. Husk at barna er den viktigste ressursen vi har når vi nå skal gjenoppbygge Syria, sier Manal, som underviser barna på skolen i Harasta.

Manal (35) teacher from Harasta 
“My son is in the 1st grade. Last year going to school was his least favorite thing to do, every morning he would cry and say that the school building is ugly and damaged. However, for me what mattered the most is that despite the classrooms lacked windows, doors and debris were scattered everywhere, inside it, there were a teacher who is working hard to educate the students and support them. 
Thankfully, after the rehabilitation of the school by NRC, my son’s spirits are lifted and he is happier more than ever. Every night, he prepares his books, school uniform and the equipment needed to participate in the activities, which I and other teachers learned in the teacher training in summer. The new shape of the school, the beautiful drawings on the wall and the new way of teaching is what I like the most. Now I can better understand the child’s psychology, how to put myself in his shoe, to know his needs and feelings and in return deliver him the information through creative learning activities and new techniques.” 
I value this noble profession because I can support my students and the whole community through the children, who are the core element of building the future of Syria.”

Photo: Tareq Mnadili/NRC
BARNA SOM RESSURS: Husk at barna er den viktigste ressursen vi har når vi nå skal gjenoppbygge Syria, sier Manal, som underviser barna på skolen i Harasta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Gleder seg til hver ny skoledag

Hun forteller at det var vondt for barna å se de ødelagte skolene og hele tiden bli minnet på krigens grusomhet.

– Sønnen min, som går i første klasse, gruet seg til hver eneste skoledag før skolen ble rehabilitert og pusset opp. Han gråt og hadde ikke lyst til å gå på skolen, som han beskrev som stygg og heslig.

Det gode læringsmiljøet har ført til at barna igjen kan glede seg til skolen og kan fokusere på det de skal lære.
Manal, lærer og mor

Vi møter henne inne i et av de nyoppussede klasserommene. Veggene er nymalt og dekorert med figurer og friske farger.

– Resultatet er fantastisk, som dere ser. Vi lærere er i stand til å gi bedre undervisning, klasserommene er ikke overfylte lenger og barna har fått kortere skolevei. Det gode læringsmiljøet har ført til at barna igjen kan glede seg til skolen og kan fokusere på det de skal lære. Vi ser at barna trives, de er trygge, de lærer mer, de oppnår bedre resultater, og færre barn dropper ut av skolen.

[Tala]* 10 years old elementary student:
“Last year our school was damaged; the windows were broken, it’s yard wasn’t as pretty as now, it lacked all these walls with the beautiful drawings on them, even the desks we sat on were broken. This year everything is much better, the school is so pretty and the teachers are very helpful and we are participating in more physical/sportive activates, even my grades in the exam we took are better”

Photo: Tareq Mnadili/NRC
ALT ER BEDRE NÅ: Tala (10) får ikke fullrost den rehabiliterte skolen nok. – Alt er blitt bedre, selv karakterene mine, sier hun. Foto: Tareq Mnaldili/Flyktninghjelpen

– Får bedre karakterer

Tala (10) er en av elevene som nyter godt av de positive endringene.

– For ett år siden lå skolen fortsatt i ruiner. Pultene vi satt på var ødelagt, alle vinduene var knust og veggene manglet alle disse vakre fargerike tegningene. I år er alt mye bedre, skolen er så pen og lærerne er veldig hjelpsomme og vi deltar i mer fysiske aktiviteter og sport. Ja, til og med karakterene mine er bedre, sier Tala, stolt.

Creating Welcoming School teachers training in Harasta - Rural Damascus
PÅ KURS: Manal og de andre lærerne ved skolen deltar på et kurs i regi av Flyktninghjelpen for bedre å bli i stand til å ivareta barnas behov og styrke undervisningen. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Kurser lærere

Manal har også sett at sønnen hennes har gjort store fremskritt.

– Etter skolerehabiliteringen har han lyst opp og trives som aldri før. Hver kveld gjør han klar ranselen og skoleuniformen til neste skoledag.

Flyktninghjelpen har også holdt kurs for lærerne og personalet ved skolen, slik at de skal være bedre i stand til å ta vare på barna og gi bedre undervisning.

– Jeg føler også at vi lærerne har fått et positivt løft. De flotte klasserommene, de vakre tegningene og fargene, og ikke minst kursing av oss lærerne, har bidratt til dette. Nå er vi bedre i stand til å forstå hva barna tenker og føler, slik at vi kan legge til rette for aktiviteter og bedre undervisning.