Koronavirus

Næringslivet mobiliserer til dugnad

Privat sektor spiller en stadig viktigere rolle i å gi livreddende hjelp til mennesker på flukt verden over og utgjør et viktig bidrag i kampen mot koronaviruset.

"Takket være våre generøse partnere, har vi nå muligheten til å nå flere av verdens mest sårbare mennesker, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen lanserte i mars innsamlingsaksjon «Dugnaden stopper ikke ved våre landegrenser». Bidragene har ført til at vi kan øke innsatsen med å gi rent vann og gode sanitærforhold og spre informasjon om hvordan man kan beskytte seg mot koronaviruset og begrense smittespredningen.

Covid-19 nødhjelpsfond

Flyktninghjelpen jobber på spreng for å bistå mennesker på flukt slik at de best mulig kan beskytte seg mot smitte og hindre at koronaviruset sprer seg.

Vi har lang erfaring med å håndtere kriser i verdens mest sårbare områder og vi øker nå innsatsen med å sikre vannforsyning og bedre sanitære forhold samt distribusjon av såpe, hygieneartikler og informasjon om koronaviruset. 

Flyktninger og internt fordrevne er spesielt utsatt for Covid-19 og andre sykdommer. Dette fordi de blir tvunget til å flytte fra sted til sted og ofte lever i overbefolkede flyktningleirer med begrenset tilgang til rent vann, gode sanitære forhold og helsetjenester.

De viktigste vi gjør nå er å øke kunnskapen om viruset og hvordan man kan beskytte seg og bedre de sanitære og hygieniske forholdene i flyktningleirer og andre bosettinger med mange flyktninger og internt fordrevne. Behovene for hjelp er store og økt støtte fra bedrifter og privatpersoner bidrar til at vi kan hjelpe flere.

Ved å støtte fondet bidrar du til at: 

  • flere får såpe, hygieneartikler, rent vann og bedre sanitære forhold
  • flere får informasjon om hvordan de kan beskytte seg mot viruset og hindre spredning
  • vi kan opprettholde annen livsviktig hjelp

 

Ifølge Egeland er det viktig å samarbeide på tvers av sektorer for å imøtekomme behovene til flyktninger og internt fordrevne i disse krevende tidene.

– Med hjelp fra partnerne våre, kan vi dempe spredningen og virkningen Covid-19 utbruddet har på flyktninger og fordrevne verden over.

Les billedteksten LIBANON. Hala er en av våre beredskapsassistenter i Nord-Libanon. Som en del av vår respons deler hun ut penger til utsatte flyktningfamilier, slik at de får dekket utgifter til mat- og andre livsnødvendige varer. Foto: Flyktninghjelpen

Oppskalering og nye løsninger

Både etablerte partnere, som Equinor, Pluralsight og Signe Marie Stiftelsen, og nye samarbeidspartnere som Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation) og Telerivet har gitt bidrag til Covid-19 responsen vår. Støtten gis i form av penger eller pro bono-tjenester.

– Omfanget av denne krisen er vanskelig å forstå. Hvordan det utvikler seg og hva konsekvensene vil bli, er i dag umulig å forutse. Vi følger situasjonen nøye og vurderer hvordan Equinor kan bidra og støtte på best mulig måte, sier kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

Støtt vår Covid-19 respons:
  1. Ta kontakt med oss på epost for å finne ut hvordan du eller bedriften din kan støtte arbeidet vårt eller for å lære mer om våre hvordan vi samarbeider med næringslivet.

  2. Støtt vår Covid-19 respons med en enkeltdonasjon.

 

Med støtte fra våre næringslivspartnere kan vi nå øke innsatsen med å gi rent vann og bedre sanitærforhold og hygienefasiliteter i flyktningleirer i land som Kenya, Iran og Nigeria.

Les billedteksten SYRIA. Flyktninghjelpen jobber med rehabiliteringen av et legesenter i Aleppo. Ni år med krig i Syria har ødelagt store deler av infrastrukturen og redusert tilgangen til offentlige tjeneser, inkludert helsesektoren. Sykehus er blitt bombet og ødelagt: Ett av disse er Zahi Azraq legesenter i Bustan Al Pasha i Aleppo, som har vært ute av drift siden 2012. Foto: Flyktninghjelpen

Økonomiske ressurser, teknologi og humankapital 

– Vi vet at Flyktninghjelpen trenger mer penger, slik at organisasjonen kan imøtekomme de økende og raskt skiftende behovene. Samtidig er det krevende å tilpasse virksomheten, slik at man ivaretar helse og sikkerhet til både de som gir og de som mottar hjelpen. Pluralsight One har prioritert behovene til de som er mest sårbare. Samtidig jobber vi hardt for å mobilisere både menneskelige og økonomisk ressurser samt teknologi, sier direktør Lindsey Kneuven i Pluralsight.

Daglig leder, Kim Nøhr Skibsted, i Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation) og hans selskap og kolleger er også opptatt av å bekjempe krisen.

– Stiftelsens formue ble opptjent i en global økonomi av hardtarbeidende Grundfos-ansatte, og vi synes det er rettferdig at noe av pengene går til å hjelpe verdens mest sårbare mennesker, spesielt de i flyktningleirer og sårbare vertsamfunn. Vi har allerede forpliktet millioner til å bekjempe Covid-19 i utviklingsland, og jeg håper inderlig at stiftelser og selskaper over hele verden vil trappe opp og gjøre det samme, sier han.

Les billedteksten IRAK. Et team fra Flyktninghjelpen installerer karantenehaller utenfor Mosul. Foto: Flyktninghjelpen

– Vi må handle nå

Egeland etterlyser en global dugnad for å begrense spredningen av viruset og sikre at vi kan fortsette å tilby livsviktig hjelp under krisen.

– Verden er i krise. Millioner av mennesker på flukt bor i overfylte leirer eller bosettinger, hvor de mangler rent vann, gode sanitære forhold og helsetjenester. Når viruset rammer land ødelagt av krig og konflikt, der sykehus har blitt bombet og helsesystemet har kollapset, vil konsekvensene være brutale, og vi må handle nå. Derfor er jeg glad for å se den massive mobiliseringen fra privat sektor, sier Egeland.