Children living in Harasta, Eastern Ghouta, flock to school to catch up on years of missed education. Years of siege ended with a peak in fighting last March. With most of the neighbourhood in ruins, tens of thousands of Syrians are still displaced with no home to return to, but hundreds have also returned to what remains of their houses or stayed all along.
Despite all they have been through, these children are happy to be back to school. This one in Harasta houses 725 children, with parts of it completely destroyed and others badly damaged.
Photo: Karl Schembri/NRC
Syria

Ni fakta om ni års krig i Syria

Den brutale konflikten i Syria går inn i sitt tiende år med katastrofale konsekvenser for flere millioner mennesker. Her er ni av dem:


1: I 2020 har vi vært vitne til den største masseflukten så langt i Syria-krigen

Den siste opptrappingen av volden i Idlib har drevet mer enn 960.000 mennesker på flukt siden desember. Halvparten av disse er barn. Mange av disse familiene har blitt drevet på flukt flere ganger og holder til i overfylte leirer og overbelastede byer.

2: Over seks millioner syrere har flyktet fra hjemmene sine over hele Syria

Minst 6,1 millioner syrere lever et liv i limbo og kan ikke å returnere til hjemmene sine i andre deler av landet. Noen har mistet kontakten med venner eller familie. Andre har forlatt hus og eiendom. Mange har mistet alt. De fleste internt fordrevne syrere mangler nødvendige identitetsdokumenter, som hindrer dem i å bevege seg fritt og få tilgang til basistjenester.

3: Over halvparten av Syrias befolkning har behov for humanitær hjelp

11,1 millioner syrere har behov for blant annet mat, vann, husly, helse og utdanning. Rundt to tredjedeler av disse menneskene bor nå i myndighetskontrollerte områder. Flere giverland har vært motvillige til å øke bistanden til disse områdene. Det er fortsatt en utfordring å nå de mest utsatte over hele landet på grunn av sikkerhetsrisiko, byråkratiske restriksjoner og innblanding fra ulike parter.

4: Mer enn to millioner barn får ikke gå på skole

Syria-krisen har gjort det vanskelig for barn å få gå på skole, og kvaliteten på utdanningen har blitt dårligere. En generasjon barn og ungdom har fått mangelfull beskyttelse og mange har mistet retten til utdanning Flyktninghjelpen jobber med barn som har mistet inntil seks år med skolegang, og noen har glemt hvordan de skal lese og skrive.

5: 40 prosent av skolene har blitt skadet eller ødelagt

Skoler over hele Syria har blitt angrepet, brukt til midlertidige tilfluktsrom og har havnet i kryssild. Etter ni år med konflikt, er de ikke lenger et trygt eller forsvarlig sted for barn å lære, og drømme om en bedre framtid. Dette påvirker hele samfunnet, inkludert 180.000 lærere som ikke lenger har et klasserom å undervise i.

6: Flertallet av syrere lever med risiko for eksplosjoner

De risikerer å bli skadet av landminer, improviserte bomber og udetonerte eksplosiver. Dette skaper stor usikkerhet i områder som har vært utsatt for vold, spesielt når folk begynner å vende tilbake til disse områdene og gjenoppbygge hjemmene sine. Anslagsvis ti millioner mennesker bor i områder som ikke er sikret.

7: 5,7 millioner syrere lever som flyktninger i nabolandene

I tillegg til de millionene som er fordrevet i Syria, har nabolandene Tyrkia, Libanon, Irak og Egypt vist utrolig raushet ved å være vertskap for totalt 5,7 millioner flyktninger. Giverland må fortsette å støtte nabolandene slik at flyktninger kan fortsette å leve i sikkerhet og verdighet, og få dekket sine mest grunnleggende behov, som mat, vann, husly, helsehjelp og utdanning. Ytterligere én million syrere er flyktninger i andre deler av verden.

8: 70 prosent av de syriske flyktningene lever under fattigdomsgrensen

Dette betyr at familiene må ta vanskelige valg hver dag for å overleve. De fleste har satt seg i gjeld, mange opplever å bli utnyttet og barn har måttet droppe ut av skolen for å jobbe i stedet. Én av tre syriske gutter mellom 15 og 17 år i Libanon er utsatt for barnearbeid.

9: Selv etter ni år er Syria fortsatt utrygt for mange å vende tilbake til

Til tross for forskjellige forsøk på å få slutt på volden, raser konflikten fortsatt i deler av Syria. Forholdene i landet er ennå ikke trygge nok til at de fleste flyktninger kan vende tilbake fra utlandet. Sikkerhetstrusler, dyp fattigdom og fravær av grunnleggende tjenester må overvinnes før varig retur er mulig.

Støtt vårt arbeid i Syria i dag