Destroyed classroom
Syria

Ni utfordringer ungdommer i Syria møter

Det kan være tøft å være ung – å prøve å finne ut hva du vil gjøre senere i livet, hvilken vei du skal ta og hvordan du skal nå målene dine.

Det er enda vanskeligere når du vokser opp med krig. I over ni år har vold og flukt satt kjepper i hjulene for fremtidsutsiktene til barn og unge over hele landet. Dagens unge var barn da konflikten startet. De har måttet slutte på skolen, flykte fra hjemstedet og opplevd traumatiske hendelser. Å planlegge for fremtiden er vanskelig, om ikke umulige.

Her er ni av de viktigste utfordringene ungdommer i Syria står overfor i dag.

1: Ødelagte skoler

Skolebygninger over hele Syria har ikke sluppet unna krigens herjinger. Mange klasserom har blitt hardt skadet, og noen steder er det bare ruiner igjen. Bygningene som fortsatt står der, blir ofte brukt til andre formål, for eksempel til å huse internt fordrevne.

Ofte har de som jobbet på skolene også selv måttet flykte, og det er nå stor mangel på kvalifiserte lærere. Dette gjør at mange barn og unge mangler tilbud om utdanning og mange ender opp med et for dårlig læringsmiljø. Flere millioner unge over hele Syria har fått hele eller deler av skolegangen ødelagt.

2: Mangler vitnemål

Mange unge i Syria, inkludert de som har blitt drevet på flukt, mangler nødvendige vitnemål. Det er avgjørende for å kunne bevise at man har tatt en utdanning og for opptak på skoler på høyere nivå. En betydelig andel har måttet endre læreplaner i løpet av konflikten, og ofte blir ikke de tidligere studiene godkjent dit de senere flytter.

Selv elever som har bodd på samme sted hele tiden, kan ha opplevd at læreplanene har blitt endret flere ganger, avhengig av hvem som har kontrollert området. Kontrollposter gjør det også vanskelig for studenter å fortsette med utdanningen og komme seg til eksamen på en trygg måte.

3: Dyrt å gå på skole

Selv om skolene fortsatt skulle være uskadde og elevene har klart å få vitnemål, blir mange likevel hindret fra å ta utdanning fordi de ikke har råd. Ofte klarer ikke familier å skaffe penger til skolepenger, skoleuniformer og reisekostnader.  

4: Ungdom må jobbe

Det syriske folket har levd med stor usikkerhet gjennom den mer enn ni år lange konflikten. Den har ført til en dyp fattigdom, som har blitt ytterligere forverret av den siste tids økonomiske krise. Ifølge FN, lever over 90 prosent av befolkningen i Syria under fattigdomsgrensen.

Dette har tvunget mange barn og unge til å droppe skolegang og utdanning for å ta på seg et ansvar som om de var voksne. De er nødt til å jobbe for å hjelpe familiene sine.

5: Barneekteskap

I konfliktområder hvor det er utbredt fattigdom, pleier antall barneekteskap å øke. Ofte er det en desperat reaksjon på ekstreme forhold.

Før konflikten forekom det også barneekteskap i Syria, men i mye mindre grad enn nå. Ifølge Girls Not Brides, ble 13 prosent av syriske kvinner i alderen 20 til 25 år gift før de fylte 18 år. Ny forskning fra World Vision International avdekket en alarmerende økning i barneekteskap; unge jenter og gutter, så vel som familiene deres, fortalte at barneekteskap har blitt vanligere etter at konflikten brøt ut. Årsaken er at mange familier har kommet i en sårbar situasjon på grunn av ustabilitet og økonomiske problemer.

6: Traumer

Å leve med krig og konflikt over lang tid, kan få store konsekvenser for den mentale helsen. Mange unge i Syria lider av krigstraumer, opplever mareritt og sliter med å konsentrere seg på skolen.

Den tiden man er eldre ungdom og ung voksen, er en viktig periode hvor man utvikler viktige egenskaper, som kritisk tenking, problemløsning og sosiale ferdigheter. Det å måtte håndtere traumer og utrygghet i denne avgjørende perioden, kan føre til betydelig psykisk stress, som påvirker utviklingen til unge mennesker.

7: Verneplikt

Unge menn i Syria har obligatorisk militær verneplikt. Hvis man unndrar seg verneplikten, kan det sette begrensninger på hvor man kan reise i landet. Noen dropper ut av skolen og går glipp av jobbmuligheter.

8: Arbeidsledighet

Når unge ikke klarer å fullføre utdannelsen, blir det vanskeligere å skaffe arbeid i fremtiden og de må regne med at inntekten blir mye lavere. 55 prosent av den yrkesaktive befolkningen i Syria er arbeidsledige, og ungdomsledigheten er enda høyere. Jenter og unge kvinner har den høyeste arbeidsledigheten, med 84 prosent ledige i alderen 15 – 24 år, ifølge Verdensbanken.

9: Håpløshet

Syriske ungdommer drømmer om en lysere fremtid for seg selv og landet sitt. De har både besluttsomhet og pågangsmot for å kunne få det til, men ofte virker hindringene uoverkommelige. Mange venter på fred slik at de skal kunne vende tilbake til Syria, men siden ingen vet når det blir mulig, er det umulig å sette seg klare mål for fremtiden. Under slike forhold er det lett å miste håpet.

Ungdom i Syria både trenger og ønsker muligheter som kan gi dem kunnskap, ferdigheter og støtte som kreves for å skaffe seg en fremtid. Det er avgjørende for at de skal kunne forberede seg på fremtiden når de ikke lenger må fokusere på å overleve fra dag til dag og kan jobbe for å oppfylle håp og drømmer.

Les vår nye rapport: "24 under 24"