Jemen

Papiret som forandret Afrahs liv

Hver uke forlater tusenvis av sivile i Jemen alt de eier og flykter fra bomber og luftangrep. En av de mange gjenstandene som blir liggende igjen og som forårsaker betydelige utfordringer for dem er identitetsbevis.

Da Afrah og familien ble drevet på flukt, ble konsekvensene av å ikke ha identitetspapirer livstruende.

Familien hadde solgt møblene sine for å få råd til bussbilletter. Men uten ID-papirer kunne de ikke kjøpe bussbilletter. Da de endelig kom i sikkerhet i havnebyen Aden, kunne hun ikke registrere barna sine på skolen. Familien kunne heller ikke registrere seg for å få tilgang til mathjelp.

Over tre millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine på grunn av krigen. To tredjedeler av dem mangler viktige dokumenter.

Flyktninghjelpens ansatte i Jemen ser hver eneste dag hvordan mangel på dokumenter hindrer tilgangen til livsviktig hjelp.

Akkurat nå har over tre millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine på grunn av krigen. To tredjedeler av dem mangler viktige dokumenter.

Flyktninghjelpen har bidratt til å løse problemet for Afrah. Hun har nå fått fødselsattester til sine seks døtre, og de har registrert seg på skolen. Se Afrahs historie, hvordan Flyktninghjelpen har bistått henne, og hvordan vi hjalp til med å utstede mer enn 20.000 dokumenter til familier som hennes.

Nye tilnærminger under Covid-19

Under pandemien har teamene våre funnet nye, smarte måter å yte hjelp på.

I stedet for møter ansikt til ansikt og besøk fra dør til dør, bruker vi nå telefoner, høyttalere og lokalradio for å nå tusenvis. Vi tilbyr juridisk rådgivning over telefon og sender radiomeldinger om hvordan man kan skaffe seg ulike dokumenter og sikre sine rettigheter. Vi har allerede sendt ut 200.000 SMS-meldinger med denne informasjonen.

Les billedteksten På grunn av smittefaren har teamene våre gitt fjernrådgivning og juridisk hjelp over telefon. Foto: Fares Fuad/Flyktninghjelpen

Ettersom myndighetene har stengt offentlige kontorer, har vi bistått de samme myndighetene med grunnleggende utstyr og det de trenger for å utstede identifikasjon på alternative måter.

Bare i april muliggjorde Flyktninghjelpen utstedelsen av 2.160 dokumenter og holdt over 100 rådgivningsøkter per telefon. Ytterligere 619 dokumenter er utstedt i juni, og vi jobber med å få utstedt mange hundre flere.

Koronapandemien har gjort disse dokumentene enda viktigere. På grunn av bevegelsesbegrensninger er færre i stand til å jobbe. De trenger ID-papirer for å kunne få tilgang til mat, hygieneartikler og behandling på sykehus og klinikker. Vår innsats gjør at familier som er på flukt ikke blir glemt, i en tid der de trenger oss mest.

– Det er nå lettere å finne en jobb og begynne å jobbe, ettersom vi har ID-papirer. Vi kan bevege oss fritt hvor vi vil, med hevet hode, sier Afrah.