Children in Kongoussi Rural commune, Center North region, Burkina Faso, gather around a small radio to listen to a French lesson on spelling.

Photo: Adama KOURAOGO, Education Officer NRC Burkina
Koronaviruset

Slik sikrer vi utdanning til barn på flukt gjennom koronakrisen

Mange barn på flukt har allerede mistet flere års utdanning. Koronakrisen og stengte skoleporter har ført til at de risikerer å havne enda lenger bak i utdanningskøen med mindre de får hjelp.

Allerede før koronakrisen rammet oss alle, hadde mer enn 75 millioner barn i krise- og konfliktrammede land behov for hjelp til skolegang.

Siden utbruddet av pandemien har Flyktninghjelpen jobbet døgnet rundt i mer enn 30 land for å sikre at barn og ungdom retten til utdanning.

– Våre kolleger og lærere, som ofte selv er rammet av omfattende smitteverntiltak, har vist seg å være utrolig ressurssterke og kreative når det gjelder å hjelpe barn og unge til å fortsette læringen, sier Constantijn Wouters, som leder Flyktninghjelpens utdanningsarbeid.

Her er syv måter som viser hvordan vi hjelper barn på flukt gjennom koronakrisen:

– Mange familier er veldig bekymret for barna sine. Vi gjør vårt beste for å holde kontakten med barna og foreldrene, men det er vanskelig når familier mangler både stabil internettilgang og mobiltelefoner, sier Noor Elkhairy, utdanningsrådgiver i Flyktninghjelpen i Jordan. Foto: Flyktninghjelpen

#1: Bruker mobiltelefoner

I en rekke land, som for eksempel Jordan og Libanon, har vi tatt i bruk fjernundervisning for å møte barnas behov. Vi bruker mobiltelefoner og WhatsApp, kombinert med oppfølgende telefonsamtaler for å gi veiledning og støtte.

– Selv om læringssentrene våre ble stengt på grunn av koronakrisen, sluttet vi aldri å undervise og følge opp barna, sier Rayan El Baf, en av Flyktninghjelpens ansatte som jobber med å sikre barn skolegang i Libanon. – Vi har regelmessig telefonkontakt med både barna og foreldrene for å høre hvordan de har det, følge opp undervisningen og gi råd og veiledning.

– Mange familier er bekymret for barna sine. Vi gjør vårt beste for å holde kontakten med barna og foreldrene, men det er vanskelig når familier mangler både stabil internettilgang og mobiltelefoner, sier Noor Elkhairy, utdanningsrådgiver i Flyktninghjelpen i Jordan.

Klikk her og støtt arbeidet vårt.

A young girl raises up her hand to ask a question during a French lesson on spelling in Kongoussi Rural commune, Burkina Faso.

Photo: Adama KOURAOGO, Education Officer NRC Burkina
BURKINA FASO. En ung jente rekker opp hånden for å stille et spørsmål under en fransktime. Læringen foregår dels gjennom undervisningsprogram på radioen. Foto: Adama Kouraogo / Flyktninghjelpen

#2: Bruker undervisningsradio

Vi sørger for at barna får muligheten til å fortsette læringen gjennom bruk av radioprogram.

– Der det er mulig gjør vi dette sammen med de nasjonale myndighetene. Kenya hadde for eksempel allerede et pedagogisk radioprogram før koronakrisen rammet, slik at barn kunne studere hjemme, forklarer Constantijn Wouters, Flyktninghjelpens globale utdanningsrådgiver.

I Burkina Faso jobber Flyktninghjelpen sammen med lokale radiostasjoner for å kringkaste skoletimer for barn, som samles i små grupper. Flyktninghjelpen har distribuert 400 radioer til frivillige i lokalsamfunnet som er ansvarlige for å følge opp undervisningen. Hver radio koster om lag 120 norske kroner. Radiosendingene sprer også informasjon om hvordan barna best kan beskytte seg selv og hindre spredning av viruset.

We delivered kits whit games, puzzles, and school supplies for children to learn and continue with their education while they are in their homes due to the mobility restrictions adopted by the global spread of COVID-19.

Photo: NRC
EL SALVADOR. Flyktninghjelpen har distribuert undervisningspakker, slik at barna kan fortsette læringen og skolearbeidet hjemmefra. Foto: Flyktninghjelpen

#3: Kreative og nyskapende

Wouters berømmer kollegaene sine:

– Våre feltarbeidere og lærere, som selv er rammet av nedstengingen, har mobilisert store ressurser og vært svært kreative i arbeidet med å sikre barn og unge videre læring.

I Libya bistår vi lærere med å produsere sine egne videoer med smarttelefoner, som de kan dele med elevene via WhatsApp.

– I Afghanistan har vi satt sammen og distribuert en egen læringspakke, slik at barn som bor i avsidesliggende områder uten internett- eller radioforbindelse får muligheten til å fortsette undervisningen, forteller Wouters.

I El Salvador har Flyktninghjelpen levert undervisningspakker med ulike spill og skolemateriell, slik at barna kan fortsette læringen hjemme.

Gao, Mali. Students taking their final exams have been allowed to return to school in Mali. To respect social distance measures students are sitting a good distance from one an other and are also wearing masks
MALI. Studenter har fått muligheten til å komme tilbake til skolen for å ta avsluttende eksamen. Flyktninghjelpen sørger for at elevene har mulighet til håndvask og kan holde avstand til hverandre. Foto: Flyktninghjelpen

#4: Sikrer at studenter får tatt eksamen

Selv om skolene forblir stengt, støtter Flyktninghjelpen skolemyndigheter, lærere og elever slik at studentene i det minste kan avlegge eksamen. I Mali gjorde vi det mulig for noen studenter å avlegge sine avsluttende eksamener i juni.

Bildet over viser studenter som er i ferd med å avlegge eksamen i byen Gao. Våre team var på plass for å sette opp håndvasker, sørge for at elevene holdt avstand til hverandre og informerte om hvordan studentene best mulig skulle beskytte seg og hindre smittespredning.

Malak hjelper sine yngre søsken med å håndtere psykisk stress, som bare har økt etter at Flyktninghjelpens læresenter ble stengt på grunn av smittefare. Foto: Daniel Wheeler / Flyktninghjelpen

#5: Gir psykososial hjelp

Flyktninghjelpen er også bekymret for de mulige psykiske helsemessige konsekvensene av pandemien. Mange barn på flukt lider av traumer og mareritt.

– Vi forsøker å hjelpe både barn og foreldre til å takle den nye og stressede hverdagen ved å gi psykososial støtte, gjennom vårt program Bedre læring, forklarer Wouters, og fortsetter.

– Vi gir både barna og foreldrene enkle råd og oppgaver via mobiltelefon, men også via tekstmeldinger eller radio. Vi hjelper foreldrene med hvordan de kan snakke med barna og utføre enkle puste- og strekkøvelser for å redusere stress og skape gode daglige undervisningsrutiner.

I Libanon har Flyktninghjelpen laget en egen instruksjonsvideo som viser hvordan dette kan gjøres.

NRC education team takes precautionary measures against COVID-19 into consideration during distribution of High Energy Biscuits to displaced families in Lahj governorate.

The education team used to distribute these biscuits to children in schools as replacement for the food children would have been receiving in schools but nowadays the schools are closed so our team is distributing it to displaced families.


Photo: Abdulfatah Al Jaboly/NRC
JEMEN: Flyktninghjelpens utdanningsteam deler ut høyenergikjeks til fordrevne familier i Lahj-provinsen. Foto: Abdulfatah Al Jaboly / Flyktninghjelpen

#6: Sørger for at barna ikke sulter

For å sikre at barna ikke sulter gir Flyktninghjelpen de mest sårbare familiene penger og mat. Vi deler også ut høyenergikjeks for å sikre at de mest utsatte barna får næring.

Skolemåltid og høyenergikjeks er ofte livslinjen for de mest utsatte barna, og sørger for at de ikke sulter samt sikrer at de har nok energi til å ta til seg læring. Verdens matvareorganisasjon (WFP) anslår at 352 millioner barn verden over går glipp av skolemåltider på grunn av nedstengte skoler under koronakrisen.

We have been getting schools ready for their gradual reopening in Iran after being closed due to Covid-19. We have equipped hand-washing stations, and provided 29 schools with whiteboards, benches, desks and sports kits! The closures have made it difficult for many Afghan refugee children to continue their education since not all of them are able to follow distant learning, and this will help them return to school smoothly.

Thanks to the European Union and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs for their support in making this happen!

Photo: Shahin Shadian / NRC
IRAN. Flyktninghjelpen gjør skolene klare for gradvis gjenåpning etter å ha blitt stengt på grunn av smittefaren. Vi har også satt opp håndvasker, og utstyrt 29 skoler med tavler, benker, pulter og sportsutstyr. Foto: Shahin Shadian / Flyktninghjelpen

#7: Forbereder gjenåpning av skoler

– Nå er vi i gang med å forberede gjenåpning av skoler, så snart myndighetene bestemmer at barn og unge kan gå tilbake til skolen. Men før det kan skje, er det mye som må på plass, utdyper Wouters.

– Dette krever betydelige investeringer og kreativitet i land hvor klasserommene var overfylte og hygienefasilitetene mangelfulle allerede før utbruddet av viruset.

Washing your hands with soap and water is one of the most effective things you can do to prevent the spread of Covid-19. 😷 But for some people, soap and clean water are a luxury.
.
Our teams in Iran are saving lives. In cooperation with BAFIA, we’re distributing janitorial equipment for healthcare facilities, soap and other hygiene items to vulnerable Afghans and Iranians families, and expanding water supply systems in refugee settlements. We’re also constructing and rehabilitating water points in schools, as well as providing them with cleaning supplies. 🚰
.
Save lives – clean your hands! 🧼 @who
.
Thanks to our dedicated teams who make all of this happen. This wouldn’t be possible without them and the generosity of @utenriksdept, @sidasweden and @eu_echo among other donors.
.
#safehands #handhygiene #infectionprevention #refugees #Iran #Afghan #corona #Covid19 #coronavirus #hygiene
.
📸 NRC and BAFIA
IRAN. Flyktninghjelpen har blant annet satt opp håndvasker på 29 skoler. Foto: Flyktninghjelpen / BAFIA

I tillegg må skoler desinfiseres, og de må ha nok toaletter og håndvasker. Det betyr at skolene, som driftes av Flyktninghjelpen, må kjøpe inn ekstra utstyr, som såpe og vaskemidler. Det trengs mer plass om myndighetene opprettholder kravene om å holde avstand. Alt dette krever økte investeringer, ofte i land som allerede mangler støtte til skolegang og humanitære behov.

Ikke minst, påpeker Wouters, må vi sørge for at barn og unge er klare til å gjenoppta skolegangen, takle stresset de har vært utsatt for gjennom nedstengingen og tilegne seg undervisningen.

– Basert på erfaringene i land hvor skolene allerede har gjenåpnet, inkludert Norge, har vi utviklet klare retningslinjer og sjekklister for våre kollegaer i felt og skoleledelsen, slik at de er klar når tiden er inne.