NORCAP experts have helped set up the new camp on Moria, after fires destroyed the previous camp. We also have a site planner on the island, supporting coordination and setting up water tanks and sewage facilities. (Photo: NORCAP/Alkisti Mavraki) September 2020
Lesvos

Vi er på plass i Moria

Over 12.000 flyktninger og migranter ble hjemløse etter brannene i Moria-leiren på den greske øya Lesvos forrige uke. Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP, har sendt eksperter til stedet for å bidra med å koordinere hjelpeaksjonen.

Brannene førte til at barn, kvinner og menn måtte bo ute i det fri, stuet sammen i veikantene uten noen ting. De opplever nød og usikkerhet, og det er viktig at de får grunnleggende beskyttelse så raskt som mulig.

Støtt arbeidet vårt i Moria

Vi samarbeider med myndighetene for å gjenoppbygge mottaksfasilitetene i leiren så raskt som mulig. Ekspertene våre bidrar i nødhjelpsresponsen sammen med greske myndigheter, andre humanitære organisasjoner og frivillige, blant annet gjennom arealplanlegging og med å få på plass grunnleggende tjenester som vann- og sanitærtjenester.

Samarbeid og finansiering er avgjørende for å kunne gi humanitær hjelp til de som trenger det når en krise oppstår. NORCAP jobber tett med mottaksmyndighetene i Hellas, takket være økonomisk støtte fra EØS. De er også i dialog med ulike FN-organisasjoner for på kort varsel å kunne sende eksperter på spesifikke områder som trenger ekstra støtte, slik at menneskene som er rammet av brannen får den hjelpen de trenger.

– Mobiliseringen er enorm, sier Kostas Karagiannis, NORCAPs programrådgiver i Moria.

– Takket være dette, var to avdelinger i den nye leiren klar til å ta imot mennesker i nød allerede 48 timer etter brannen.

Site planner Haroula Gialama (right) and Programme adviser Kostas Karagiannis are deployed to Moria to help set up a new camp for the refugees and migrants who lost their shelters during the fires in Moria last week. (Photo: NORCAP/Alkisti Mavraki) September 2020.
Les billedteksten Foto: NORCAP/Alkisti Mavraki

Usikkerheten øker

Det er en spent situasjon på øya. Selv om det er satt opp mange nye telt, er mange familier for redde for å flytte inn. De er redde for en ny brann, økt spredning av Covid-19, fiendtlig innstilling fra deler av lokalbefolkningen og utsiktene til å bli sittende fast på øya på ubestemt tid.

For øyeblikket er det 95.000 asylsøknader som venter på å bli behandlet i Hellas. Allerede før brannene, ble den humanitære situasjonen i Moria og andre leirer stadig mer uholdbar. Covid-19 har ytterligere forverret en situasjon med stress og usikkerhet, både blant leirbefolkningen og lokalsamfunnene.

Selv om den nye leiren er viktig, er den bare en midlertidig løsning.

– Selv om folk har umiddelbart behov for husly og nødvendige tjenester, er vi bevisste på at dette ikke skal bli en ny overfylt leir, som Moria-leiren, sier Benedicte Giæver, leder for NORCAP.

– Europa må ta ansvar og bistå Hellas ved å ta imot mennesker fra øyene nå.