Jan Egeland visiting a children’s malnutrition hospital in Hajjah, northern Yemen. He met with a 9-year-old girl who is unable to walk because of malnutrition. Her mother told Egeland they cannot afford to eat and their food rations were cut by half last year.
Seks år med krig

10 fakta om den dødelige krisen i Jemen

Etter snart seks år med krig truer en sultkatastrofe befolkningen i Jemen. Mange av verdens ledere har imidlertid valgt å snu ryggen til det som beskrives som verdens største humanitære krise.

Krisen i landet er resultatet av en væpnet konflikt som eskalerte ytterligere for seks år siden. Krigen har drept og såret tusenvis av sivile og påført befolkningen enorme lidelser. Uten livreddende hjelp de kommende månedene risikerer tusenvis å dø av krigshandlinger og mangel på mat og medisiner.

– Jeg er dypt bekymret over å se hvordan sulten brer om seg i Jemen. Situasjonen er uendelig mye verre i dag enn da jeg besøkte det krigsherjede landet for tre år siden. Situasjonen forverret seg alvorlig da matrasjoner måtte halveres i fjor, forteller Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland, som er på et ukes besøk til Jemen.

Flyktninghjelpen hjelper mennesker på flukt i over 30 land verden over, inkludert Jemen. Støtt vårt arbeid i dag.

Les billedteksten Jan Egeland om barna i Jemen.

Ifølge Egeland er det først og fremst tre ting som trengs for å avverge en katastrofe: mer penger til hjelpearbeidet, en våpenhvile for å hindre sult og hjelpeorganisasjonene må få full tilgang til de områdene hvor de hjelpetrengende befinner seg.

Her er ti fakta om den dødelige krisen i Jemen:

#1: Fire millioner er drevet på flukt

I 2020 eskalerte konflikten og 172.000 nye mennesker ble fordrevet, og antallet internt fordrevne steg til minst fire millioner.

#2: Én million bor i uorganiserte leirer
Mer enn én million fordrevne bor i over 1.500 improviserte, ikke planlagte leirer og trenger støtte for å dekke de mest grunnleggende behov.

#3: Åtte av ti lever under fattigdomsgrensen
Økonomien og valutaen har kollapset, og koronakrisen har forverret situasjonen ytterligere.  Millioner av mennesker får ikke endene til å møtes. I dag lever 80 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

#4: 20 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp
Over 12 millioner av disse anslås å ha akutte behov. De sliter med å skaffe seg det grunnleggende som trengs for å overleve og opprettholde helsen og velvære.

#5: Fem millioner mennesker risikerer å dø av sult
Nøden preges i stor grad av begrenset tilgang på mat og underernæring. Over 16 millioner mennesker, halvparten av befolkningen, vil mangle mat dette året. Av disse står fem millioner overfor en akutt nødsituasjon.

#6: Ett barn dør hvert tiende minutt som følge av sykdommer som kan forebygges
Mer enn 20 millioner mennesker trenger helsehjelp, inkludert 11,6 millioner som er i akutt nød. Minst ett barn dør hvert tiende minutt på grunn av sykdommer som kan forebygges.

#7: To millioner barn går ikke på skole
I overkant av to millioner jenter og gutter i skolealderen er ute av skolen. Før koronapandemien var omtrent 47 prosent av jentene ute av skolen sammenlignet med 53 prosent av guttene. Manglende inntekt fører til at mange familier ikke kan sende barna på skolen, og mange risikerer å bli satt til barnearbeid. I tillegg har mange barn mistet måneder eller til og med år med skolegang på grunn av krigen.

#8: 15 millioner har behov for hjelp til vann og sanitære forhold
Over 15 millioner mennesker har behov for hjelp til å skaffe seg rent vann og gode sanitære forhold. Av disse har over åtte millioner akutte behov.

#9: Mer enn 100.000 mennesker er drept
Mer enn 100.000 mennesker er drept som en direkte følge av krigshandlinger. Ytterligere 130.000 har dødd av indirekte årsaker, som mangel på mat og helsetjenester.

#10: Ni millioner mennesker har fått halvert matvarehjelpen
Kutt i finansiering av humanitær bistand har ført til at ni millioner mennesker har fått halvert matvarehjelpen, og 15 større byer har fått redusert vannforsyning. Flyktninghjelpen alene har måttet kutte matrasjoner til 360.000 mennesker.

Flyktninghjelpen i Jemen

Flyktninghjelpen har arbeidet i det krigsherjede landet siden 2012. Vi har over 300 ansatte, de aller fleste jemenitter, som jobber hardt hver eneste dag med å få frem hjelp til de mest sårbare.

I 2019 sørget vi for at:

  • 104.850

mennesker fikk utdanning

  • 738.468

mennesker fikk mathjelp

  • 112.062

mennesker fikk husly

  • 270.376

mennesker fikk rettshjelp

  • 638.298

mennesker fikk vann og sanitærtjenester