Palestina/Øst-Jerusalem

10 ting du bør vite om fordrivelsene i Øst-Jerusalem

Sheikh Jarrah-området i Øst-Jerusalem var en hotspot under protestene og sammenstøtene tidligere i år. Nå stjeler nabolaget på ny avisoverskriftene. Hvorfor er det slik?

De økte voldshandlingene i Palestina og Israel tidligere i år, skyldtes i stor grad den økte misnøyen og sinnet mot at flere palestinske familier ble truet med utkastelse i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem.

De siste ti årene har palestinerne protestert fredelig mot trusselen om å bli kastet ut av hjemmene sine. Etter en årelang juridisk kamp mot en jødisk nybyggerorganisasjon, som forsøker å overta husene deres, har israelsk høyesterett forsøkt å få de to sidene til å akseptere en avtale.

Avtalen, som er utarbeidet av israelsk høyesterett, skulle sikre at de palestinske familiene kunne fortsette å bo i hjemmene sine som leietakere, men bare hvis de erkjente at de israelske nybyggerne var de rettmessige eierne.

2 november kunngjorde de fire palestinske familiene at de prinsipielt avviser forslaget. Det betyr at de fortsatt har trusselen om utkastelse hengende over seg. Noe som gir grobunn for nye protester, sammenstøt og humanitær krise.

Her er 10 ting du bør vite om fordrivelsene i Øst-Jerusalem:

#1. Mange mennesker mistet hjemmene sine under den arabisk-israelske krigen i 1948

I 1956 gjenbosatte Jordan og UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger) 28 palestinske flyktningfamilier i Sheikh Jarrah. Disse familiene hadde mistet hjemmene sine under den arabisk-israelske krigen i 1948. Jødiske familier som bodde i Sheikh Jarrah, som også flyktet under krigen, ble kompensert og tildelt nye eiendommer for tapet av den israelske regjeringen. Dette var boliger som tidligere var eid av palestinere.

#2. Jødiske familier kan kreve å få tilbake eiendom, palestinere kan ikke

Etter at Israel annekterte Øst-Jerusalem i 1967, vedtok Israel en lov om juridiske og administrative spørsmål fra 1970 (The Legal and Administrative Matters Law), som tillot jødiske familier å kreve tilbake tapt eiendom de angivelig eide i Øst-Jerusalem. Samtidig forhindrer en eiendomslov fra 1950 (The Absentee Property Law), og dens endringer i 1973, palestinere fra å få tilbake eiendommene sine i Vest-Jerusalem og andre steder.

#3: Øst-Jerusalem er fortsatt okkupert territorium under internasjonal lov

I juni 1967 annekterte Israel Øst-Jerusalem og underla seg området som en del av sitt territorium, i strid med internasjonal humanitær rett og folkeretten.

I dag er Øst-Jerusalem fortsatt okkupert territorium under internasjonal lov. Eventuelle tiltak som tar sikte på å endre statusen til byen har ingen gyldighet, ifølge FNs sikkerhetsråds resolusjon 252.

#4: Nye israelske bosetninger er planlagt i Sheikh Jarrah

Nahalat Shimon International, et privat nybyggerselskap registrert i USA, har rettet utkastelsessøksmål mot familier i Karm Al-Jaouni-området i Sheikh Jarrah siden 2008. Nahalat Shimon har sendt inn planer om å bygge en ny bosetting med rundt 200 boenheter i området.

#5: Mer enn 200 palestinske familier trues med utkastelse

Ifølge FN har rundt 218 palestinske husstander over hele Øst-Jerusalem fått rettslige krav om utkastelse mot seg, hvorav de fleste er initiert av nybyggerorganisasjoner. Rundt 970 mennesker, inkludert 424 barn, står i fare for å bli fordrevet fra sine hjem.

#6: Israel har tilegnet seg 35 prosent av Øst-Jerusalem for israelske bosetninger

Over 20 prosent av alle rivinger, utkastelser, konfiskeringer eller beslag av palestinske eiendommer i 2020 fant sted i Øst-Jerusalem. I mange tilfeller skjer utkastelsen av palestinere i sammenheng med bygging og utvidelse av israelske bosetninger.

#7: Det har vært spenninger og sammenstøt mellom palestinere og israelske bosettere

De palestinske familiene i Sheikh Jarrah har stort sett protestert fredelig mot de forestående utkastelsene. Dessverre har det fra tid til annen oppstått sammenstøt mellom palestinere og israelske bosettere, og det israelske politiet har tatt i bruk harde midler for å spre palestinske demonstranter.

#8: Israels høyesterett har forsinket utkastelsene, men det kan nå ta slutt

Midt i økende spenninger og sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere i Øst-Jerusalem, utsatte Israels høyesterett høringer om utkastelsen av de fire familiene: Jaouni, Kurd, Qasim og Skafi, og prøvde å få de to partene til å gå med på en egen avtale, utarbeidet av høyesterett. Forslaget har siden blitt avvist.

#9: Palestinske familier står igjen overfor trusselen om utkastelse

Etter avvisningen av avtalen, som bare ville ha tilbudt midlertidig beskyttelse, står de palestinske familiene fra Jerusalems Sheikh Jarrah-nabolag igjen overfor trusselen om utkastelse.

#10: Israel er forpliktet til å beskytte sivile på okkuperte områder

Israel, som har tilsluttet seg de fjerde Genève-konvensjonene, er forpliktet til å beskytte sivile i okkuperte områder og avstå fra å flytte befolkninger inn og ut av okkupert territorium.

Les mer om vårt arbeid i Palestina her.