Libya

Åtte grunner til at mennesker dør på Middelhavet

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) mistet over 600 mennesker livet på Middelhavet i løpet av de første fire månedene av 2021. Dette er mer enn dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

"Denne tragedien kunne vært unngått om landene i Europa hadde trappet opp og tillatt redningsoppdrag for å bringe migranter og flyktninger i sikkerhet, snarere enn å overføre ansvaret til andre, sier Dax Roque, Flyktninghjelpens landdirektør i Libya.

Den dødeligste ruten er den sentrale middelhavsruten. Mer enn 500 flyktninger og migranter som la ut på den farlige sjøreisen fra kysten av Libya er rapportert døde eller savnet så langt i år, ifølge IOM.

Her er åtte ting du bør vite om flyktninger og migranter som risikerer livet på reisen fra Libya til Europa:

# 1: Mer enn en halv million migranter og flyktninger i Libya

Mer enn en halv million migranter, flyktninger og asylsøkere oppholder seg for tiden i Libya. De er blant de mest sårbare menneskene i landet og risikerer vilkårlig fengsling under umenneskelige forhold, kidnapping, seksuell vold, tortur og utpressing og andre overgrep. De fleste av dem har ingen juridisk status i Libya og har ingen mulighet til å skaffe seg lovlig opphold eller søke om arbeidstillatelse.

# 2: Tusenvis bor i interneringsleirer

Et stort antall migranter blir fortsatt arrestert vilkårlig for ulovlig innreise til Libya. Det antas at tusenvis av migranter og flyktninger er tvunget til å bo i overfylte interneringsleirer under svært dårlige forhold. Mange har rapportert om misbruk og overgrep. Andre holdes i fangenskap av ulike grupper utenfor regjeringens kontroll.

# 3: Mer enn 600 har mistet livet hittil i år

Selv om en stor andel av flyktningene og migrantene oppholder seg i Libya i lengre perioder for å tjene penger som de kan sende hjem til sine familier, har antallet mennesker som prøver å krysse Middelhavet økt kraftig i løpet av de første fire månedene av 2021. Ifølge IOM har 612 mennesker mistet livet på Middelhavet i løpet av de første fire månedene i 2021. Dette er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

# 4: De totale dødstallene er trolig mye høyere

IOMs mulighet til å overvåke dødsfall i det sentrale Middelhavet har blitt drastisk redusert på grunn av fraværet av statlige søk- og redningsfartøyer. Det faktiske antall dødsfall er derfor sannsynligvis mye høyere.

# 5: Ingen sikre og lovlige veier til Europa

Det finnes i dag praktisk talt ingen sikre og lovlige veier for personer som ønsker å søke asyl i Europa. Noe som fører til at mange risikerer livet ved å krysse Middelhavet i små og skrøpelige farkoster. Når sommeren nærmer seg, forventer vi at flere vil legge ut på denne farlige reisen. Flyktninghjelpen startet sin virksomhet i Libya i 2017 og yter hjelp til internt fordrevne, flyktninger som vender hjem, vertsamfunn og migranter og flyktninger.

# 6: Hindrer redningsoperasjoner

Internasjonal lov forplikter stater å redde mennesker til sjøs, men negative holdninger til migranter og flyktninger fører til at mange land bryter loven. Land som Italia og Malta har for eksempel nektet redningsfartøy å legge til kai i sine havner. Europeiske land har også ilagt private redningsskip som Ocean Viking bøter og innført regler som gjør det vanskelig for slike fartøyer å redde migranter til sjøs.

# 7: EU må ansvarliggjøres

EU må bære mye av ansvaret for det enorme antallet dødsfall på Middelhavet. Unionen og dens medlemsland har vært mest opptatt av hvordan de skal avskrekke migranter og flyktninger fra å prøve å nå europeiske havner. Vi skulle heller sett at de fokuserte mer på å støtte søke- og redningsoppdrag og å redde mennesker fra drukningsdøden.

# 8: Libya er ikke en trygg havn for retur

Migranter og flyktninger som returneres til Libya står overfor utstrakt og vilkårlig fengsling og risikerer å bli utsatt for seksuell vold, tortur, tvangsarbeid, utpressing og andre former for mishandling. Tusenvis av migranter, flyktninger og asylsøkere som forsøker å ta seg sjøveien til Europa via den sentrale Middelhavsruten, er blitt fanget opp av den EU-finansierte libyske kystvakten og returnert til Libya. Mange utsettes for omfattende og brutale overgrep.