Flyktninghjelpen blir grønnere

Klimaendringer og miljø står øverst på dagsorden for mange organisasjoner som ønsker å drive på en mer etisk og ansvarlig måte. Men å gjøre ambisjoner til handling kan være en utfordring. Flyktninghjelpen har en klar plan for hvordan vi skal gjøre våre grønne ambisjoner til virkelighet. Med oss på laget har vi fått Grieg Foundation.


– Stadig flere mennesker fordrives fra sine hjem som følge av klimaendringer. Vi kan ikke hjelpe mennesker på flukt uten at vi gjør vårt beste for å bli karbonnøytrale, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

"Greening the Orange" startet som et grasrotinitiativ blant ansatte i organisasjonen, som presset på for økte miljøtiltak. Med støtte fra Grieg Foundation er målet å gjøre Flyktninghjelpen til en mer bærekraftig organisasjon og inspirere hele den humanitære sektoren.

Felles utgangspunkt

Det første og viktigste vi gjorde var å finne et felles utgangspunkt og kartlegge hvor vi kunne gjøre forbedringer. Alle aspekter av organisasjonen, alt fra kontorlokaler til leverandørkjeder og hjelpeprogrammer, ble vurdert.

– Noen av våre feltkontorer hadde allerede begynt å gjennomføre endringer i driften på en "grønnere" måte, og engasjementet i denne saken var økende, sier Flyktninghjelpens direktør for organisasjonsutvikling, Geir Olav Lisle.

Enhver endringsprosess må ta hensyn til forskjellene i kultur og meninger som finnes i en organisasjon. Det store og geografiske og kulturelle mangfoldet i Flyktninghjelpen byr på unike utfordringer, men også muligheter. Med 15.000 ansatte fordelt på mer enn 30 land, har det vært nødvendig å få hele organisasjonen engasjert uten å bevege seg for fort.

Åpenhet og god kommunikasjon

Kommunikasjon er ofte det mest avgjørende verktøyet for å få til endring. Folk trenger tid til å forstå endringene, samtidig som de fortsetter å føle seg knyttet til organisasjonen gjennom overgangsperioden.

For å støtte "Greening the Orange"-prosjektet satte vi opp dedikerte kanaler for informasjonsdeling og diskusjon. Vi har en online diskusjonsgruppe bestående av nesten 500 ansatte, hvor vi legger ut flere oppdateringer hver uke. I tillegg har vi etablert en intranettside der vi deler ressurser om hvordan vi kan håndtere miljøspørsmål i vår virksomhet og våre programmer.

Vi har arrangert en rekke webinarer der kolleger fra hele organisasjonen snakker om hva de gjør for å håndtere klimaendringer og hvordan det påvirker menneskers liv. Vi har også gitt online opplæringsøkter om hvordan man gjennomfører miljøscreeninger i våre programmer.

En gutt bærer en kanne gjennom flomvann i Jowhar-distriktet i Somalia. Ifølge FN registrerer Somalia nå flere ekstreme værhendelser på grunn av klimaendringer, ofte med katastrofale konsekvenser for menneskene som bor der. Foto: Abdulkadir/Flyktninghjelpen

Innovasjonsutfordringen

Å engasjere seg i Flyktninghjelpens "Innovation Challenge" var et viktig skritt. Dette årlige initiativet gir støtte til utvalgte forslag fra Flyktninghjelpens ansatte, som tar opp humanitære utfordringer på en innovativ måte. Slik har vi identifisert nye muligheter og skapt økt engasjement blant våre kolleger. 

Resirkulering av plastavfall i flyktningleiren Cox’s Bazar i Bangladesh til husbyggingsmateriell er et eksempel der vi har klart å omgjøre ideer til konkrete tiltak. Prosjektet var finansiert av Grieg Foundation.

To hovedfokus

Hele prosessen har hatt to hovedfokus:

1.Redusert miljøavtrykk

Dette innebærer å redusere utslippene våre, forbedre avfallshåndteringen og etablere minimumsstandarder i hjelpeprogrammene våre. For å si det enkelt, dette målet handler om å gjøre mindre skade.

2.Hjelp til mennesker på flukt

Dette handler om å bruke deler av organisasjonen vår (analyse, programmer og påvirkning) til å hjelpe mennesker på flukt til å leve bedre med konsekvensene av klimaendringer. Utvikling av programmer som binder karbon kan også være nødvendig for å støtte vår ambisjon om å bli karbonnøytrale.

Flyktninghjelpens team snakker med deltakere i et levebrødsprosjekt i Mankien, Sør-Sudan. Etter at Flyktninghjelpens kontor gikk over til fornybar energi, kan det bevilge mer ressurser til samfunnet. Foto: Iban Colón/NORCAP

Neste skritt

Flyktninghjelpens ambisjonsnivå knyttet til klima og miljø har gradvis utvidet seg. I 2019 forpliktet vi oss til å bli karbonnøytrale, mens vi nå ser på vårt totale miljøavtrykk. Vi har også innsett at det ikke er nok å bare fokusere på oss selv. Vi må også prioritere å hjelpe mennesker som er på flukt med å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene.

Resultatet er en ambisiøs miljøstrategi som både ledelsen og organisasjonen støtter.

Det er spennende å se at endringen blir en del av organisasjonens kultur, og at vi nå har innlemmet den i vår globale strategi. Det viser at vi er på rett vei.
Geir Olav Lisle

"Greening the Orange"-prosjektet var ment å være en katalysator for å hjelpe Flyktninghjelpen på vei til å bli mer bærekraftig. Så langt har det fungert etter planen: Klima og miljø har fått en ny plass i organisasjonen.

Vi må nå få på plass mekanismer for å gjøre miljøet til en nøkkelfaktor i beslutninger som tas på alle nivåer i organisasjonen – et stort skifte i hvordan vi jobber og hvordan vi tenker om hvordan vi jobber.

Endring tar imidlertid tid. Vi må fortsatt jobbe hardt for å finne ut hva som skal til for å gjennomføre denne strategien effektivt, før vi kan begynne å se resultater i klimatilpasning for flyktninger og redusert miljøavtrykk.

– Vi har stått i spissen for endringer før. Det vil vi gjerne gjøre igjen. Vi håper at partnere skal dele vår erfaring og våre innovasjoner, og vi er der for å lære av andre, sier Egeland.

– Sammen må vi bli en grønnere humanitær sektor.