Bangladesh

Gjenoppbygger håp i Cox’s Bazar

For de 860.000 rohingyaene som bor i verdens største flyktningleir, Cox’s Bazaar i Bangladesh, ble 2021 et år preget av dødelige katastrofer.

I fem år har Flyktninghjelpen har vært til stede og støttet rohingyaene. Vi har vært der gjennom flere kriser. I løpet av bare noen timer har vi koordinert hjelpeinnsatsen, delt ut mat og vann og ytt nødhjelp. Vi mener langsiktige og bærekraftige løsninger må på plass for rohingyaene, som lever fra én nødsituasjon til den neste.

I mars raste en voldsom brann gjennom leiren. Minst 15 mennesker ble drept, og over 560 skadd. I juli, bare noen måneder senere, første styrtregn og sterk vind til oversvømmelser og jordskred. Tusenvis mistet hjemmene sine i ødeleggelsene, og 19 mennesker mistet livet, deriblant tre barn.

Under katastrofeflommen sto familier og så på at tusenvis av hjem ble skadet eller ødelagt. Husene ble rett og slett båret bort av det brusende flomvannet. Det var en traumatisk opplevelse for alle, spesielt for de 11.000 flyktningene som mistet hjemmene sine. Da flomvannet steg, ville Flyktninghjelpen dokumentere krisen. Vi jobbet sammen med to rohingyafotografer; Yassin og Zia, som begge bor i flyktningleirene i Cox’s Bazar.

Her får du se hva de var vitne til.

En rohingyamann ser på den oversvømte leiren. Foto: Zia for Flyktninghjelpen

– Et stort tap

Zia: Veier var borte. Gjørme, ødelagt bambus og rester av hus og hjem var overalt. Leiren ligger kupert til, og de fleste hjemmene var plassert på kanten, der det er høy rasfare. Derfor ble mange hus ødelagt.

Yassin: De husene som var bygget på det lave terrenget ble feid bort av den kraftige vannstrømmen.

Leirer som ble nedsenket i flomvann førte til at 11.000 mennesker mistet hjemmene sine. Foto: Zia for Flyktninghjelpen

Zia: Vi er vant til farene som kommer med monsunene, men vi har aldri opplevd en så stor katastrofe før. Hundrevis av mennesker var oppe i åsene og ventet på å komme tilbake til hjemmene sine som lå under vann. 

Yassin: Ødeleggelsene førte til at flyktningene følte at håp var ute. Det var en uventet, enorm katastrofe, og et stort tap for oss alle.

Rohingyaflyktninger vasser gjennom vannet. De bærer på gassflasker som brukes til matlagning. Foto: Yassin for Flyktninghjelpen

Noen grupper ble mer berørt

For barn, eldre mennesker og personer med sykdommer eller funksjonshemminger, har dette vært svært alvorlig.

Barn, eldre og mennesker med sykdommer ble hardest rammet av flommen. Foto: Yassin for Flyktninghjelpen

Yassin: Jeg fant en 107 år gammel kvinne som var funksjonshemmet og døv. Hun hadde ingen som kunne ta seg av henne, og huset hennes var fullstendig ødelagt. Nå bor hun hos en slektning. Hun var så hjelpeløs og knust. Men hun klarte å beholde troen på at hun kom til å bli reddet fra katastrofen.

Barn krysser flomvann. Foto: Zia for Flyktninghjelpen

Barn, ungdom og unge voksne har hverken tilgang til formell utdanning eller yrkesopplæring. Fordi helsetjenestene er få, lider mange flyktninger av kritisk og kronisk sykdom. I tillegg er psykiske helseproblemer utbredt.

Tusenvis av hus ble delvis eller helt ødelagt av flommen. Foto: Zia for Flyktninghjelpen

Vanskelig å forflytte seg

Zia: Det var det vanskelig å reise mellom leirene fordi ødeleggelsene var så store. De fleste veier, trapper og broer var knust. Fortsatt er enkelte av broene ikke reparert og vi kommer oss ikke over kanalene. For å dra fra den ene leiren til den andre må folk enten svømme eller vasse i forurenset vann. Også noen av hjelpeorganisasjonenes vann-, sanitær- og hygienefasiliteter er ødelagt. 

Barna har stått overfor store traumatiske hendelser i 2021, inkludert branner, flom og Covid-19-pandemien. Foto: Yassin for Flyktninghjelpen

Ser mot fremtiden

Yassin: Folk er dypt bekymret for sin egen fremtid – og de er redde for flere ødeleggelser. De ber om at en katastrofe som denne aldri skal skje igjen.

Zia: Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner arbeider for at folk så raskt som mulig skal få tilbake en så tilnærmet normal hverdag som mulig. For eksempel er en støttemur under bygging, den skal beskytte mot skred i fremtiden. Veier og vann- og sanitæranlegg blir reparert og gjenoppbygd. Materialer til boliger, mat og husholdningsartikler blir delt ut til familier som trenger det.

En ansatt i Flyktninghjelpen deler ut informasjonsbrosjyrer til personer som er rammet av flommen. Foto: Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen i hjertet av hjelpearbeidet

Når en katastrofe inntreffer bidrar Flyktninghjelpen med både nødhjelp og mer langsiktig hjelp, slik at lokalsamfunnene kan reparere og gjenoppbygge boliger og infrastruktur.

Både etter brannen den 22.mars og flommen den 26.juli var teamene våre raskt på plass. Vi vurderte behovene, dokumenterte skadene og ga nødhjelp som bestod av ferskvann, tørrmat og materialer til husly. Bare med den støtten vi ga etter flommen – en støtte som delvis var mulig takket være sjenerøs hjelp fra nordmenn – nådde vi frem til 23.270 mennesker, både flyktninger og opprinnelige bosatte (vertssamfunn).

En del av vår langsiktige respons er å hjelpe lokalsamfunn med å komme seg etter katastrofer og forberede seg på fremtidige værhendelser - ved å fjerne søle og rusk, sørge for viktige vann- og sanitærtjenester og restaurere hjem. Vi jobber også med partnere for å kunne skape bærekraftige løsninger, og resirkulerer plastavfall som blir til miljøvennlig materiale brukt i byggingen av boliger.

Ved å gjenopprette en normal rytme i samfunnet og hverdagen hjelper man mennesker med å komme seg videre. Vi bistår skoler slik at de trygt kan gjenåpne, vi gjennomfører informasjonsmøter om katastrofeplanlegging, og vi tilbyr rådgivning til personer som har mistet viktig dokumentasjon. Til dags dato har vi hjulpet 153.101 flyktninger og opprinnelig bosatte (vertssamfunn) i Cox’s Bazar.

– Ikke bare tok Flyktninghjelpen initiativ til å sette i gang nødhjelpsarbeid, men de sørger for å gjøre ting bedre enn de var før, sier Zia.