Lærerens livsviktige jobb: Gir trygghet i kaoset

Vi har alle den ene vi husker fra årene på skolebenken. Læreren som gjorde at matten løsnet eller at gammelmodige romaner kom til live i klasserommet. For barn på flukt kan læreren gi trygghet og håp i et liv fylt av krig, kaos og usikkerhet.

Jeg elsker å undervise, sier 30 år gamle Abdi Abdullahi. – Når jeg er i klasserommet har jeg alltid masse energi og entusiasme. Jeg vil bidra til å hjelpe den neste generasjonen med å bli morgensdagens ledere. 

Det er ikke uten grunn at Abdi er så opptatt av at barn på flukt skal få utdanning. Da han selv var barn måtte han og familien flykte fra landsbyen Barsanguni i Somalia, der han vokste opp. Abdis største ønske var alltid å gå på skolen, men foreldrene hans kunne ikke betale skolepengene. Det var vanskelig nok å få tak i mat. Men dette stoppet ikke Abdi fra å drømme om en utdannelse.

Utdanning gir håp

Da han var 15, dro han derfor til hovedstaden Mogadishu for å studere.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å være en rollemodell for barn, å gi dem en utdanning, forteller Abdi. Han er engasjert, og har stor tro på at utdannelse er nøkkelen til suksess for lokalsamfunn som er rammet av konflikt og fattigdom. Etter at han ble uteksaminert dro derfor Abdi tilbake til hjembyen sin Barsanguni, for å undervise barn som ellers ikke ville fått skolegang.

En gutt i klassen til Abdi er dypt konsentrert om skolearbeidet. Foto: Abdulkadir/Flyktninghjelpen
Jeg står opp hver morgen fordi jeg ønsker en bedre fremtid for barna mine, og for alle barna i Somalia. Jeg mener utdanning er den eneste løsningen som kan få Somalia på rett spor igjen.
Abdi Abdullahi

Somalia er et av de landene i verden hvor flest mennesker er på flukt, og der færrest barn blir innskrevet i skolen. Over tre millioner barn er uten skolegang. Ofte har ikke foreldrene råd til å betale skolepengene, i tillegg kan skoleveien være både lang og farlig for barna.

Visste du at mindre enn halvparten av barn på flukt går på skole? Støtt vårt arbeid for at flere barn skal kunne få en utdanning.

Barn og unge som plutselig må forlate alt det kjente og får hverdagen revet opp, trenger beskyttelse og stabilitet. På skolen er barna skjermet mot vold, og mot å bli tvunget til barnearbeid eller prostitusjon, eller å bli rekruttert til væpnede grupper. I en krise kan utdanning redde liv og gi håp for fremtiden. Det er viktig å ha noe trygt å gå til når hverdagen er preget av kaos og usikkerhet.

Barna i en av klassene til Abdi er i gang med skolearbeidet. Foto: Abdulkadir/Flyktninghjelpen

– Barna er ivrige etter å lære, noen av dem går over lange avstander for å komme seg til skolen hver morgen, forteller Abdi. Skolen han jobber på er den eneste skolen i området, og både morgen- og ettermiddagsklassene er fulle. 

– Barna har ikke all verden. Men til tross for alt de går gjennom, prøver jeg å alltid inspirere dem til å lære, slik at de kan få en bedre fremtid.
Abdi Abdullahi

For 250 kroner sørger vi for at et barn på flukt får ransel, med skolebøker og skrivesaker.

Støtt vårt arbeid i dag.

Utdanning er en investering i barnas fremtid

Mohammad (34) har selv flyktet fra Syria. Nå arbeider han som mattelærer i Flyktninghjelpens læringssenter i leiren Zaatari. Her sjekker han hvordan det går med leksene til elleve år gamle Ezzeldeen. Foto: Daniel Wheeler/Flyktninghjelpen

I leiren Zaatari i Jordan er 34 år gamle Mohammad i gang med undervisningen.

– Jeg har vært mattelærer i fem år nå. Jeg elsker å undervise, og jeg elsker matte, forteller han.

I 2013 måtte Mohammad selv flykte fra hjembyen sin Daraa i Syria. Der var han regnskapsfører, men som flyktning var det vanskelig å finne jobb.  Nå arbeider han som mattelærer ved Flyktninghjelpens læringssenter i Zaatari, en av verdens største flyktningleirer. Den huser nesten 80.000 syriske flyktninger.

Muligheten til å gå på skole er viktig også under en krise. Det gir en følelse av trygghet å ha noe kjent å gå til. Samtidig kan skolegang bidra til stabilitet og fred i et krigsherjet land, og er viktig den dagen landet skal gjenoppbygges.

Mohammad er opptatt av hvor viktig skolegang er, spesielt for barn på flukt.

Utdanning er en investering, ikke en utgift. Om man ikke utdanner barna vil det påvirke resten av livet deres.
Mohammad
Mohammad tar en prat med elleve år gamle Ezzeldeen for å sjekke hvordan det går med skolearbeidet. Ezzeldeen var ett av 220 barn i Zaatari som fikk et nettbrett av Flyktninghjelpen så han kunne fortsette å følge undervisningen selv om skolen var stengt. Foto: Daniel Wheeler/Flyktninghjelpen

– Koronaviruset gjorde ting vanskelige. Mange av barna var stresset, og det samme var vi. Men vi gjorde vårt beste for å betrygge dem, og engasjere dem.

Mohammad trives i sin nye rolle som mattelærer. – Jeg liker å arbeide med barn, de er så uskyldige og vil lære. Det er så spennende.

Skolegang bidrar til å bygge opp landet igjen

Zahra Amin (35) er lærer på skolen i Al-Mishqafa- leiren. Flyktninghjelpen bygde skolen for barna som har flyktet dit fra andre områder. Foto: Mahmud Al-Filastini/Flyktninghjelpen

Zahrah Amin Ahmed Mohammed (35) bor i leiren Al-Mishqafa i Jemen, der hun også underviser på leirens skole.

Zahra har stor tro på at å gi barna skolegang er veien til å bygge opp landet igjen.

Vi lærere utdanner en generasjon, for å skape en lysere fremtid for barna våre.
Zahra Amin

Å undervise har vært en hobby og en lidenskap for Zahra siden hun var liten. Etter hvert som hun ble eldre innså hun at det var det hun ville holde på med, at det skulle være hennes måte å gi noe til andre på. Hun forteller at barna hun underviser er ivrige etter å lære, og at de til og med iblant kommer inn når det er ferie.

For 400 kr kan du gi et barn i sultrammede Jemen skolemat i ett semester. Bli månedsgiver i dag!

Det er nødvendig å investere i barn og skolegang mener Zahra. Slik kan barna oppleve mestring i en hverdag full av utfordringer, og komme seg videre. Det er ekstra viktig å prioritere utdanning til barn som står utenfor skolen, sier hun.

Etter over seks år med krig har Jemens offentlige tjenester nært kollapset, og over to millioner barn står uten skolegang.  Mange flere har mistet måneder og år av utdannelsen sin på grunn av krigen.

Hvis [barna] får utdannelse og støtte kan de gi dette krigsherjede landet en lys fremtid.
Zahra Amin

Det er viktig å få barna tilbake på skolen. Men det er ikke nok å bare ha en skole å gå til. Det barn lærer, og måten de lærer det på, må ha høy kvalitet, og god undervisning krever gode lærere.

Flyktninghjelpen invester derfor i lærere. I 2020 sørget Flyktninghjelpen for skolegang og gode lærere for over 1,1 millioner mennesker. I Jemen koster det kun i overkant av 2000 kroner å trene opp og veilede lærere så de skal kunne gi støtte og omsorg til barn som lever under krevende situasjoner.