Bangladesh

Vår respons på oversvømmelsene i Cox’s Bazar

Den 26. juli rammet kraftig regn flyktningleirene for rohingyaer i Cox's Bazar-distriktet i Bangladesh. De påfølgende flommene har etterlatt 19 mennesker døde og tusenvis hjemløse. Flyktninghjelpen er til stede på bakken og gir livsviktig hjelp til familier som er rammet av flommen.

Leirene i Cox’s Bazar er hjem til nesten 900.000 rohingya-flyktninger fra nabolandet Myanmar. Mange ble fanget inne i leirene da regnet kom. Hjemmene deres er oversvømt og veier er ødelagte.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid i dag!

Over 70.000 mennesker har hittil blitt rammet av oversvømmelsene, inkludert 21.000 flyktninger. Det er registrert rundt 320 skred, og 3.261 boliger er delvis eller totalskadd.

Oversvømmelsen kommer bare fire måneder etter at en stor brann ødela store deler av leiren, og på en tid mens hjelpeorganisasjoner er sterkt begrenset fra å operere med full kapasitet.

Vår nødhjelpsrespons

Flyktninghjelpens team ble utplassert i de første timene av krisen og har blitt værende for å vurdere behov, dokumentere skader og gi rask hjelp. Til dags dato har vi hjulpet totalt 23.172 personer – både flyktninger og medlemmer av vertssamfunnet. Vi har gitt:

  • 24.000 liter rent vann
  • Tørrvarer til 5.000 husholdninger
  • Materialer til å bygge 60 hus til ekstra sårbare familier
  • Informasjon og ID-hjelp til 160 personer

Flyktninghjelpen var den første hjelpeorganisasjonen som rapporterte om oversvømmelsen, og vi har samarbeidet med to rohingya-fotografer for å dokumentere krisen. Våre rapporter har bidratt til å rette oppmerksomheten mot krisen i flere store medier verden over.

Hva nå?

Vi er takknemlige overfor alle som har bidratt til vår hjelpeinnsats så langt. Men det er mye arbeid som gjenstår.

Etter en kort periode med ro kom regnet tilbake på søndag, og med det stigende flomvann. Over tid vil andre problemer som vannbårne sykdommer begynne å dukke opp. Vi er også bekymret for den økende risikoen for grunnvannsforurensning.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid i dag!

– På tvers av leirene har det som tok år å bygge opp blitt ødelagt på bare en uke. Til tross for tapet vil vi gjenoppbygge: bedre, sterkere, sammen, sier Imrul Islam, vår talsmann i Bangladesh.