Portrait of a man, looking straight into the camera. He is wearing a red t-shirt, holding his hands on his hips. Behind him is a large group of people.
Somalia

Hva er en sultkatastrofe?

Somalia står på randen av en sultkatastrofe. Etter måneder med katastrofal tørke har FN utstedt en “endelig advarsel", når den farligste perioden av krisen nå nærmer seg. Men hva er egentlig en sultkatastrofe? Hvem er det som avgjør når sulten når dette nivået, og hva betyr det?

Den 11. august 2022 nådde tørken i Somalia et rekordnivå. For første gang siden tørken begynte i januar, ble én million mennesker registrert som flyktninger.

– Denne million-milepælen er en gigantisk varsellampe for Somalia, sa Mohamed Abdi, Flyktninghjelpens landdirektør i Somalia. – Sulten hjemsøker nå hele landet.

Situasjonen har nå blitt enda verre. Martin Griffiths, leder for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), holdt forrige uke en pressebriefing i Somalias hovedstad Mogadishu. Her beskrev han ødeleggelsene, lidelsen og døden han har vært vitne til, men advarte om at “vi har enda ikke møtt de tekniske kravene for å erklære en sultkatastrofe”.

To kvinner står ved siden av den døde kroppen til en av geitene deres i Nugal-regionen nord i Somalia. Foto: Abdulkadir Mohamed/Flyktninghjelpen

Ordet sultkatastrofe brukes ofte for å beskrive ekstreme situasjoner og utbredt sult. Begrepet i seg selv har likevel en mer presis definisjon i en humanitær kontekst, basert på graden av matmangel.

De fem fasene av matmangel

Sikker tilgang på mat betyr at mennesker har tilgang på nok og næringsrik mat på jevnlig basis. Når det er snakk om matmangel betyr det at tilgangen på mat ikke er garantert. Dette kan skyldes at folk sliter økonomisk og ikke har råd til mat, eller at det er for lite mat i området de bor i.

I 2004 opprettet FN et system for å overvåke tilgangen på mat. Systemet kalles integrert klassifisering av matsikkerhetsfaser (IPC).

Dette systemet beskriver fem nivåer, eller faser, av matmangel:

Fase 1: Minimal. Folk har tilgang på nok næringsrik mat uten å måtte foreta store endringer i hverdagen.

Fase 2: Hastende. Folk har så vidt et tilstrekkelig kosthold, men sliter med å få oppfylt andre behov.

Fase 3: Krise. Noen mennesker har ikke nok mat, og det er høy grad av feilernæring. Andre blir tvunget til å bruke opp sparepengene sine og andre midler for å få dekket sitt grunnleggende behov for mat.

Fase 4: Nødsituasjon. Folk står overfor ekstrem mangel på mat. Akutt feilernæring og sykdom er utbredt. Risikoen for død på grunn av sult øker raskt.

Fase 5: Sultkatastrofe. Folk har ikke  tilgang på mat, og får heller ikke oppfylt andre grunnleggende behov. Minst én av fem husholdninger opplever ekstrem mangel på mat, og minst 30 prosent av barna lider av akutt feilernæring. Minst to av 10.000 mennesker dør hver dag av sult eller sykdom forbundet med feilernæring.

Hvorfor trenger vi IPC-systemet?

Hovedformålet til IPC-systemet er å fremlegge informasjonen beslutningstakere behøver for å kunne iverksette tiltak før krisen blir enda verre. Systemet ser på ulike aspekter ved matmangel, inkludert akutte medisinske behov og behov for mat samt behov som er mer vedvarende eller sesongmessige, som for eksempel gjentatt avlingssvikt.

Denne analysen hjelper med å identifisere hva slags grep som må tas – for eksempel om det skal innføres tiltak som nødhjelp eller bistand over lengre tid.

Myndigheter, FN-avdelinger, ikke-statlige organisasjoner og andre aktører arbeider sammen for å overvåke IPC-nivåene i de delene av verden der mangel på mat er en bekymring. Disse aktørene mobiliserer og gjør seg klar for rask handling når det tredje nivået (Krise) på skalaen er nådd.

Nesten 6,7 millioner mennesker i Somalia befinner seg nå i fase tre eller verre; det er mer enn 40 prosent av befolkningen.

Flyfoto tatt av leiren Qaydar-adde i Baidoa. Hit kommer mennesker som flykter fra tørken i Somalia. Foto: Abdulkadir Mohamed/Flyktninghjelpen

Hva skjer når en sultkatastrofe erklæres?

Avgjørelsen om å erklære en sultkatastrofe tas som regel i fellesskap av det rammede landets myndigheter og ulike deler av FN og andre internasjonale organisasjoner.

Det er en kompleks prosess som involverer mye analyse og forhandlinger. Mens denne prosessen pågår kan sultkatastrofen allerede være under oppbygging i deler av landet.

For eksempel antas rundt 1,8 millioner barn å være akutt underernært i Somalia, akkurat nå.

FN og medlemslandene har ikke et formelt ansvar for å handle når en sultkatastrofe erklæres. Likevel hjelper erklæringen med å skape oppmerksomhet rundt problemet – noe som igjen leder til økt nødhjelp.

Hvor er matmangel et problem?

Ifølge Verdens Matvareprogram (WFP) mangler mer enn en halv milliard mennesker nok mat, og 16 land har svært høy grad av sult. Matmangel er et problem i mange ulike deler av verden, fra Sentral-Amerika til Afghanistan, og situasjonen endrer seg konstant.

Du kan se en oversikt over sult i verden på WFPs kart over sult.

Hva forårsaker en sultkatastrofe?

Den vanligste årsaken til sultkatastrofer er tørke. Andre årsaker kan være flom og sviktende avlinger samt konflikter og politisk neglisjering eller forfølgelse. Ofte kombineres flere ulike faktorer. I Somalia har effektene av den pågående tørken blitt forsterket av en langvarig konflikt. I tillegg har matprisene i landet økt kraftig etter krigen i Ukraina. Somalia pleide å motta 90 prosent av kornet sitt fra Russland og Ukraina, og må nå finne nye og mer kostbare matkilder.

Klimaendringene bidrar også til hyppigere og mer alvorlig tørke og flom rundt om i verden. Vi kan derfor forvente en økning av matmangel grunnet ekstremvær i årene fremover.

Sultkatastrofer blir ofte tenkt på som “naturkatastrofer”, men en stor del av årsakene stammer fra menneskelige handlinger – eller mangelen på handling.

Hvor vanlig er sultkatastrofer?

Sultkatastrofer har blitt erklært ved to anledninger det siste tiåret.

Sultkatastrofene i Somalia i 2011 og i Sør-Sudan i 2017 førte til at titusenvis av mennesker døde. Disse ekstreme krisene ble hovedsakelig drevet av en kombinasjon av konflikt og ekstremvær.

Det er viktig å merke seg at mennesker lider på grunn av matmangel selv før det er sultkatastrofe. Når sultkatastrofen endelig erklæres har barn allerede begynt å dø fordi foreldre ikke kan gi barna sine den maten de trenger for å overleve. Dette er grunnen til at det er viktig å handle så tidlig som mulig. I 2017 avverget det internasjonale samfunnet en kommende sultkatastrofe i Somalia og andre deler av Øst-Afrika, nettopp fordi man handlet raskt og tidlig. Nå behøves det en enda større innsats dersom vi skal unngå katastrofale tap av liv.

Hva gjør Flyktninghjelpen for å hjelpe?

Flyktninghjelpen har støttet mennesker på flukt fra konflikt i Somalia siden 2004. Vi hjelper også de som er påvirket av tørken og andre miljøfaktorer.

Mellom januar og august 2022 nådde vi ut til 636.768 mennesker i Somalia. Dette inkluderer:

  • 363.136 mennesker som fikk hjelp til å skaffe mat
  • 82.739 mennesker som fikk hjelp til å skaffe vann og dekke sanitærbehov
  • 121.673 mennesker som fikk informasjon, veiledning og juridisk hjelp
  • 48.284 mennesker som fikk husly
  • 20.936 barn som fikk tilgang til utdanning

Les mer om arbeidet vårt i Somalia