Oppdrag over hele verden:

NORCAP rekrutterer nå nye valgobservatører

Er du norsk statsborger med god kunnskap om, og interesse for, valg og demokrati og med et ønske om å arbeide internasjonalt?

NORCAP rekrutterer nå nye valgobservatører til oppdrag over hele verden, med søknadsfrist 2. mai. Er du interessert?

Møt noen av våre observatører og les hvorfor de mener det er viktig å observere valg.

Haugstveit_Fatima.jpgFatima Valdes Haugstveit har vært valgobservatør siden 2009.

Navn: Fatima Valdes Haugstveit 

Valgobservatør siden: 2009

Bosted: Kolbotn, Nordre Follo

Jobber til daglig som: Seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå med Helse-, omsorg- og sosialstatistikk.

Utdanning og relevant erfaring: Er IKT-ingeniør og har en master i demokratiutvikling og demokratisering. Har jobbet i mange år med registerbygging og dataanalyse. Spansk og portugisisk som arbeidsspråk.

Siste valgobservasjon: Mosambik 2019.

Hvilket valg har gjort størst inntrykk på deg? Valgobservasjon har ført til bedre tilrettelegging og gjennomføring av valg, slik at grupper som ofte ikke har blitt inkludert, som for eksempel blinde og bevegelseshemmede, etniske grupper, eldre, fattige, har kunnet utrykke sin mening og dermed bestemme landets fremtid.

Hvorfor er det viktig å observere valg? Valgobservasjon krever evnen til å vurdere og analysere. Jeg trives med slike oppgaver i demokratiets tjeneste.

Valgobservatør Dag Hellesund på oppdrag.

Navn: Dag Hellesund

Valgobservatør siden: 2012

Bosted: Bergen

Jobber til daglig som: Innovasjons- og kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Bergen

Utdanning og relevant erfaring: Fransk, statsvitenskap, journalistikk og juss.

Siste valgobservasjonsoppdrag: Lokalvalg i Georgia hausten 2021.

Hva har gjort mest inntrykk under oppdrag? Å sjå eit folk gå frå å vere styrt av nokre få menn i dress, til at vanlege folk føler at dei kan påvirke kven som sit på toppen, er ei heilt spesiell oppleving. Du kan sjå gleda i augene til menneske som sjølv får rå over framtida si.

Hvorfor er det viktig å observere valg? Å byggje demokrati i land med ei autoritær fortid er ei svært vanskeleg oppgåve, men valobservasjon kan bidra til dette. Nasjonale valobservatørar og opposisjonsparti set stor pris på at vi er tilstades som vitne til det som skjer. Og både nasjonale og internasjonale aktørar har nytte av ei nøytral vurdering av valet, som viser kva veg utviklinga går.

Hva gjør deg til en god valgobservatør? Eg er nysgjerrig på politiske prosessar, og finn det interessant å lære om andre måtar å gjere ting på. Dessutan samarbeider eg godt med andre, sjølv under vanskelege tilhøve.

Valgobservatør Lars Georg Fordal da han var på oppdrag som våpenhvileobservatør for OSCE i Ukraina. Foto: Mark Casanelli/OSCE

Navn: Lars Georg Fordal 

Valgobservatør siden: 2016 

Bosted: Kirkenes 

Jobb: Daglig leder i Barentssekretariatet som jobber for tillitsbygging og folk-til-folk samarbeid mellom nordmenn og russere i nordområdene.  

Utdanning og relevant erfaring: Bachelor i russisk språk og historie fra Universitetet i Tromsø. Har jobbet på det norske representasjonskontoret i Murmansk og som våpenhvileobservatør for OSCE i Ukraina. 

Siste valgobservasjonsoppdrag: President- og parlamentsvalget i Malawi i 2019.

Hva har gjort mest inntrykk under oppdrag? I Malawi var det stort sett ikke strøm i valglokalene under opptelling av stemmer på kvelden. Derfor ble det kjørt ut masse gasslykter. Det ga inntrykk å se at strømmangel på grunn av fattigdom ga så mange praktiske problemer. 

Hvorfor er det viktig å observere valg? Dessverre har stadig flere land de siste årene gått i autoritær retning. Frie valg er ikke en selvfølge overalt. Derfor er det så viktig at alle valg observeres og at verdenssamfunnet på den måten kanskje kan gå i en mer demokratisk retning etter hvert. 

Valgobservatør Camilla Michalsen på oppdrag.

Navn: Camilla Michalsen 

Valgobservatør siden: 2012 

Bosted: Lillesand 

Jobb: Humanitær rådgiver for Leger uten Grenser.  

Utdanning og relevant erfaring: Utdannet Siviløkonom i 2005, Master i utviklingsstudier fra 2007 og etterutdanning i fred og konfliktstudier. Bred felterfaring fra ulike FN-organisasjoner, OSSE og EU knyttet til menneskerettigheter og demokrati, humanitær analyse og rådgivning, i tillegg til koordinering av nødhjelp i konfliktområder. 

 Siste valgobservasjonsoppdrag: Ghana i 2020.

Hva har gjort mest inntrykk under oppdrag? Møtene med enkeltmennesker er det som har gjort mest inntrykk på meg. Å få anledning til å møte mennesker som bor og jobber under svært vanskelige forhold, trosser dette og viser pågangsmot, styrke og håp, inspirerer meg og motiverer til videre arbeid.  

Hvorfor er det viktig å observere valg? Målet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valgprosessen oppfyller internasjonale standarder for frie og rettferdige valg. Vår tilstedeværelse og observasjon bidrar til å stryke ansvarlighet, åpenhet og tillit rundt valgprosessen.  

Inger Marie Bakken på oppdrag som valgobservatør i Usbekistan.

Navn: Inger Marie Bakken  

Valgobservatør siden: 1996  

Bosted: Trondheim  

Jobb: Daglig leder i Trondhjems Kunstforening og tidligere leder i offentlig forvaltning i Trondheim kommune.  

Utdanning og relevant erfaring: Cand. Polit. med hovedfag i politisk sosiologi. Vært engasjert av politikk siden videregående skole, bl.a. vært kommunestyremedlem og medlem i stemmestyre i Trondheim i mange år.  

Siste valgobservasjonsoppdrag: Usbekistan i 2019. 

Hva har gjort mest inntrykk under oppdrag? Stemmestyremedlemmer som dypt og inderlig ønsker å avvikle valget korrekt, men som ikke helt forstår hvorfor de skal gjøre de enkelte trinn i valgavviklingen – det tar tid å lære hvordan demokratiske valg fungerer. Må også nevne den store gjestfriheten vi alltid har blitt møtt med av folk i de forskjellige landene. 

Hvorfor er det viktig å observere valg? Tillit til at valg foregår riktig er avgjørende for utvikling av demokrati, visshet om at det ikke er mulig å kjøpe seg til seier eller på annen måte jukse.

Hva gjør deg til en god valgobservatør? Nysgjerrig, utholdende, liker å lære nye ting, god forståelse av metoden valgobservatørene benytter og hva vi skal se etter. Dessuten er jeg glad i folk. 

Svartefoss_Per.jpgPer Svartefoss har vært valgobservatør siden 2014.

Navn: Per N. Svartefoss 

Valgobservatør siden: 2014 

Bosted: Oslo 

Utdanning og relevant erfaring: Sjøkrigsskolen, College Interarmees de Defence (Paris) og NATO Defence College. Lang karriere i forsvaret, samt for FN i DR Kongo. Flytende i fransk.

Siste valgobservasjonsoppdrag: Hviterussland i 2019.

Hva har gjort mest inntrykk under oppdrag? Måten observatørene blir verdsatt på der vi utfører observasjon. Folk er glade for at det internasjonale samfunn bryr seg og følger med på utviklingen i landene deres.

Hva gjør deg til en god valgobservatør? Jeg er observant, lyttende og interessert i andre folk og at jeg viser respekt for andres kultur. Utdanning og arbeid internasjonalt gir dessuten god plattform for arbeidet som valgobservatør. 

Hvorfor er det viktig å observere valg? Valgobservasjon er et viktig bidrag til demokratiutvikling. Det internasjonale samfunn viser at man tar ansvar og bryr seg. 

Mari Hagen (i midten) på oppdrag som valgobservatør.

Navn: Mari Hagen 

Valgobservatør siden: 2018 

Bosted: Fra Hønefoss, bor i Oslo 

Jobb: Bistandsrådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. 

Utdanning: Mastergrad i konfliktløsning, videreutdanning innen demokratiassistanse. 

Relevant erfaring: Tidligere politisk erfaring som både aktivist, tillitsvalgt og folkevalgt. Samfunnsvitenskapelig utdannelse, erfaring fra internasjonalt arbeid, og ikke minst stor interesse for temaer som politikk, menneskerettigheter og demokrati. 

Siste valgobservasjonsoppdrag: Parlamentsvalget i Irak 2021. 

Hvorfor er det viktig å observere valg? Det å få velge hvem som skal representere deg og ta politiske avgjørelser på dine vegne er en av de mest grunnleggende rettighetene i et demokratisk samfunn. Som observatør bistår man land i å forbedre valgprosessene sine, man holder myndighetene ansvarlige for gjennomføringen av valget, og man viser at andre land bryr seg. På den måten bidrar man forhåpentlig til demokratisk fremgang. 

Hva gjorde mest inntrykk under oppdrag? Under parlamentsvalget i Aserbajdsjan i 2020 observerte jeg opptelling i et valglokale i utkanten av hovedstaden Baku. Det var helt åpenbart at utfallet var bestemt på forhånd; vi fikk ikke se stemmesedlene, og valgkommisjonen tok stadig med seg papirene på bakrommet. Lokale sivilsamfunnsobservatører konfronterte dem med dette, og spesielt en ung, høygravid kvinne gjorde sterkt inntrykk. Hun var rasende og helt utslitt, men stod oppreist i timevis uten pause mens hun livestreamet opptellingen og kommenterte valgkommisjonens prosedyrefeil.