Kluge-samarbeid

En vinn-vinn-situasjon

Som fersk advokatfullmektig i CMS Kluge ble Mahrukh Mahmood forespurt om hun kunne tenke seg å bli leid ut til Flyktninghjelpen. Den muligheten grep hun med begge hender.

I over ti år har CMS Kluge advokatfirma støttet vårt rettighetsarbeid og vært en av våre største og viktigste bedriftspartnere.

Samarbeidet omfatter utveksling av kompetanse, kunnskap og juridisk bistand i større prosjekter. Avtalen inkluderer utvidelse av både økonomisk og faglig støtte, i tillegg til et helt nytt tiltak: en advokat fra CMS Kluge har jobbet direkte fra Flyktninghjelpens hovedkontor.

Det siste året har Mahrukh Mahmood, 29 år, hatt Prinsens gate 2 i Oslo som arbeidssted. Etter sommerferien er hun tilbake som fullmektig i advokatfirmaet, som hun stortrives i, men hun kvier seg litt for å ta farvel med gode og dyktige kollegaer i Flyktninghjelpen.

Kunne ikke si nei

– Jeg ble både glad og litt overrasket over tilbudet jeg fikk for ett år siden. Jeg trivdes med å være fullmektig, men det er ikke ofte man får muligheten til å jobbe i en stor internasjonal organisasjon. Jeg kunne ikke takke nei, og det er jeg veldig glad for i dag, sier Mahmood.

Hun har alltid vært opptatt av menneskerettigheter og internasjonalt arbeid.

– Jeg skrev masteroppgave knyttet til menneskerettigheter og var vitenskapelig assistent ved Norsk senter for menneskerettigheter under studietiden, forteller hun.

Mahmood deltar i workshop sammen med kollegaer i Jordan. Foto: Privat

Bratt læringskurve

Mahmood legger ikke skjul på at læringskurven var bratt og at overgangen var stor i starten.

– Jeg snakker godt engelsk, og tror det var en av forutsetningene for at jeg ble spurt om å være utleid, men det er likevel noe annet å ha engelsk som juridisk arbeidsspråk.

Takket være dyktige og gode kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø kom hun raskt inn i arbeidsoppgavene.

– Jeg ble kastet ut i det og synes det var utfordrende i begynnelsen, selv om jeg fikk god oppfølging. Jeg måtte raskt sette meg inn i nye rettsområder og under oppholdet har jeg arbeidet med blant annet kontraktsrett, arbeidsrett, personvern og sanksjoner, men selvfølgelig også mye mer. Jeg fikk raskt mye ansvar, og jeg har fått lede flere interne prosjekter. Når jeg ser tilbake på det nå, så har jeg blitt veldig selvstendig og fått mer selvtillit.

Mahmood fikk også anledning til å treffe noen av sine kollegaer i Jordan. Foto: Privat

Beskyttelse og rettigheter

Mahmood fikk også anledning til å treffe noen av sine kollegaer i Jordan.

– Vi reiste til Jordan for å holde kurs for ansatte som arbeider i Midtøsten innenfor en rekke juridiske fagområder og jeg holdt kurset innenfor personvern. Det var en veldig fin opplevelse, både personlig og profesjonelt. Å møte kollegaer, mange av dem selv flyktninger, og å komme tett på utfordringene var inspirerende og givende.

Å gi beskyttelse og ivareta rettigheter er en viktig del av jobben til ansatte i Flyktninghjelpen.

– Det kan være vanskelig for oss som kommer fra fredelige og velordnede Norge å sette seg inn i de mange utfordringene mennesker på flukt møter. Mange mangler viktige papirer som pass, fødselsattester og vitnemål. Ting som er nødvendige for å kunne være en del av et hvilket som helst samfunn. Og jeg ble mektig imponert over hvor systematisk og effektivt arbeidet ble utført.

Gjør oss mer profesjonelle

De siste årene har CMS Kluge hjulpet Flyktninghjelpen med å forme et etisk rammeverk som brukes av våre advokater som gir juridisk rådgivning til mennesker på flukt i landene der vi jobber.

– Med støtte fra CMS Kluge blir Flyktninghjelpen mer profesjonell og effektiv, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Den økonomiske støtten CMS Kluge gir oss er svært viktig for vårt arbeid.

– CMS Kluges generøsitet og aktive engasjement er eksemplarisk. Advokatfirmaet er et godt eksempel på en bedrift som utøver samfunnsansvar i praksis, sier Egeland.

En vinn-vinn-situasjon

Mahmood beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon.

– For meg har det siste året vært en berikelse, både faglig og personlig. Jeg har skaffet meg uvurderlig erfaring som jeg vil dra nytte av videre i min yrkeskarriere. Jeg føler også at jeg er blitt mer selvsikker i jobben, men også mer ydmyk i forhold til faget og kollegaene rundt meg. Jeg håper også at Flyktninghjelpen har fått noe igjen for min innsats.

Mahmood sier også at samarbeidet med Flyktninghjelpen og den humanitære innsatsen er viktig for CMS Kluge.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått sjansen, og for at jeg kan være med å synliggjøre samfunnsansvaret CMS Kluge tar. Man kan si at det er en vinn-vinn-situasjon, sier Mahmood, som anbefaler andre å takke ja om de får samme mulighet som henne.