A family in Gaza cleaning dishes between tents.

Nødsituasjon i Gaza

Pulveriseringen av Gaza utgjør nå et av de verste angrepene på en sivilbefolkning i vår levetid. Lidelsene for menneskene som lever gjennom dette helvetet når stadig nye høyder.

Vi trenger en snarlig og varig våpenhvile for å møte de overveldende behovene, øke hjelpen og redde liv.

Støtt vårt arbeid

 

Hva er situasjonen?

Den 7. oktober 2023 skjøt palestinske væpnede grupper flere tusen raketter fra Gaza mot Israel. De tok seg inn i israelske lokalsamfunn, drepte sivile og tok rundt 240 gisler. Noen av disse gislene har siden blitt løslatt i en gisselutveksling.

Som svar på dette har Israel innført en total beleiring av Gaza og begynt på den blodigste offensiven mot Gaza på flere år.

Israels vilkårlige bombing av Gaza har ødelagt bygninger, offentlige fasiliteter og infrastruktur. De fleste hjem er nå ubeboelige, og nesten hele befolkningen er drevet på flukt.

Det er ventet at resultatet vil bli dystert: Flere liv vil gå tapt på grunn av sykdom og underernæring, og det allerede høye antallet sivile dødsfall som følge av de aktive kamphandlingene vil bli enda høyere.

Hva gjør Flyktninghjelpen for å hjelpe?

Kraftige restriksjoner på tilgang til og levering av nødhjelp har gjort situasjonen verre, og har ført til sult blant Gazas befolkning. En allerede alvorlig humanitær krise blir stadig mer prekær. Det er fortsatt kritisk mangel på mat, vann, elektrisitet og drivstoff. Innimellom bombardementet, kaoset og panikken har likevel Flyktninghjelpen klart å bistå.

Vår respons så langt har blant annet inkludert å

  • dele ut telt, madrasser og hygieneartikler
  • tilby støtte på samlingssteder for mennesker på flukt
  • sørge for rent vann og varme måltider
  • dele ut pengestøtte

Støtt vårt arbeid

 

Hva ber vi om?

Vi jobber for en snarlig og varig våpenhvile i Gaza og Israel, og for å få ned spenningsnivået på Vestbredden så raskt som mulig. Dette må skje umiddelbart for å redde liv og å avverge en enda større humanitær katastrofe.

Det internasjonale samfunnet har et ansvar og må handle nå.

Bare en våpenhvile vil gjøre det mulig for oss å sikre effektiv nødhjelp til de to millioner menneskene som så desperat trenger det.