Ti ting du bør vite om den neglisjerte krisen i Tsjad

Et av verdens fattigste land, Tsjad, er rammet av verdens største fluktkrise. I den østlige delen av landet deler lokalbefolkningen det lille de har med tusenvis av nyankomne flyktninger fra nabolandet Sudan.

 

Her er ti ting du bør vite om den humanitære krisen som kun et fåtall mennesker snakker om.


1. Nærmere 700.000 mennesker har krysset grensen til de østlige delene av Tsjad de siste ti månedene. 

Dette er mennesker som har flyktet fra voldshandlingene i Vest-Darfur i Sudan. Siden april 2023 har de vært utsatt for økende og målrettede angrep. Over 540.000 av dem er sudanske flyktninger, og 130.000 er flyktninger fra Tsjad som har vendt tilbake til hjemlandet. De har tilbrakt mesteparten av livene sine som flyktninger i Sudan og har lite å vende tilbake til i Tsjad.

For å sette omfanget av denne krisen i perspektiv: Dette er tre ganger så mange mennesker som alle de som flyktet til Tsjad i de første årene av Darfur-krigen i 2003.

2. Tsjad er det nabolandet som er hardest rammet av krigen i Sudan.

Tsjad huser nå som har flyktet fra Sudan siden volden brøt ut i april i fjor. I Adré, en by ved grensen til Darfur, og den viktigste grenseovergangen for folk som flykter fra Sudan, har det kommet 150.000 flyktninger. Byen huser nå dobbelt så mange flyktninger som lokale innbyggere. Flyktningleirene er fulle, og de eneste tilgjengelige boligene er i midlertidige bosettinger.

I det østlige Tsjad er nå en av tre innbyggere på flukt.

3. Tsjad er et av verdens fattigste land.  

Tsjad ligger på bunnen av de fleste lister rangert etter gjennomsnittlig forventet levealder, utdanning og bruttonasjonalprodukt per innbygger. Landet har også et av de høyeste nivåene av sult i verden. I Tsjad lever 42 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Dette betyr at både flyktningene og lokalbefolkningen i Øst-Tsjad mangler de samme livsnødvendighetene, som vann, mat og helsetjenester.

4. Flyktningene mangler vann. 

Tsjad er et av de varmeste og tørreste stedene i verden. Øst-Tsjad grenser til Sahara-ørkenen og preges av stor vannmangel. Det er her flyktninger fra Sudan bor. I noen av de nybygde flyktningleirene har hver person kun tilgang til syv liter vann i døgnet. Dette er mindre enn hva ekspertene mener er et minimum for mennesker i en nødsituasjon. Folk venter i kø på vann som fraktes inn med lastebiler, og anser seg selv som heldige om de får tak i vann annenhver dag. Mange graver etter vann i uttørrede elveleier.

5. Halvparten av flyktningene er barn.

De fleste som har flyktet til Tsjad er kvinner og barn. I Sudan gikk 90 prosent av disse barna på skole. I Tsjad er det mangel på både klasserom og lærere, og i Adré kan det være så mange som 130 barn per klasse. Utenfor de største byene er det stor mangel på skoler, noe som fører til at hverken de lokale barna eller de som har flyktet dit får utdanning.

To barn leker sammen på en høyde med utsikt over en midlertidig bosetting i Adré. Foto: Alison Bottomley/Flyktninghjelpen

6. Tsjad er omgitt av kriser og konflikter. 

Tsjad er omgitt av seks naboland som alle har opplevd eller gjennomgår en fluktkrise eller konflikt. Dette inkluderer Nigeria, Niger, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Libya og Sudan. Tsjad har blitt det femte største vertslandet for flyktninger i verden per innbygger.

7. Tsjad huser allerede mer enn én million mennesker på flukt.

Før den siste krisen ga Tsjad allerede beskyttelse til mer enn én million mennesker fra forskjellige land. Flertallet av disse flyktningene er fra Sudan, etter å ha ankommet for et tiår siden under den første Darfur-krigen. Andre regioner i Tsjad er vertskap for mer enn 170.000 flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk, Kamerun og Nigeria. I tillegg er mer enn 200.000 mennesker på flukt internt i landet. Disse bor hovedsakelig nær Tsjadsjøen i det sørlige hjørnet av landet.

8. Tsjad rammes hardt av klimaendringene.

Tsjad er oppkalt etter Tsjadsjøen, en av verdens største ferskvannssjøer. Den grenser til Tsjad, Kamerun, Nigeria og Niger, og er den viktigste vannkilden for 30 millioner mennesker som bor langs grensene. Tsjadsjøen har krympet med 90 prosent siden 1963, noe som skyldes redusert nedbør forårsaket av klimaendringer, samt økt bruk til landbruksvanning.

Samtidig er hele landet utsatt for klimasjokk. I 2022 forårsaket ekstrem nedbør flom som rammet over 1,3 millioner mennesker over hele Tsjad. Tsjad er oppført som det nest mest sårbare landet for klimaendringer i verden.

Ouaddaï-regionen i det østlige Tsjad. Foto: Daria Wadsworth/Flyktninghjelpen

9. Regntiden gjør østlige Tsjad vanskelig å nå.

Ouaddaï-provinsen øst i Tsjad, der de fleste flyktningene ankommer, er oppkalt etter de mange wadiene i landskapet. Wadis er kløfter som fylles med regnvann og fungerer som elveleier i regntiden.

Mellom mai og oktober, når regntiden setter inn i det østlige Tsjad, blir veiene oversvømmet, og lastebiler og biler kan ikke alltid passere på grunn av høye elvenivåer. Folk får også problemer med å komme seg til sykehus og få tilgang til humanitær hjelp. Dette er en av grunnene til at det er viktig å øke bistanden og sikre at folk har trygge husly og tilstrekkelige matreserver på plass før regntiden begynner.

10. Flyktninghjelpen gir støtte i Øst-Tsjad.

Flyktninghjelpen gir nå nødhjelp øst i Tsjad for å møte de presserende behovene. Vi bygger midlertidige hjem, og vi bygger skoler og klasserom, slik at barna får utdanning og en trygg base. Så langt har vi bygget tre skoler og sørger for utdanning til over 1.800 barn. Vi har også bygget midlertidige hjem til 1.250 mennesker.

Vi ønsker å utvide hjelpearbeidet, og vi jobber for å skape større oppmerksomhet rundt den humanitære krisen i landet.